Fakta

Sted:
Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 30
Søknadskode (SO): 211841

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk

2. februar 2023.

Om studiet

Er du samfunnsengasjert og vil forstå hva som egentlig skjer i samfunnet, i organisasjoner og i politikken? Vil du samtidig ha en yrkesrettet utdanning som også gir et godt grunnlag for videre utdanning på masternivå?

Bachelor i politikk, juss og administrasjon gir en allsidig og bred grunnutdanning, hvor blant annet organisasjonsteori, juridiske emner, politisk teori og samfunnsvitenskapelig metode inngår. 

Kombinasjonen av fag gir setter deg i stand til å arbeide tverrfaglig og til å forstå sentrale forhold i samfunn, organisasjoner og politikk. Studiet gjør deg spesielt kvalifisert for administrativt arbeid knyttet til omstillings-, utviklings- og utredningarbeid. Bachelorgraden gir også gode forutsetninger for å gå inn i stillinger som innebærer informasjons- arbeid og samfunnskontakt i offentlig og privat sektor.  

Med en bachelorgrad kan du søke opptak til Master i samfunnsendring, organisasjon og ledelse, Master i helseledelse eller Master of Science in Sport Management ved Høgskolen i Molde, eller masterstudier ved andre universitet og høgskoler. 

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i politikk, juss og administrasjon

Alle utdanninger innen