Nøkkelinformasjon

logo
logo

Studiested

Porsgrunn
Horten

Nivå

Fagskolestudium

Studiepoeng

30.00

Studieform

Nettstudium, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Antall semester

2

Opptakskrav

F-MAT-KRL0001

Antall studieplasser

25

Søknadskode (SO)

20418-29

Om studiet

Fagskoleutdanning i kjøkken- og restaurantledelse skal bidra til å sikre serveringsvirksomheter kompetente ledere, som kan medvirke til godt arbeidsmiljø, bedre kvalitet, og høyere lønnsomhet i næringen, mangfold og bærekraft.

Kjøkken- og restaurantledelse tilbys som en nettutdanning på deltid over ett år med to fysiske samlinger á to dager. Utdanningen er oppdelt i to semestre. Det er én to-dagers fysisk samling i hvert semester. Utdanningen er lagt opp slik at du som student kan bo hvor som helst og gjennomføre utdanningen. Utdanningen er et deltidstudium på 30 studiepoeng fordelt på ett år. Det er derfor egnet for deg som ikke kan være heltidsstudent eller kan møte fysisk på en skole. Det er en studieform som egner seg når du er i jobb.   

Faginnholdet i utdanningen er utviklet i tett samarbeid med aktører innen serveringsvirksomheter, lokalt og nasjonalt. Fagskolen har samarbeidet med NHO Reiseliv, Fellesforbundet, Servitørlauget, Norske Kokkers Landsforening, Opplæringskontoret for reiseliv, restaurant og matfag, Greveskogen VGS programområde restaurant- og matfag, Lærlingkompaniet, Quality Hotel, Engø Gård, og ISS catering. 

Opptakskrav

Ett av disse kravene må oppfylles:

  1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev / svennebrev fra utdanningsprogram restaurant- og matfag, programområde kokk- og servitørfag: kokk, ernærings-/institusjonskokk, servitør, baker, fagoperatør innen industriell matproduksjon, kjøttskjærer, konditor, pølsemaker, sjømathandler, sjømatproduksjon eller slakter opptas. Hvis du skal avlegge fagprøve etter søknadsfristen, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven.
  2. Søkere som ikke tilfredsstiller de formelle opptakskravene og som er 23 år eller eldre i opptaksåret kan tas opp på grunnlag av realkompetanse. Realkompetansen vurderes i forhold til de fagbrev/svennebrev som er nevnt under punkt 1.

Alle utdanninger innen