Nøkkelinformasjon

Du lærere deg om hvordan mennesker blir påvirket av for eksempel kultur, økonomi, politikk, og området de bor og lever i.

Du kan studere ulike områder innen samfunnsgeografi, som bygder, utviklingsområder, politikk, økonomi og miljø.

Med en utdanning i samfunnsgeografi kan du for eksempel jobbe i offentlig forvaltning, med samfunnsplanlegging, eller innen undervisning og forskning.

Utdanninger

Viser 29 utdanninger
Tittel Studietype Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Aquaculture and Environment Master og høyere Nord universitet
Aquatic Biosciences Master og høyere Nord universitet
Aquatic Genomics Master og høyere Nord universitet
Bachelor i geografi og samfunnsplanlegging Bachelor og høgskolekandidat Nord universitet GENS Alle Alle
Bachelorprogram i geografi Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Bergen GENS 32.80 40.00
Bachelorstudium i nyskaping og regenerativ utvikling Bachelor og høgskolekandidat Høgskulen for grøn utvikling
Byplanlegging og samfunnssikkerhet - bachelorstudium Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Stavanger GENS 40.40 45.70
Digital teknologi i organisasjoner og samfunn Årsstudium og kortere OsloMet – storbyuniversitetet
From Mountain to Fjord Årsstudium og kortere Høgskulen på Vestlandet
Fundamentals of Geographic Information Systems (GIS) – Part I Enkeltemne NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Geografi - bachelorstudium Bachelor og høgskolekandidat NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet GENS Alle Alle
Geografi - masterstudium Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Geografi - årsstudium Årsstudium og kortere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet GENS 44.40 51.00
Globale miljøstudier - studiested Ghana Årsstudium og kortere OsloMet – storbyuniversitetet
Human Geography Master og høyere Universitetet i Oslo
Livestock Science Master og høyere Nord universitet
Marine Ecology Master og høyere Nord universitet
Master's Programme in Geographies of Sustainable Development Master og høyere Universitetet i Bergen
Master's Programme in Physical Geography Master og høyere Universitetet i Bergen
Master's Programme in System Dynamics Master og høyere Universitetet i Bergen

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

  • Samfunnsgeografi (8331)
  • Samfunnsgeografi (7331)
  • Miljøfag, lavere nivå (651408)
  • Samfunnsgeografi (6331)