Nøkkelinformasjon

Juss, eller rettsvitenskap, handler om lov, rett og juridisk metode. Store deler av samfunnet er regulert gjennom lover og regler, og juss er dermed et svært variert fagfelt.

Jussen berører mange ulike rettsområder, som for eksempel strafferett, avtalerett, familierett og folkerett. Riktig bruk og tolkning av lover og regler er viktig i utdanningen og man lærer å vurdere på hvilken måte løsningen på en sak kan komme til å påvirke resten av samfunnet.

Jusstudiet er en 5-årig mastergrad i rettsvitenskap. Studiet er krevende, og det er vanligvis høye krav til karakterer for å komme inn. Med master i juss kan du etter endt utdanning kalle deg jurist, og har mulighet til å bli for eksempel advokat eller dommer.

Du kan også studere juss og andre rettsvitenskapelige fag på et lavere nivå, både enkeltemner, årsstudium og bachelorgrader.

Utdanninger

Viser 36 utdanninger
Tittel Studietype Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor i Forretningsjus og økonomi Bachelor og høgskolekandidat Handelshøyskolen BI
Bachelor i politikk, juss og administrasjon Bachelor og høgskolekandidat Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk GENS Alle Alle
Bachelor i Rettsvitenskap Bachelor og høgskolekandidat Handelshøyskolen BI
Bachelor i rettsvitenskap Bachelor og høgskolekandidat Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk GENS 49.90 53.40
Bachelor i rettsvitenskap Bachelor og høgskolekandidat Høgskolen i Innlandet GENS 51.30 55.40
Environmental Law - master Master og høyere UiT Norges arktiske universitet
Erstatningsrett Årsstudium og kortere Kristiania
Femårig masterprogram i rettsvitskap Master og høyere Universitetet i Bergen GENS 55.50 61.70
Foretaksrett Årsstudium og kortere Kristiania
Foretaksrett II Årsstudium og kortere Kristiania
Forvaltningsarbeid Årsstudium og kortere Høgskulen i Volda
Individuell arbeidsrett Årsstudium og kortere Kristiania
Information and Communication Technology Law Master og høyere Universitetet i Oslo
Innføring i jus Enkeltemne Høgskulen på Vestlandet
Jus Årsstudium og kortere Høgskulen på Vestlandet GENS Alle Alle
Jus Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Sørøst-Norge GENS 50.00 54.40
Jus: Forretningsjus og økonomi Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Sørøst-Norge GENS 38.30 37.80
Kollektiv arbeidsrett Årsstudium og kortere Kristiania
Kommunal økonomi Årsstudium og kortere Høgskulen i Volda
Kontraktsrett Årsstudium og kortere Kristiania

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Rettsstudiet (8371)
 • Juridiske fag, andre, uspesifiserte, høyere nivå (737999)
 • Master of Laws, North Sea Energy Law, 1½-årig (737908)
 • Master, rettssosiologi, toårig (737907)
 • Master of Laws, information and communication technology law (737905)
 • Master of Laws, public international law (737904)
 • Rettsstudiet (7371)
 • Juridiske fag, andre (6379)
 • Rettsstudiet (6371)
 • Master, forretningsjus og økonomi, toårig (737909)
 • Mag.art.-utdanning, juridiske fag (737901)
 • Mag.art.-utdanning, rettshistorie (737902)
 • Master of Arts, juridiske fag (737903)