Nøkkelinformasjon

Utdanningen gir deg kompetanse til å veilede unge og voksne, slik at flere blir mer bevisst på egne ønsker og valg når det kommer til utdanninger og yrker.

Karriereveiledere kan ha ulik utdanningsbakgrunn. Flere høgskoler tilbyr utdanning i rådgiving og veiledning. Ved hjelp av ulike hjelpemidler skal du kunne hjelpe studentene til å velge utdanning og yrke basert på deres interesser og selvinnsikt.

De større utdanningsinstitusjonene krever gjerne en treårig utdanning på høgskolenivå eller lignende, i tillegg til minst ett år med relevant praksis etter fullført utdanning. Søkere som ikke oppfyller kravene kan likevel tas opp etter en individuell vurdering.

En karriereveileder må holde seg oppdatert på utdanningssystemet og arbeidsmarkedet for å hele tiden kunne tilby god veiledning.

Utdanninger

Det finnes 19 utdanninger innen dette feltet.
Tittel Sorter synkende Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Barnehagepedagogikk - videreutdanning Lavere nivå Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Karrierelæring og utdanningsvalg - videreutdanning Årsenhet og kortere OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Karriereveiledning og sosialpedagogisk rådgivning Årsstudium OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Karriereveiledning, deltid Erfaringsbasert master Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i karriereveiledning Master, 2 år Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i rådgivning for barn og ungdom Erfaringsbasert master NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogisk veiledning (30 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogisk veiledning (bachelornivå), deltid Lavere nivå Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogisk veiledning (bachelornivå), deltid Lavere nivå Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogisk veiledning for praksislærere i barnehagelærerutdanning - videreutdanning Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogisk veiledning i utdanning og yrke for lærere i barnehage og skole, modul 2 Årsstudium OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogisk-psykologisk rådgivning - masterstudium Erfaringsbasert master NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Rådgivning og voksnes læring - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Generell studiekompetanse 36.30 49.00
Småbarnspedagogikk - videreutdanning Lavere nivå Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Sosialpedagogisk rettleiing i skulen Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Veilederutdanning for barnehagelærere Høyere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Veiledning 2 Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Veiledning og coaching - videreutdanning Årsstudium OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i rådgivning 2 Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

  • Master, rådgivning, toårig (724125)
  • Master, karriereveiledning, toårig (724908)
  • Bachelor, rådgivning og voksnes læring, treårig (624114)
  • Videreutdanning, pedagogisk veiledning (624902)
  • Rådgivning, videreutdanning for lærere (625302)
  • Pedagogisk veiledning, videreutdanning for lærere (625306)
  • Videreutdanning for sosialsektoren, foreldreveiledning (662109)
  • Master, pedagogisk psykologisk rådgiving, 1½-årig (724906)
  • Master, lektorutdanning, med rådgiving, femårig (729905)

Relevante yrker