Nøkkelinformasjon

Du lærer om hvilke utfordringer og muligheter som ligger i fiskerinæringen.

Utdanningene er tverrfaglige og du vil lære om ledelse og økonomi, i tillegg til  fiskeri, oppdrett og marin bioteknologi.

 

Utdanninger

Viser 15 utdanninger
Tittel Studietype Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Akvafleks Årsstudium og kortere Nord universitet
Akvakultur Bachelor og høgskolekandidat NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet REALFA Alle Alle
Akvamedisin - master Master og høyere UiT Norges arktiske universitet REALFA Alle Alle
Bachelor i Biomarin Innovasjon Bachelor og høgskolekandidat NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet GENS 48.10 49.60
Bachelor i Bioteknologi Bachelor og høgskolekandidat NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet REALFA 44.00 43.40
Bachelor i havbruksdrift og ledelse Bachelor og høgskolekandidat Nord universitet GENS 42.20 47.50
Bachelor i ingeniørfag - havbruk Bachelor og høgskolekandidat NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet HING 49.80 53.20
Fiskeri- og havbruksvitenskap - bachelor Bachelor og høgskolekandidat UiT Norges arktiske universitet GENS 42.00 48.00
Fiskeri- og havbruksvitenskap - master Master og høyere UiT Norges arktiske universitet
Integrert masterprogram i havbruk (sivilingeniør) Master og høyere Universitetet i Bergen SIVING 51.00 54.40
Integrert masterprogram i havteknologi (sivilingeniør) Master og høyere Universitetet i Bergen SIVING 49.50 52.20
Kurs i fiskehelse Årsstudium og kortere NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Master of Science in Health Management in Aquaculture Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Molecular Biosciences Årsstudium og kortere Nord universitet
Profesjonsstudium i fiskehelse - akvamedisin Master og høyere Universitetet i Bergen REALFA 51.30 56.20

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

  • Fiske og havbruk, andre (8719)
  • Fiske og havbruk (8711)
  • Fiske og havbruk, andre (7719)
  • Fiske og havbruk (7711)
  • Master, teknologi, havteknologi, femårig (752904)
  • Marin- og ferskvannsbiologi, uspesifisert, høyere nivå (751599)
  • Master, havbruk og sjømat, femårig (751513)
  • Fiske og havbruk, andre (6719)
  • Fiske og havbruk (6711)
  • Marin- og ferskvannsbiologi (6515)