Nøkkelinformasjon

Utdanningen gir innsikt i hvordan samfunnet bruker sine ressurser, som arbeidskraft, naturressurser og kunnskap.

Det er vanlig å dele faget inn i to hovedretninger; mikroøkonomi og makroøkonomi. Mikroøkonomi handler om enkeltaktørers (enkeltmenneskers, husholdningers og bedrifters) økonomiske beslutninger. Makroøkonomi handler om nasjonale og internasjonale sammenhenger, som inflasjon, arbeidsledighet og internasjonal handel.

Samfunnsøkonomi kan også kombineres med andre fag, for eksempel samfunnsvitenskapelig fag eller praktisk-pedagogisk utdanning (PPU).

Utdanninger

Det finnes 24 utdanninger innen dette feltet.
Tittel Sorter synkende Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelorprogram i samfunnsøkonomi Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen MATTE4 45.50 47.90
Bærekraftig finansiell analyse 15 sp Høyere nivå Norges Handelshøyskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Economics Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Economics (master's two years) Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Integrert masterprogram i informasjonsteknologi og økonomi (sivilingeniør) Master, 5 år Universitetet i Bergen SIVING Nytt Nytt
Master i Anvendt Samfunnsøkonomi Master, 2 år Handelshøyskolen BI Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i samfunnsøkonomi Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Porteføljeforvaltning 21 sp Høyere nivå Norges Handelshøyskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Profesjonsstudium i samfunnsøkonomi Master, 5 år Universitetet i Bergen MATRS 48.70 51.80
Samfunnsøkonomi Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Samfunnsøkonomi Bachelor, 3 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Generell studiekompetanse 42.70 51.20
Samfunnsøkonomi Årsstudium Universitetet i Oslo Generell studiekompetanse 48.00 62.20
Samfunnsøkonomi Bachelor, 3 år Universitetet i Oslo Generell studiekompetanse 49.00 58.20
Samfunnsøkonomi - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Generell studiekompetanse 46.40 49.60
Samfunnsøkonomi - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Samfunnsøkonomi - masterstudium Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Samfunnsøkonomi - årsstudium Årsstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Generell studiekompetanse 45.50 51.80
Samfunnsøkonomi (5-årig) - masterstudium Master, 5 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet MATRS 46.70 49.10
Samfunnsøkonomi II Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Samfunnsøkonomi med datavitenskap - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet Generell studiekompetanse Alle Alle

  • Samfunnsøkonomi (8341)
  • Samfunnsøkonomi (7341)
  • Master, environmental and development economics, toårig (734906)
  • Samfunnsøkonomi (6341)
  • Samfunnsøkonomiske fag, andre (6349)
  • Sivilingeniørutdanning, informasjonsteknologi og økonomi (754141)