Fakta

Sted:
Halden
Studietype:
Lavere nivå
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
30

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Østfold

27. februar 2024.

Om studiet

Er du lærer i undervisningsstilling i grunnskolen? Ønsker du å styrke din faglige kompetanse for arbeid med elever som ikke har norsk som morsmål?

Andrespråkspedagogikk 1 gir grunnleggende kunnskap om to- og flerspråklighet og andrespråkslæring. Studiet gir også forståelse for de ressurser og utfordringer elever med ulik kulturell og språklig bakgrunn representerer, og hvordan det i alle fag kan legges til rette for undervisningsformer som reflekterer det språklige og kulturelle mangfold.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Andrespråkspedagogikk 1: 1.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng)