Nøkkelinformasjon

Du lærer å lede og arbeide på sjøbaserte- eller landbaserte oppdrettsanlegg, og bruke ny kunnskap og ny teknologi innen havbruksnæringen.

Utdanninger

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

  • Fagskoleutdanning, akvakultur, toårig (571902)
  • Fagskoleutdanning, akvakultur (571901)
  • Fagskoleutdanning, ledelse i havbruksoperasjoner, ettårig (571903)
  • Fagskoleutdanning, ledelse i havbruksoperasjoner, ettårig (571903)
  • Fagskoleutdanning, ledelse sjøbasert akvakultur, ettårig (571904)
  • Fagskoleutdanning, vannkjemi, mikrobiologi og fiskehelse innen akvakultur, halvårig (571905)
  • Fagskoleutdanning, havbrukstekniker, halvårig (571101)
  • Fagskoleutdanning, ledelse i havbruksoperasjoner, ettårig (571102)
  • Fiske og havbruk (5711)
  • Fiske og havbruk, andre (5719)

Relevante yrker