Sist oppdatert 28. mai 2024
Ansvarlig på denne siden: Utdanning.no

Beskrivelse

I sosialantropologi sammenlignes kultur og samfunn for å forklare hvordan mennesker forstår seg selv og hverandre, og hvordan dette påvirker menneskers sosiale liv.

Feltarbeid er en viktig metode i sosialantropologi, der man som forsker deltar og observerer en gruppe over tid for å få en dyp innsikt i ulike sider ved deres tilværelse.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Lokalt opptak for enkelte utdanninger.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Lokalt opptak for enkelte utdanninger.

Varighet

Årsstudium tar 1 år, bachelorgrad tar 3 år og mastergrad 5 år.

Varighet

Årsstudium tar 1 år, bachelorgrad tar 3 år og mastergrad 5 år.

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 8381 - Sosialantropologiske fag
 • 7381 - Sosialantropologiske fag
 • 6381 - Sosialantropologiske fag
 • 7389 - Sosialantropologiske fag, andre

Finn yrker

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 8381 - Sosialantropologiske fag
 • 7381 - Sosialantropologiske fag
 • 6381 - Sosialantropologiske fag
 • 7389 - Sosialantropologiske fag, andre

Finn yrker

Innholdet på denne siden lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS).

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne siden

 • Sosialantropologiske fag (8381)
 • Sosialantropologiske fag (7381)
 • Sosialantropologiske fag (6381)
 • Sosialantropologiske fag, andre (7389)

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.