Nøkkelinformasjon

Utdanninger innen praktisk og moderne kontorarbeid, som gir deg grunnlag for å jobbe med administrativt arbeid innen mange bransjer. Her finner du også utdanninger innen HR, saksbehandling, juss og lønn- og regnskapsarbeid.

Utdanninger

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Fagskoleutdanning, helse, miljø og sikkerhet, ettårig (582902)
 • Fagskoleutdanning, helse, miljø og sikkerhet (582901)
 • Fagskoleutdanning, bærekraftsarbeid i virksomheter, ett år på deltid (549915)
 • Fagskoleutdanning, saksbehandler, halvårig (549914)
 • Spesialutdanning for privatansatte funksjonærer (549907)
 • Saksbehandling for næringsliv og forvaltning, påbygging til videregående utdanning (549906)
 • Forvaltningsopplæring (549903)
 • Arbeidsdirektoratets etatskole, aspirantkurs (549901)
 • Kontorfag (5432)
 • Sekretærutdanninger (5431)
 • Fagskoleutdanning, HR-konsulent, 1½-årig (541166)
 • Fagskoleutdanning, HR-medarbeider, halvårig (541163)
 • Fagskoleutdanning, HR- og lønnsmedarbeider, ettårig (541162)
 • Fagskoleutdanning, lønn- og personalmedarbeider (541120)
 • Fagskoleutdanning, lønn- og personalmedarbeider (541120)
 • Fagskoleutdanning, lønnsmedarbeider, halvårig (541119)
 • Juridiske fag, andre, uspesifiserte, påbygging til videregående utdanning (537999)
 • Fagskoleutdanning, juskonsulent strafferett, ettårig (537904)
 • Fagskoleutdanning, juskonsulent forretningsjus, ettårig (537903)
 • Fagskoleutdanning, juskonsulent privatrett, ettårig (537902)
 • Fagskoleutdanning, juskonsulent forvaltningsrett, ettårig (537901)
 • Medisinsk sekretær, ettårig (569910)
 • Fagskoleutdanning, helse, miljø og sikkerhet. Regelverk , roller, systematikk og HMS-økonomi og Arbeidsmiljøfaktorer for fag- og detaljhandelen (HMS-utdanninge (582904)
 • Fagskoleutdanning, helse, miljø og sikkerhet. Regelverk, roller, systematikk og HMS-økonomi (HMS-utdanningen) (582903)
 • Fagskoleutdanning, HR-konsulent, ettårig (541170)
 • Fagskoleutdanning, bok og papir, halvårig (542108)
 • Fagskoleutdanning, bærekraftig entreprenørskap og innovasjon, toårig (541171)
 • Kontorfag, andre, uspesifiserte, påbygging til viderergående utdanning (543999)