Nøkkelinformasjon

Utdanningen gir deg kompetanse til å veilede unge og voksne, slik at flere blir mer bevisst på egne ønsker og valg når det kommer til utdanninger og yrker.

Karriereveiledere kan ha ulik utdanningsbakgrunn. Flere høgskoler tilbyr utdanning i rådgiving og veiledning. En karriereveileder/rådgiver hjelper studenter og voksne til å velge utdanning og yrke basert på deres interesser, egenskaper og styrker. 

De større utdanningsinstitusjonene krever gjerne en treårig utdanning på høgskolenivå eller lignende, i tillegg til minst ett år med relevant praksis etter fullført utdanning. Søkere som ikke oppfyller kravene kan likevel tas opp etter en individuell vurdering.

Utdanninger

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

  • Master, lektorutdanning, med rådgiving, femårig (729905)
  • Master, karriereveiledning, toårig (724908)
  • Master, pedagogisk psykologisk rådgiving, 1½-årig (724906)
  • Master, rådgivning, toårig (724125)
  • Videreutdanning for sosialsektoren, foreldreveiledning (662109)
  • Pedagogisk veiledning, videreutdanning for lærere (625306)
  • Rådgivning, videreutdanning for lærere (625302)
  • Videreutdanning, pedagogisk veiledning (624902)
  • Bachelor, rådgivning og voksnes læring, treårig (624114)

Relevante yrker