Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

20 april, kl 14:00

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2021

  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)

Studieplasser

30

Søknadskode (SO)

211841

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Studiet gir grunnleggende kunnskaper innen fagområdene juss, statsvitenskap, organisasjon og ledelse, samt i samspillet mellom politikk, juss og administrasjon. Det er en allsidig og bred grunnutdanning med en unik fagkombinasjon der juss er et sentralt støttefag. Samfunns- og næringslivet blir i økende grad lovregulert, noe som øker samfunnets behov for juridisk kompetanse. Studiet gjør deg i stand til å forstå sentrale forhold, og endring og stabilitet, i samfunn, politikk, juss og organisasjoner, fra det lokale til det globale plan. Studiet gir et unikt utgangspunkt for forståelse av oppbygningen og funksjonsmåten til det norske politiske og administrative systemet med vekt på både juridiske, politiske og organisasjons- og ledelsesteoretiske innfallsvinkler, og for forståelse av prosesser i og mellom organisasjoner både i offentlig og privat sektor.

Utdanningen kvalifiserer for arbeid i ulike typer stillinger, og gir også et godt grunnlag for videre utdanning på masternvå. Studiet gir spesielle kvalifikasjoner for administrativt arbeid knyttet til saksbehandling, omstillingsarbeid, personalarbeid, evaluering og utredning. Studiet gir også gode forutsetninger for å gå inn i stillinger som innebærer informasjonsarbeid og samfunnskontakt.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i politikk, juss og administrasjon

Alle utdanninger innen