Fakta

Sted:
Campus Oslo
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Oppstart: Høst
Studiepoeng:
180

Informasjon oppdatert

6. mars 2024.

Om studiet

Ønsker du å jobbe med juridiske problemstillinger og er spesielt interessert i næringslivsjus? Vil du ta en utdannelse som gir deg praktiske ferdigheter du kan bruke på tvers av bransjer? Da er bachelor i rettsvitenskap på BI noe for deg. Med en slik bachelor kan du også søke master i rettsvitenskap på BI, og bli jurist.

Ved å ta bachelor i rettsvitenskap på BI vil du tilegne deg kunnskap om sentrale deler av rettssystemet, med særlig vekt på juridiske problemer som oppstår i forbindelse med næringsvirksomhet. Du trenes i å analysere praktiske og teoretiske juridiske spørsmål basert på juridisk metodikk, og i å finne relevante rettskilder og argumenter ved vurdering av et rettsspørsmål. Du vil lære å vurdere rettssystemet på en selvstendig, objektiv og kritisk måte og få en kommersiell forståelse av loven.

Programmet skal gjøre deg i stand til å kunne forstå og diskutere forholdet mellom lov og samfunn – hvordan loven legger til rette for og styrer næringsvirksomhet, også i digitale settinger. Du vil se hvordan loven kan påvirke samfunnet og miljøet fra et bærekraftperspektiv.

Studiets oppbygging

Muligheter i studietiden

Bachelorstudiet møter kravene for opptak til en 2-årig master i rettsvitenskap på BI, ved at minst 150 av 180 studiepoeng er obligatoriske juridiske kurs. Men det er likevel rom for fleksibilitet i studiets femte semester. Sjekk ut de spennende mulighetene du kan velge mellom:

Opptakskrav

Bachelor i rettsvitenskap vil ha et begrenset antall studieplasser og kvalifiserte søkere rangeres etter konkurransepoeng.

Videre studier

Ønsker du å bli jurist, og kanskje også etter hvert praktisere som advokat eller dommer, så må du gjennomføre et femårig utdanningsløp innenfor rettsvitenskap. Ved å ta dette bachelorstudiet vil du kvalifisere deg til å søke master i rettsvitenskap på BI som har oppstart i 2024. Mer info om masterprogrammet kommer snart.

Alle utdanninger innen