Sist oppdatert 28. mai 2024
Ansvarlig på denne siden: Utdanning.no

Beskrivelse

Utdanningen gir deg kompetanse til å veilede unge og voksne, slik at flere blir mer bevisst på egne ønsker og valg når det kommer til utdanninger og yrker.

Karriereveiledere kan ha ulik utdanningsbakgrunn. Flere høgskoler tilbyr utdanning i rådgiving og veiledning. En karriereveileder/rådgiver hjelper studenter og voksne til å velge utdanning og yrke basert på deres interesser, egenskaper og styrker. 

De større utdanningsinstitusjonene krever gjerne en treårig utdanning på høgskolenivå eller lignende, i tillegg til minst ett år med relevant praksis etter fullført utdanning. Søkere som ikke oppfyller kravene kan likevel tas opp etter en individuell vurdering.

Opptakskrav

Vanligvis generell studiekompetanse. Se den enkelte utdanning for mer informasjon, om blant annet lokalt opptak.

Opptakskrav

Vanligvis generell studiekompetanse. Se den enkelte utdanning for mer informasjon, om blant annet lokalt opptak.

Varighet

Fra et halvt år til to år. Bachelorgrad tar 3 år. Mastergrad tar 5 år.

Varighet

Fra et halvt år til to år. Bachelorgrad tar 3 år. Mastergrad tar 5 år.

Utdanninger

Utdanninger

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 729905 - Master, lektorutdanning, med rådgiving, femårig
 • 724908 - Master, karriereveiledning, toårig
 • 724906 - Master, pedagogisk psykologisk rådgiving, 1½-årig
 • 724125 - Master, rådgivning, toårig
 • 662109 - Videreutdanning for sosialsektoren, foreldreveiledning
 • 625306 - Pedagogisk veiledning, videreutdanning for lærere
 • 625302 - Rådgivning, videreutdanning for lærere
 • 624902 - Videreutdanning, pedagogisk veiledning
 • 624114 - Bachelor, rådgivning og voksnes læring, treårig
 • 629999 - Lærerutdanning og utdanning i pedagogikk, annen, uspesifisert, lavere nivå

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 729905 - Master, lektorutdanning, med rådgiving, femårig
 • 724908 - Master, karriereveiledning, toårig
 • 724906 - Master, pedagogisk psykologisk rådgiving, 1½-årig
 • 724125 - Master, rådgivning, toårig
 • 662109 - Videreutdanning for sosialsektoren, foreldreveiledning
 • 625306 - Pedagogisk veiledning, videreutdanning for lærere
 • 625302 - Rådgivning, videreutdanning for lærere
 • 624902 - Videreutdanning, pedagogisk veiledning
 • 624114 - Bachelor, rådgivning og voksnes læring, treårig
 • 629999 - Lærerutdanning og utdanning i pedagogikk, annen, uspesifisert, lavere nivå

Liknende utdanninger

Liknende utdanninger

Innholdet på denne siden lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS).

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne siden

 • Master, lektorutdanning, med rådgiving, femårig (729905)
 • Master, karriereveiledning, toårig (724908)
 • Master, pedagogisk psykologisk rådgiving, 1½-årig (724906)
 • Master, rådgivning, toårig (724125)
 • Videreutdanning for sosialsektoren, foreldreveiledning (662109)
 • Pedagogisk veiledning, videreutdanning for lærere (625306)
 • Rådgivning, videreutdanning for lærere (625302)
 • Videreutdanning, pedagogisk veiledning (624902)
 • Bachelor, rådgivning og voksnes læring, treårig (624114)
 • Lærerutdanning og utdanning i pedagogikk, annen, uspesifisert, lavere nivå (629999)

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.