Fakta

Sted:
Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2022:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 30
Søknadskode (SO): 211841

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk

14. mars 2022.

Om studiet

Studiet gir grunnleggende kunnskaper innen fagområdene juss, statsvitenskap, organisasjon og ledelse, samt i samspillet mellom politikk, juss og administrasjon. Det er en allsidig og bred grunnutdanning med en unik fagkombinasjon der juss er et sentralt støttefag. Samfunns- og næringslivet blir i økende grad lovregulert, noe som øker samfunnets behov for juridisk kompetanse. Studiet gjør deg i stand til å forstå sentrale forhold, og endring og stabilitet, i samfunn, politikk, juss og organisasjoner, fra det lokale til det globale plan. Studiet gir et unikt utgangspunkt for forståelse av oppbygningen og funksjonsmåten til det norske politiske og administrative systemet med vekt på både juridiske, politiske og organisasjons- og ledelsesteoretiske innfallsvinkler, og for forståelse av prosesser i og mellom organisasjoner både i offentlig og privat sektor.

Utdanningen kvalifiserer for arbeid i ulike typer stillinger, og gir også et godt grunnlag for videre utdanning på masternvå. Studiet gir spesielle kvalifikasjoner for administrativt arbeid knyttet til saksbehandling, omstillingsarbeid, personalarbeid, evaluering og utredning. Studiet gir også gode forutsetninger for å gå inn i stillinger som innebærer informasjonsarbeid og samfunnskontakt.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i politikk, juss og administrasjon

Alle utdanninger innen