Beskrivelse

Utdanninger innen praktisk og moderne kontorarbeid, som gir deg grunnlag for å jobbe med administrativt arbeid innen mange bransjer. Her finner du også utdanninger innen HR, saksbehandling, juss og lønn- og regnskapsarbeid.

Opptakskrav

Fullført videregående opplæring. Realkompetanse eller relevant yrkespraksis kan kompensere for manglende utdanning. Opptakskrav kan variere, se det enkelte lærested for mer informasjon.

Opptakskrav

Fullført videregående opplæring. Realkompetanse eller relevant yrkespraksis kan kompensere for manglende utdanning. Opptakskrav kan variere, se det enkelte lærested for mer informasjon.

Varighet

0,5 - 2 år

Varighet

0,5 - 2 år


Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 582902 - Fagskoleutdanning, helse, miljø og sikkerhet, ettårig
 • 582901 - Fagskoleutdanning, helse, miljø og sikkerhet
 • 549915 - Fagskoleutdanning, bærekraftsarbeid i virksomheter, ett år på deltid
 • 549914 - Fagskoleutdanning, saksbehandler, halvårig
 • 549907 - Spesialutdanning for privatansatte funksjonærer
 • 549906 - Saksbehandling for næringsliv og forvaltning, påbygging til videregående utdanning
 • 549903 - Forvaltningsopplæring
 • 549901 - Arbeidsdirektoratets etatskole, aspirantkurs
 • 5432 - Kontorfag
 • 5431 - Sekretærutdanninger
 • 541166 - Fagskoleutdanning, HR-konsulent, 1½-årig
 • 541163 - Fagskoleutdanning, HR-medarbeider, halvårig
 • 541162 - Fagskoleutdanning, HR- og lønnsmedarbeider, ettårig
 • 541120 - Fagskoleutdanning, lønn- og personalmedarbeider
 • 541119 - Fagskoleutdanning, lønnsmedarbeider, halvårig
 • 537999 - Juridiske fag, andre, uspesifiserte, påbygging til videregående utdanning
 • 537904 - Fagskoleutdanning, juskonsulent strafferett, ettårig
 • 537903 - Fagskoleutdanning, juskonsulent forretningsjus, ettårig
 • 537902 - Fagskoleutdanning, juskonsulent privatrett, ettårig
 • 537901 - Fagskoleutdanning, juskonsulent forvaltningsrett, ettårig
 • 569910 - Medisinsk sekretær, ettårig
 • 582904 - Fagskoleutdanning, helse, miljø og sikkerhet. Regelverk , roller, systematikk og HMS-økonomi og Arbeidsmiljøfaktorer for fag- og detaljhandelen (HMS-utdanninge
 • 582903 - Fagskoleutdanning, helse, miljø og sikkerhet. Regelverk, roller, systematikk og HMS-økonomi (HMS-utdanningen)
 • 541170 - Fagskoleutdanning, HR-konsulent, ettårig
 • 542108 - Fagskoleutdanning, bok og papir, halvårig
 • 541171 - Fagskoleutdanning, bærekraftig entreprenørskap og innovasjon, toårig
 • 543999 - Kontorfag, andre, uspesifiserte, påbygging til viderergående utdanning

