Nøkkelinformasjon

Du lærer om hvilke utfordringer og muligheter som ligger i fiskerinæringen.

Utdanningene er tverrfaglige og du vil lære om ledelse og økonomi, i tillegg til  fiskeri, oppdrett og marin bioteknologi.

 

Utdanninger

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

  • Fiske og havbruk, andre (8719)
  • Fiske og havbruk (8711)
  • Fiske og havbruk, andre (7719)
  • Fiske og havbruk (7711)
  • Master, teknologi, havteknologi, femårig (752904)
  • Marin- og ferskvannsbiologi, uspesifisert, høyere nivå (751599)
  • Master, havbruk og sjømat, femårig (751513)
  • Fiske og havbruk, andre (6719)
  • Fiske og havbruk (6711)
  • Marin- og ferskvannsbiologi (6515)