Nøkkelinformasjon

Utdanningen gir innsikt i hvordan samfunnet bruker sine ressurser, som arbeidskraft, naturressurser og kunnskap.

Det er vanlig å dele faget inn i to hovedretninger; mikroøkonomi og makroøkonomi. Mikroøkonomi handler om enkeltaktørers (enkeltmenneskers, husholdningers og bedrifters) økonomiske beslutninger. Makroøkonomi handler om nasjonale og internasjonale sammenhenger, som inflasjon, arbeidsledighet og internasjonal handel.

Samfunnsøkonomi kan også kombineres med andre fag, for eksempel statsvitenskap eller praktisk-pedagogisk utdanning (PPU).

Utdanninger

Det er 29 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelorprogram i samfunnsøkonomi Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Bergen MATTE4 47.00 49.70
Bioøkonomi - Biobasert verdiskaping og forretningsutvikling Master og høyere NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Business and Human Rights Master og høyere Universitetet i Bergen
Bærekraftig finansiell analyse 15 sp Master og høyere Norges Handelshøyskole
Corporate finance 15 sp Master og høyere Norges Handelshøyskole
Economics Master og høyere Universitetet i Oslo
Economics (master's two years) Master og høyere Universitetet i Oslo
Integrert masterprogram i informasjonsteknologi og økonomi (sivilingeniør) Master og høyere Universitetet i Bergen SIVING 54.50 58.70
Kapitalforvaltning 21 sp Master og høyere Norges Handelshøyskole
Master i Anvendt Samfunnsøkonomi Master og høyere Handelshøyskolen BI
Masterprogram i samfunnsøkonomi Master og høyere Universitetet i Bergen
Profesjonsstudium i samfunnsøkonomi Master og høyere Universitetet i Bergen MATRS 49.10 52.80
Samfunnsøkonomi Årsenhet og kortere Universitetet i Oslo GENS 48.50 58.60
Samfunnsøkonomi Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Oslo GENS 48.70 56.50
Samfunnsøkonomi Bachelor og høgskolekandidat NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet GENS 43.00 51.40
Samfunnsøkonomi Årsenhet og kortere Høyskolen Kristiania Nettstudier
Samfunnsøkonomi - bachelorstudium Bachelor og høgskolekandidat NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet GENS 48.00 52.60
Samfunnsøkonomi - master Master og høyere UiT Norges arktiske universitet
Samfunnsøkonomi - masterstudium Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Samfunnsøkonomi - årsstudium Årsenhet og kortere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet GENS 47.90 53.60

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

  • Samfunnsøkonomi (8341)
  • Samfunnsøkonomi (7341)
  • Master, environmental and development economics, toårig (734906)
  • Samfunnsøkonomi (6341)
  • Samfunnsøkonomiske fag, andre (6349)
  • Sivilingeniørutdanning, informasjonsteknologi og økonomi (754141)
  • Samfunnsøkonomiske fag, andre, uspesifiserte, høyere nivå (734999)

Relevante yrker