Fakta

Sted:
Lillehammer
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • 51.30 (primær)
  • 55.40 (ordinær)
Studieplasser: 120
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 209526

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

.

Om studiet

Ønsker du å lære mer om sentrale deler av rettssystemet? Bachelor i rettsvitenskap gir deg innsikt i juridisk metode og rettsanvendelse, og kvalifiserer deg til videre masterstudier.

Bachelor i rettsvitenskap gir kunnskap om rettssystemet, både privat og offentlig rett.

I studiet vil du lære å ta stilling til praktiske og teoretiske juridiske problemstillinger på bakgrunn av etablert juridisk metode. Du vil få kunnskap om sentrale deler av norsk rett og utvalgte deler av internasjonal rett, herunder menneskerettigheter, samt norske og internasjonale institusjoner.

Behovet for juridisk kompetanse er økende på flere områder og med en bachelor i rettsvitenskap lærer du å anvende lover og regler som styrer vår hverdag.

Ved gjennomført bachelorstudium i juss skal du ha nådd et kunnskaps- og ferdighetsnivå som gjør deg i stand til å forstå sammenhenger mellom retten og samfunnet, og reflektere over jussens samfunnsmessige betydning.

Opptaksinformasjon

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller opptak på bakgrunn av realkompetanse

Les mer om søknad og opptak

Godkjenning av høyere utdanning

Søkere med årsstudium i rettsvitenskap kan få vurdert tidligere beståtte emner godkjent som første året av bachelorgraden. Søking skjer på ordinær måte gjennom Samordna opptak, og man konkurrerer på lik linje med andre søkere. Vi gjør oppmerksom på at det kan være begrensede plasser på 2. studieår.

Poenggrenser 2023

Ordinær kvote: 55,4
Kvote for førstegangsvitnemål: 51,3
Kvoter og poenggrenser kan du lese om her

Videre studier

Med en bachelor i rettsvitenskap kvalifiserer du til opptak til toårig masterprogram i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen, Universitetet i Stavanger og Universitetet i Agder. Det stilles krav om C i gjennomsnittlig karakter for å være med i opptaket til disse masterprogrammene. Til Bergen konkurrerer HINN-studenter om plasser på en kvote som settes av for kandidater fra bachelorstudiet hos oss.

Du vil også kunne søke deg inn på masterutdanning ved Universitetet i Oslo, og på ordinært opptak til masterutdanning ved Universitetet i Bergen. Da må du i tilfelle søke Samordna opptak på femårig master i rettsvitenskap, og deretter søke fritak fra de emnene du har tatt ved Høgskolen i Innlandet.

Fakultetene har gitt forhåndsgodkjennelser som angitt nedenfor:

  • En bachelorgrad i rettsvitenskap fra Høgskolen i Innlandet avlagt fra og med våren 2025 er forhåndsgodkjent som inntil 1, 2 og 3.studieår, i mastergraden i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet i Oslo. Graden må inneholde emnene Dynamisk formuerett og Selskapsrett.
  • En bachelorgrad i rettsvitenskap godskrives som 1., 2. og 3. studieår i masterstudiet i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet i Bergen.

Bachelor i rettsvitenskap kvalifiserer også til opptak til master i offentlig ledelse og styring hos oss.

Utveksling

Du har en unik mulighet til å reise på utveksling til utlandet i 5. semester, hvor partnerinstitusjonene er nøye utvalgt med tanke på kvalitet og fagtilbud. Flere partneravtaler er under utvikling.

Et utvekslingsopphold vil gi deg internasjonal erfaring og kompetanse, som øker dine sjanser i arbeidsmarkedet. Du får mulighet til å ta fordypning i fag som ikke eksisterer i fagporteføljen ved HINN, og ikke minst mulighet til å lære andre språk og om ulike kulturer, også i en faglig sammenheng.

Sjekk ut vårt destinasjonssøk for å se dine muligheter.

Hvorfor reise på utveksling?Hvordan søke om utveksling?

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i rettsvitenskap

Alle utdanninger innen