Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Lillehammer

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Semester

6

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2021

  • 49.80 (primær)
  • 53.90 (ordinær)

Studieplasser

135

Søknadskode (SO)

209526

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Bachelor i rettsvitenskap gir kunnskap om sentrale deler av rettssystemet. Studentene øves i å stille og analysere praktiske og teoretiske rettsspørsmål på bakgrunn av etablert juridisk metode, og i å finne fram til rettskilder og argumenter som kan tillegges betydning når spørsmålene skal løses. Vi underviser også i internasjonal rett, menneskerettigheter og norske og internasjonale institusjoner.

Bachelor i rettsvitenskap kvalifiserer til opptak til det toårige masterprogrammet i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet i Bergen, hvor studenter fra Høgskolen i Innlandet kan konkurrere om plasser på en kvote som settes av for kandidater fra Bachelor i rettsvitenskap fra Høgskolen i Innlandet. Du vil også kunne søke deg inn på masterutdanningen i Oslo, samt på ordinært opptak til masterutdanning ved Universitetet i Bergen. Da må du i tilfelle søke Samordna opptak på femårig master i rettsvitenskap og deretter søke fritak fra de emnene du har tatt ved Høgskolen i Innlandet.

Ved gjennomført bachelorstudium i juss skal kandidatene ha nådd et kunnskaps- og ferdighetsnivå som gjør dem i stand til å mestre spesialiserte juridiske arbeidsoppgaver, derunder å finne frem til rettskilder og å anvende regelverket for å løse nye rettslige problemer.  Dette inkluderer i tillegg til kunnskap om sentrale deler av norsk rett også kunnskap om utvalgte deler av internasjonal rett og evne til å skaffe seg ny juridisk kunnskap. Kandidatene skal også ha nådd et kunnskaps- og ferdighetsnivå som gjør dem i stand til å forstå sammenhenger mellom retten og samfunnet og å reflektere over jussens samfunnsmessige betydning.

Karrieremuligheter

Videre studier

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen (UiB) har et særskilt toårig masterprogram i rettsvitenskap der juridisk bachelorgrad fra INN er direkte opptaksgrunnlag. Nærmere beskrivelse av dette masterprogrammet er gitt av  Det juridiske fakultet ved UiB.

Du er også kvalifisert til å søke opptak til de ordinære masterprogrammene i rettsvitenskap gjennom Samordna opptak. De som blir tatt opp som student ved Det juridiske fakultet ved UiB eller ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo (UiO) vil nyte godt av at Bachelor i rettsvitenskap ved INN er forhåndsgodkjent til å utgjøre de tre første årene av masterstudiet. Studenter fra INN kan dermed begynne direkte i det fjerde studieåret ved disse masterstudiene i rettsvitenskap. Ved UiO er forhåndsgodkjennelsen betinget av at valgemnet JUS1051/1 Dynamisk tingsrett ved INN er gjennomført. Se nærmere informasjon fra  Det juridiske fakultet UiB og informasjon fra  Det juridiske fakultet UiO.

Du kan også bygge på utdanningen med for eksempel:

Master in public administration ved Høgskolen i Innlandet - Lillehammer

I tillegg kvalifiserer utdanningen til å søke om opptak til masterstudier ved andre høgskoler og universiteter i inn- og utland.

Utveksling

Det er foreløpig ikke tilbud om utenlandsopphold i bachelorstudiet i rettsvitenskap.

Alle utdanninger innen