Sist oppdatert 28. mai 2024
Ansvarlig på denne siden: Utdanning.no

Beskrivelse

En utdanning innen kriminologi tar for seg kriminalitet og dens rolle i samfunnet.

En kriminolog studerer ulike former for kriminalitet, som vold, organisert kriminalitet, terrorisme, narkotikalovbrudd også videre. Studiet setter lovbrudd, straff og arbeidet med å forhindre kriminalitet i et samfunnsperspektiv.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Lokalt opptak for enkelte utdanninger.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Lokalt opptak for enkelte utdanninger.

Varighet

Bachelorgrad tar 3 år, mastergrad tar 5 år.

Varighet

Bachelorgrad tar 3 år, mastergrad tar 5 år.

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
  • 8372 - Kriminologi
  • 7372 - Kriminologi
  • 6372 - Kriminologi

Finn yrker

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
  • 8372 - Kriminologi
  • 7372 - Kriminologi
  • 6372 - Kriminologi

Finn yrker

Innholdet på denne siden lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS).

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne siden

  • Kriminologi (8372)
  • Kriminologi (7372)
  • Kriminologi (6372)

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.