Nøkkelinformasjon

Utdanningen gir deg kompetanse til å veilede unge og voksne, slik at flere blir mer bevisst på egne ønsker og valg når det kommer til utdanninger og yrker.

Karriereveiledere kan ha ulik utdanningsbakgrunn. Flere høgskoler tilbyr utdanning i rådgiving og veiledning. Ved hjelp av ulike hjelpemidler skal du kunne hjelpe studentene til å velge utdanning og yrke basert på deres interesser og selvinnsikt.

De større utdanningsinstitusjonene krever gjerne en treårig utdanning på høgskolenivå eller lignende, i tillegg til minst ett år med relevant praksis etter fullført utdanning. Søkere som ikke oppfyller kravene kan likevel tas opp etter en individuell vurdering.

Utdanninger

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

  • Master, rådgivning, toårig (724125)
  • Master, karriereveiledning, toårig (724908)
  • Bachelor, rådgivning og voksnes læring, treårig (624114)
  • Videreutdanning, pedagogisk veiledning (624902)
  • Rådgivning, videreutdanning for lærere (625302)
  • Pedagogisk veiledning, videreutdanning for lærere (625306)
  • Videreutdanning for sosialsektoren, foreldreveiledning (662109)
  • Master, pedagogisk psykologisk rådgiving, 1½-årig (724906)
  • Master, lektorutdanning, med rådgiving, femårig (729905)

Relevante yrker