Fakta

Lærested:
Sted:
Nett
Studietype:
Lavere nivå
Studieform: Nettstudium
Oppstart: Fleksibel oppstart
Studiepoeng:
10
Søknadsfrist: Utdanningen har løpende søknadsfrist

Informasjon oppdatert

9. januar 2023.

Om studiet

Emnet gir deg en grundig innføring i de viktigste temaene innen erstatningsrett.

Emnet ser på erstatningsrettens grunnvilkår og utmålingsregler. Skadelidtes forhold og enkelte tema i relasjon til erstatningskravet berøres også.

Erstatningsrett gir ferdigheter i å anvende erstatningsrettslige regler i praktiske tilfeller og fremstille erstatningsrettslige vurderinger skriftlig.

Det vil bli lagt vekt på juridisk tenkemåte og ferdigheter i grunnleggende juridisk metode, slik den brukes innenfor erstatningsretten. Kompetansen har overføringsverdi til andre rettsområder.

Det vil være nettbaserte forelesinger i blant annet:

 • Ansvarsgrunnlag
 • Skyldansvar
 • Erstatningsrettslig relevant skade
 • Årsakssammenheng
 • Arbeidsgivers ansvar
 • Organansvar
 • Skadelidtes forhold
 • Erstatningskravet
 • Erstatningsutmåling

Undervisningsopplegg

Nettstudier gjør det mulig for deg å studere når du vil, hvor du vil. Det er en fleksibel studiemetode, som gjør at nettstudier kan tilrettelegges for enhver timeplan og situasjon.  

Vi bruker læringsportalen Canvas. Her finner du blant annet:  

 • forelesningsvideoer  
 • oversikt over pensum og studieløp  
 • læringsmål  
 • planleggingsverktøy  
 • øvingsoppgaver  
 • innleveringsoppgaver  
 • mulighet til å kommunisere med din personlige veileder og medstudenter m.m.  

Gjennomføringen er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, videoforelesninger, øvingsoppgaver, innsending av obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig eksamen. Fagstoffet i læringsportalen er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid.   

Du vil gjennom studietiden din ha tilgang på veileder i emnet. Veileder vil også gi deg tilbakemeldinger på de obligatoriske oppgavene du leverer i løpet av studietiden.   

Opptakskrav

For å kunne søke på dette emnet må du møte ett av kravende nedenfor:

Opptaksinformasjon

Søknadsfrist og oppstart

 • Hver dag, hele året.

Læringsutbytte

Grundig innføring i erstatningsrett hvor studenten opparbeider kunnskap og ferdigheter, men også skal kunne formidle erstatningsrettslig kunnskap og faglig forståelse på en rettslig presis, nyansert, saklig og selvstendig måte i muntlige og skriftlige fremstillinger.