Fakta

Sted:
Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • 49.90 (primær)
  • 53.40 (ordinær)
Studieplasser: 40
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 211526

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk

.

Om studiet

Bachelor i rettsvitenskap gir deg grunnleggende juridisk kunnskap og praktiske ferdigheter som er ettertraktet i arbeidsmarkedet for eksempel i forbindelse med kontraktsforhandlinger, søknadsprosesser, klager eller andre tvister.

Studiet legger vekt både på muntlig og skriftlig fremstillingsevne og evnen til å vise godt skjønn i vurdering av praktiske og teoretiske rettsspørsmål. Det legges vekt på ferdigheter til å kunne finne frem til og forstå relevante rettskilder innenfor ulike rettsområder.

I tillegg til norsk rett, vil du få kunnskap om internasjonal rett, menneskerettigheter og norske og internasjonale institusjoner. Bacheloren gir videre grunnlag for å forstå samspillet mellom juss og politikk, og å kunne reflektere over myndighetsutøvelse og reglenes rolle i en bredere samfunnsmessig sammenheng.

Med en bachelorgrad i rettsvitenskap vil du kunne løse saksbehandlingsoppgaver innen de fleste områder av kommunal og statlig forvaltning, privat næringsvirksomhet og i organisasjonslivet. Samfunnet og arbeidslivet blir i økende grad regulert av lover, kontrakter og ulike former for vedtak.

De som kan dokumentere at de har grunnleggende juridisk kompetanse er etterspurt i arbeidslivet.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i rettsvitenskap

Alle utdanninger innen