Fakta

Sted:
Ålesund
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: REALFA
Poenggrenser 2023:
  • 44.00 (primær)
  • 43.40 (ordinær)
Studieplasser: 20
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 194427

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

9. februar 2024.

Om studiet

Med en bioteknologibachelor kan du bidra til å løse mange av de utfordringene samfunnet har innenfor ernæring, næringsmiddel, medisin, ressursforvaltning og miljø. Du spiller dermed en viktig rolle for samfunnet, og det finnes store muligheter for fremtidig verdiskapning. Innovasjon og nytenkning er sentralt i studiet gjennom gruppearbeid, presentasjoner og laboratoriearbeid. Studiet benytter seg av gjesteforelesere fra næringslivet rundt campus til å gi deg innblikk i arbeidshverdagen og fremtidens muligheter. Du jobber selvstendig med innovasjon og nytenkning i bacheloroppgaven din, hvor du selv kan være med på å forme prosjekt og problemstilling.

Studiet har fokus på kjemiske og biologiske prosesser og analysemetoder, for eksempel integrasjon av naturvitenskap og ingeniørvitenskap. Hensikten er å oppnå kunnskap om anvendelse av organismer, celler eller deler av disse, til produkter, analyser eller innovasjon. Du får relevante ferdigheter og kjennskap til bioteknologiske applikasjoner innen industri og næring.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i bioteknologi