Nøkkelinformasjon

Du får kompetanse innen håndtering av fartøy, redskap og fangst.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er fisker.

Læreplan

Læreplan i fiske og fangst

Vg3 fiske og fangst handler om høsting av marine ressurser ved bruk av ulike fartøyer og driftsformer. Faget skal gi lærlingen kompetanse i fangsting, oppbygging og bruk av redskaper og håndtering av fangst om bord. Vg3 fiske og fangst skal også forberede lærlingene til å forsyne samfunnet med sjømat av høy kvalitet. Videre skal faget utvikle kompetanse knyttet til etikk, sikkerhet og kvalitet som fiskerinæringen etterspør.

Ta videregående som voksen

Intro
Hvis du er over 25 år og ikke har fullført og bestått videregående opplæring, kan du har rett til gratis videregående. Her kan du lese mer om hvilke regler og rettigheter som gjelder, og hvordan du kan ta videregående som voksen der du bor.
Les mer om videregående som voksen

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i relevante yrker.

Samarbeidsavtaler