Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Halden

Nivå

Lavere nivå

Studiepoeng

30

Semester

2

Studietempo

Deltid

Om studiet

Er du lærer i undervisningsstilling i grunnskolen? Ønsker du å styrke din faglige kompetanse for arbeid med elever som ikke har norsk som morsmål?

Andrespråkspedagogikk 1 gir grunnleggende kunnskap om to- og flerspråklighet og andrespråkslæring. Studiet gir også forståelse for de ressurser og utfordringer elever med ulik kulturell og språklig bakgrunn representerer, og hvordan det i alle fag kan legges til rette for undervisningsformer som reflekterer det språklige og kulturelle mangfold.

Kvalifikasjon/tittel

Andrespråkspedagogikk 1: 1.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng)

Alle utdanninger innen