Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

20 april, kl 14:00

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2021

  • 47.50 (primær)
  • 52.00 (ordinær)

Studieplasser

40

Søknadskode (SO)

211526

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Bachelor i rettsvitenskap gir deg grunnleggende juridisk kunnskap og praktiske ferdigheter som er ettertraktet i arbeidsmarkedet for eksempel i forbindelse med kontraktsforhandlinger, søknadsprosesser, klager eller andre tvister.

I studiet legges vekt både på muntlig og skriftlig fremstillingsevne og evnen til å vise godt skjønn i vurdering av praktiske og teoretiske rettsspørsmål. Det legge også vekt på ferdigheter til å kunne finne frem til og forstå relevante rettskilder innenfor forskjellige rettsområder. I tillegg til norsk rett, vil du få kunnskap om internasjonal rett, menneskerettigheter og norske og internasjonale institusjoner.

Bacheloren gir videre grunnlag for å forstå samspillet mellom juss og politikk, og å kunne reflektere over myndighetsutøvelse og reglenes rolle i en bredere samfunnsmessig sammenheng.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i rettsvitenskap

Alle utdanninger innen