Fakta

Sted:
Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2022:
  • 49.00 (primær)
  • 52.20 (ordinær)
Studieplasser: 40
Søknadskode (SO): 211526

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk

14. mars 2022.

Om studiet

Bachelor i rettsvitenskap gir deg grunnleggende juridisk kunnskap og praktiske ferdigheter som er ettertraktet i arbeidsmarkedet for eksempel i forbindelse med kontraktsforhandlinger, søknadsprosesser, klager eller andre tvister.

I studiet legges vekt både på muntlig og skriftlig fremstillingsevne og evnen til å vise godt skjønn i vurdering av praktiske og teoretiske rettsspørsmål. Det legge også vekt på ferdigheter til å kunne finne frem til og forstå relevante rettskilder innenfor forskjellige rettsområder. I tillegg til norsk rett, vil du få kunnskap om internasjonal rett, menneskerettigheter og norske og internasjonale institusjoner.

Bacheloren gir videre grunnlag for å forstå samspillet mellom juss og politikk, og å kunne reflektere over myndighetsutøvelse og reglenes rolle i en bredere samfunnsmessig sammenheng.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i rettsvitenskap

Alle utdanninger innen