Nøkkelinformasjon

I sosialantropologi sammenlignes kultur og samfunn for å forklare hvordan mennesker forstår seg selv og hverandre, og hvordan dette påvirker menneskers sosiale liv.

Feltarbeid er en viktig metode i sosialantropologi, der man som forsker deltar og observerer en gruppe over tid for å få en dyp innsikt i ulike sider ved deres tilværelse.

Utdanninger

Viser 14 utdanninger
Tittel Studietype Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelorprogram i sosialantropologi Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Bergen GENS Alle Alle
Governance and Entrepreneurship in Northern and Indigenous Areas - master Master og høyere UiT Norges arktiske universitet
Indigenous Studies - master Master og høyere UiT Norges arktiske universitet
Master in Intercultural Studies Master og høyere NLA Høgskolen
Master of Philosophy in Visual Anthropology Master og høyere UiT Norges arktiske universitet
Masterprogram i sosialantropologi Master og høyere Universitetet i Bergen
Samisk kultur- og samfunnskunnskap 1 Årsstudium og kortere Sámi allaskuvla / Samisk høgskole/ Sámi University of Applied Sciences
Samisk kultur- og samfunnskunnskap 2 Årsstudium og kortere Sámi allaskuvla / Samisk høgskole/ Sámi University of Applied Sciences
Sosialantropologi - bachelor Bachelor og høgskolekandidat UiT Norges arktiske universitet GENS Alle Alle
Sosialantropologi - bachelorstudium Bachelor og høgskolekandidat NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet GENS 37.90 31.60
Sosialantropologi - master Master og høyere UiT Norges arktiske universitet
Sosialantropologi - masterstudium Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Sosialantropologi - årsstudium Årsstudium og kortere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet GENS 43.70 45.00
Årsstudium i sosialantropologi Årsstudium og kortere Universitetet i Bergen GENS 41.70 43.50

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

  • Sosialantropologiske fag (8381)
  • Sosialantropologiske fag (7381)
  • Sosialantropologiske fag (6381)
  • Sosialantropologiske fag, andre (7389)

Relevante yrker