Nøkkelinformasjon

En fiskehelsebiolog behandler sykdommer hos fisk og andre organismer under vann.

For å bli fiskehelsebiolog må du ta et femårig profesjonsstudium med integrert master i fiskehelse og søke om autorisasjon som fiskehelsebiolog.

Alternativt kan du utdanne deg til veterinær og spesialisere deg innen akvakultursykdommer.

Utdanninger

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

  • Master, fiskehelse/akvamedisin (aquatic medicine), toårig (771109)
  • Master, fiskehelse/akvamedisin, femårig (771106)
  • Fiskehelsestudiet (771103)
  • Cand.scient.-utdanning, fiskehelse (771101)
  • Marin- og ferskvannsbiologi, uspesifisert, høyere nivå (751599)
  • Fiske og havbruk, andre, uspesifiserte, lavere nivå (671999)
  • Cand.mag.-utdanning, fiskehelse, 3½-årig (671104)