Samfunnsøkonomi

favoritt ikon

Universitet og høgskole

Utdanningen gir innsikt i hvordan samfunnet bruker sine ressurser, deriblant arbeidskraft, naturressurser og kunnskap.

Det er vanlig å dele faget inn i to hovedretninger; mikroøkonomi og makroøkonomi. Mikroøkonomi handler om enkeltaktørers (enkeltmenneskers, husholdningers og bedrifters) økonomiske beslutninger. Makroøkonomi handler om nasjonale og internasjonale sammenhenger, som inflasjon, arbeidsledighet og internasjonal handel.
Samfunnsøkonomi kan også kombineres med andre fag, for eksempel et samfunnsvitenskapelig fag eller praktisk-pedagogisk utdanning (PPU).

Varighet

Årsstudium tar et år, bachelor 3 år og mastergrad 5 år.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. På masternivå kan også matematikk kreves. Lokalt opptak forekommer på noen utdanninger. Se mer informasjon på den enkelte utdanning.

Hvordan lages denne listen?

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne oversikten

 • ... › Samfunnsøkonomiske fag › Samfunnsøkonomi (8341)
 • ... › Samfunnsøkonomiske fag › Samfunnsøkonomi (7341)
 • ... › Samfunnsøkonomiske fag, andre › Master, environmental and development economics, toårig (734906)
 • ... › Samfunnsøkonomiske fag › Samfunnsøkonomi (6341)
 • ... › Samfunnsøkonomiske fag › Samfunnsøkonomiske fag, andre (6349)

Utdanninger

Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Årsstudium i samfunnsøkonomi Årsstudium Universitetet i Bergen
 • 45.0
 • 51.4
Bachelorprogram i politisk økonomi Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen
 • 42.7
 • 42.8
Bachelorprogram i samfunnsøkonomi Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen
 • 43.6
 • 45.0
Byutvikling og folkehelse (30 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Economics Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i Anvendt Samfunnsøkonomi Master, 2 år Handelshøyskolen BI Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i samfunnsøkonomi Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Profesjonsstudium i samfunnsøkonomi Master, 5 år Universitetet i Bergen
 • 44.1
 • 47.9
Samfunnsøkonomi Bachelor, 3 år Universitetet i Oslo
 • 46.7
 • 54.1
Samfunnsøkonomi Master, 2 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Samfunnsøkonomi Bachelor, 3 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • 40.5
 • 46.7
Samfunnsøkonomi Årsstudium Universitetet i Oslo
 • 48.1
 • 58.6
Samfunnsøkonomi (5-årig) - masterstudium Master, 5 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 43.8
 • 43.5
Samfunnsøkonomi - årsstudium Årsstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 41.8
 • 45.2
Samfunnsøkonomi - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • Alle
 • Alle
Samfunnsøkonomi - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 42.9
 • 44.1
Samfunnsøkonomi - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Samfunnsøkonomi - masterstudium Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Samfunnsøkonomisk analyse Master, 5 år Universitetet i Oslo
 • Alle
 • 54.8
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelorprogram i politisk økonomi Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen
 • 42.7
 • 42.8
Bachelorprogram i samfunnsøkonomi Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen
 • 43.6
 • 45.0
Samfunnsøkonomi Bachelor, 3 år Universitetet i Oslo
 • 46.7
 • 54.1
Samfunnsøkonomi Bachelor, 3 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • 40.5
 • 46.7
Samfunnsøkonomi - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • Alle
 • Alle
Samfunnsøkonomi - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 42.9
 • 44.1
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Economics Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i Anvendt Samfunnsøkonomi Master, 2 år Handelshøyskolen BI Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i samfunnsøkonomi Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Profesjonsstudium i samfunnsøkonomi Master, 5 år Universitetet i Bergen
 • 44.1
 • 47.9
Samfunnsøkonomi Master, 2 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Samfunnsøkonomi (5-årig) - masterstudium Master, 5 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 43.8
 • 43.5
Samfunnsøkonomi - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Samfunnsøkonomi - masterstudium Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Samfunnsøkonomisk analyse Master, 5 år Universitetet i Oslo
 • Alle
 • 54.8
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Årsstudium i samfunnsøkonomi Årsstudium Universitetet i Bergen
 • 45.0
 • 51.4
Byutvikling og folkehelse (30 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Samfunnsøkonomi Årsstudium Universitetet i Oslo
 • 48.1
 • 58.6
Samfunnsøkonomi - årsstudium Årsstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 41.8
 • 45.2