Nøkkelinformasjon

En fiskehelsebiolog behandler sykdommer hos fisk og andre organismer under vann.

For å bli fiskehelsebiolog må du ta et femårig profesjonsstudium med integrert master i fiskehelse og søke om autorisasjon som fiskehelsebiolog.

Alternativt kan du utdanne deg til veterinær og spesialisere deg innen akvakultursykdommer.

Utdanninger

Viser 7 utdanninger

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

  • Master, fiskehelse/akvamedisin (aquatic medicine), toårig (771109)
  • Master, fiskehelse/akvamedisin, femårig (771106)
  • Fiskehelsestudiet (771103)
  • Cand.scient.-utdanning, fiskehelse (771101)
  • Marin- og ferskvannsbiologi, uspesifisert, høyere nivå (751599)
  • Fiske og havbruk, andre, uspesifiserte, lavere nivå (671999)
  • Cand.mag.-utdanning, fiskehelse, 3½-årig (671104)
  • Marin- og ferskvannsbiologi (6515)