Nøkkelinformasjon

Du lærere deg om hvordan mennesker blir påvirket av for eksempel kultur, økonomi, politikk, og området de bor og lever i.

Du kan studere ulike områder innen samfunnsgeografi, som bygder, utviklingsområder, politikk, økonomi og miljø.

Med en utdanning i samfunnsgeografi kan du for eksempel jobbe i offentlig forvaltning, med samfunnsplanlegging, eller innen undervisning og forskning.

Utdanninger

Viser 30 utdanninger
Tittel Studietype Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Aquaculture and Environment Master og høyere Nord universitet
Bachelor i geografi og samfunnsplanlegging Bachelor og høgskolekandidat Nord universitet GENS Alle Alle
Bachelorprogram i geografi Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Bergen GENS 32.80 40.00
Bachelorstudium i nyskaping og regenerativ utvikling Bachelor og høgskolekandidat Høgskulen for grøn utvikling
Berekraftig samfunnsutvikling Årsstudium og kortere Høgskulen i Volda
Byplanlegging og samfunnssikkerhet - bachelorstudium Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Stavanger GENS 40.40 45.70
Digital teknologi i organisasjoner og samfunn Årsstudium og kortere OsloMet – storbyuniversitetet
From Mountain to Fjord Årsstudium og kortere Høgskulen på Vestlandet
Geografi - bachelor Bachelor og høgskolekandidat NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet GENS Alle Alle
Geografi - master Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Geografi - årsstudium Årsstudium og kortere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet GENS 44.40 51.00
Globale miljøstudier - studiested Ghana Årsstudium og kortere OsloMet – storbyuniversitetet
Human Geography Master og høyere Universitetet i Oslo
Master i samfunnsanalyse Master og høyere Nord universitet
Master i samfunnsanalyse, deltid Master og høyere Nord universitet
Master's Programme in Geographies of Sustainable Development Master og høyere Universitetet i Bergen
Master's Programme in Physical Geography Master og høyere Universitetet i Bergen
Master's Programme in System Dynamics Master og høyere Universitetet i Bergen
Masterprogram i geografi Master og høyere Universitetet i Bergen
Natur og miljø Årsstudium og kortere Universitetet i Sørøst-Norge GENS Alle Alle

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

  • Samfunnsgeografi (8331)
  • Samfunnsgeografi (7331)
  • Miljøfag, lavere nivå (651408)
  • Samfunnsgeografi (6331)