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 582902 - Fagskoleutdanning, helse, miljø og sikkerhet, ettårig
 • 582901 - Fagskoleutdanning, helse, miljø og sikkerhet
 • 549915 - Fagskoleutdanning, bærekraftsarbeid i virksomheter, ett år på deltid
 • 549914 - Fagskoleutdanning, saksbehandler, halvårig
 • 549907 - Spesialutdanning for privatansatte funksjonærer
 • 549906 - Saksbehandling for næringsliv og forvaltning, påbygging til videregående utdanning
 • 549903 - Forvaltningsopplæring
 • 549901 - Arbeidsdirektoratets etatskole, aspirantkurs
 • 5432 - Kontorfag
 • 5431 - Sekretærutdanninger
 • 541166 - Fagskoleutdanning, HR-konsulent, 1½-årig
 • 541163 - Fagskoleutdanning, HR-medarbeider, halvårig
 • 541162 - Fagskoleutdanning, HR- og lønnsmedarbeider, ettårig
 • 541120 - Fagskoleutdanning, lønn- og personalmedarbeider
 • 541119 - Fagskoleutdanning, lønnsmedarbeider, halvårig
 • 537999 - Juridiske fag, andre, uspesifiserte, påbygging til videregående utdanning
 • 537904 - Fagskoleutdanning, juskonsulent strafferett, ettårig
 • 537903 - Fagskoleutdanning, juskonsulent forretningsjus, ettårig
 • 537902 - Fagskoleutdanning, juskonsulent privatrett, ettårig
 • 537901 - Fagskoleutdanning, juskonsulent forvaltningsrett, ettårig
 • 569910 - Medisinsk sekretær, ettårig
 • 582904 - Fagskoleutdanning, helse, miljø og sikkerhet. Regelverk , roller, systematikk og HMS-økonomi og Arbeidsmiljøfaktorer for fag- og detaljhandelen (HMS-utdanninge
 • 582903 - Fagskoleutdanning, helse, miljø og sikkerhet. Regelverk, roller, systematikk og HMS-økonomi (HMS-utdanningen)
 • 541170 - Fagskoleutdanning, HR-konsulent, ettårig
 • 542108 - Fagskoleutdanning, bok og papir, halvårig
 • 541171 - Fagskoleutdanning, bærekraftig entreprenørskap og innovasjon, toårig
 • 543999 - Kontorfag, andre, uspesifiserte, påbygging til viderergående utdanning

Innholdet på denne siden lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS).

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne siden

 • Fagskoleutdanning, helse, miljø og sikkerhet, ettårig (582902)
 • Fagskoleutdanning, helse, miljø og sikkerhet (582901)
 • Fagskoleutdanning, bærekraftsarbeid i virksomheter, ett år på deltid (549915)
 • Fagskoleutdanning, saksbehandler, halvårig (549914)
 • Spesialutdanning for privatansatte funksjonærer (549907)
 • Saksbehandling for næringsliv og forvaltning, påbygging til videregående utdanning (549906)
 • Forvaltningsopplæring (549903)
 • Arbeidsdirektoratets etatskole, aspirantkurs (549901)
 • Kontorfag (5432)
 • Sekretærutdanninger (5431)
 • Fagskoleutdanning, HR-konsulent, 1½-årig (541166)
 • Fagskoleutdanning, HR-medarbeider, halvårig (541163)
 • Fagskoleutdanning, HR- og lønnsmedarbeider, ettårig (541162)
 • Fagskoleutdanning, lønn- og personalmedarbeider (541120)
 • Fagskoleutdanning, lønn- og personalmedarbeider (541120)
 • Fagskoleutdanning, lønnsmedarbeider, halvårig (541119)
 • Juridiske fag, andre, uspesifiserte, påbygging til videregående utdanning (537999)
 • Fagskoleutdanning, juskonsulent strafferett, ettårig (537904)
 • Fagskoleutdanning, juskonsulent forretningsjus, ettårig (537903)
 • Fagskoleutdanning, juskonsulent privatrett, ettårig (537902)
 • Fagskoleutdanning, juskonsulent forvaltningsrett, ettårig (537901)
 • Medisinsk sekretær, ettårig (569910)
 • Fagskoleutdanning, helse, miljø og sikkerhet. Regelverk , roller, systematikk og HMS-økonomi og Arbeidsmiljøfaktorer for fag- og detaljhandelen (HMS-utdanninge (582904)
 • Fagskoleutdanning, helse, miljø og sikkerhet. Regelverk, roller, systematikk og HMS-økonomi (HMS-utdanningen) (582903)
 • Fagskoleutdanning, HR-konsulent, ettårig (541170)
 • Fagskoleutdanning, bok og papir, halvårig (542108)
 • Fagskoleutdanning, bærekraftig entreprenørskap og innovasjon, toårig (541171)
 • Kontorfag, andre, uspesifiserte, påbygging til viderergående utdanning (543999)

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.