Nøkkelinformasjon

Utdanningen gir deg kompetanse til å veilede unge og voksne, slik at flere blir mer bevisst på egne ønsker og valg når det kommer til utdanninger og yrker.

Karriereveiledere kan ha ulik utdanningsbakgrunn. Flere høgskoler tilbyr utdanning i rådgiving og veiledning. En karriereveileder/rådgiver hjelper studenter og voksne til å velge utdanning og yrke basert på deres interesser, egenskaper og styrker. 

De større utdanningsinstitusjonene krever gjerne en treårig utdanning på høgskolenivå eller lignende, i tillegg til minst ett år med relevant praksis etter fullført utdanning. Søkere som ikke oppfyller kravene kan likevel tas opp etter en individuell vurdering.

Utdanninger

Viser 25 utdanninger
Tittel Studietype Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Adventure Knowledge Årsstudium og kortere Nord universitet
Coaching og veiledning som ledelsesverktøy Enkeltemne NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Elevaktive metoder og mediekultur i det digitale klasserommet Årsstudium og kortere Høgskulen i Volda
Fremtidens læringsteknologier Enkeltemne NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Friluftsliv i kystnære naturmiljø Enkeltemne Høgskulen på Vestlandet
Karrierelæring og utdanningsvalg - videreutdanning Årsstudium og kortere OsloMet – storbyuniversitetet
Karriereveiledning for rådgivere i Osloskolen – Modul 1, deltid Enkeltemne Universitetet i Sørøst-Norge
Karriereveiledning for rådgivere i Osloskolen – Modul 2, deltid Enkeltemne Universitetet i Sørøst-Norge
Karriereveiledning og sosialpedagogisk rådgivning Årsstudium og kortere OsloMet – storbyuniversitetet
Karriereveiledning, deltid Master og høyere Universitetet i Sørøst-Norge
Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1 - 13, kroppsøving og idrettsfag Master og høyere Norges idrettshøgskole LÆRER 48.80 50.30
Master i karriereveiledning Master og høyere Høgskolen i Innlandet
Pedagogisk veiledning (30 studiepoeng) Årsstudium og kortere Høgskolen i Østfold
Pedagogisk veiledning for praksislærere i barnehagelærerutdanning - videreutdanning Årsstudium og kortere OsloMet – storbyuniversitetet
Pedagogisk veiledning, deltid Årsstudium og kortere Universitetet i Sørøst-Norge
Pedagogisk veiledning, deltid Årsstudium og kortere Universitetet i Sørøst-Norge
Pedagogisk-psykologisk rådgivning - master Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Profesjonsrettet veilederutdanning for praksislærere i barnehage (emne 1) Enkeltemne Høgskulen på Vestlandet
Profesjonsrettet veilederutdanning for praksislærere i barnehage og skole Kurs Høgskulen på Vestlandet
Rådgivning for barn og ungdom - master Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

  • Master, lektorutdanning, med rådgiving, femårig (729905)
  • Master, karriereveiledning, toårig (724908)
  • Master, pedagogisk psykologisk rådgiving, 1½-årig (724906)
  • Master, rådgivning, toårig (724125)
  • Videreutdanning for sosialsektoren, foreldreveiledning (662109)
  • Pedagogisk veiledning, videreutdanning for lærere (625306)
  • Rådgivning, videreutdanning for lærere (625302)
  • Videreutdanning, pedagogisk veiledning (624902)
  • Bachelor, rådgivning og voksnes læring, treårig (624114)
  • Lærerutdanning og utdanning i pedagogikk, annen, uspesifisert, lavere nivå (629999)

Relevante yrker