Akvamedisin - master favoritt ikon

Universitet og høgskole
Akvamedisinstudiet er et integrert masterprogram som går over fem år. Fullført studium gir lovregulert rett til yrkestittelen fiskehelsebiolog. Autorisasjon som fiskehelsebiolog gir rett til å diagnostisere og behandle syk fisk (reseptrett) på lik linje med veterinærer og gir eksklusive rettigheter som yrkesutøver, og lovpålagte plikter i norsk fiskehelseforvaltning.Studiet er naturvitenskaplig hvor en trenes i å forebygge, diagnostisere og behandle sykdom hos fisk. Studieplanen inneholder spesialemner i infeksjonssykdommer, patologi, parasittologi, farmakologi, immunologi, fysiologi og dyrevelferd. Dette gir et faglig grunnlag for å forebygge sykdom og behandle syk fisk. Studiet gir studentene god innsikt i miljø, teknologi og drift av oppdrettsanlegg som grunnlag for bærekraftig produksjon og utvikling av norsk akvakulturnæring. Studiet inneholder derfor kurs som gir innsikt i lovgivning knyttet til mat-, akvakultur-, miljø- og sykdomsforvaltning. Utdanninga ved Norges fiskerihøgskole (NFH) i Tromsø legger stor vekt på at studentene skal ha veterinærmedisinsk praksis integrert i utdanninga - ute i operativ fiskehelsetjeneste.

Studienivå

Master, 5 år

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

300

Kostnader

0

Semester

10

Om studiet

I de prekliniske fagene får du en forståelse av fiskens fysiologi, biologi, miljøkrav og atferd, og hvordan en kan overvåke miljøet og tilpasse teknologien for å oppnå god velferd og helse hos fisk i oppdrett. De kliniske fagene gir deg kunnskap og ferdigheter i hvordan fiskesykdommer forebygges, diagnostiseres og behandles.

For å gi fremtidige fiskehelsebiologer best mulig grunnlag til å kunne sykdomsbehandle kaldblodige dyr, vektlegger studiet å gi studentene gode kunnskaper i kjemi, biokjemi, mikrobiologi, infeksjonssykdommer, patologi, diagnostikk og farmakologi.

Integrert i studiet gis kunnskap om epidemiologi, dyreetikk, dyrevelferd og veterinærmedisinske arbeidsprinsipper. Som student får du trening i bruk av tradisjonelle og moderne diagnostiske metoder (for eksempel basert på molekylærbiologiske prinsipper). I tillegg blir det gitt opplæring i hygieneprinsipper, produksjonsplanlegging, oppdrettsteknologi og miljøteknologi - alt relevant for norsk oppdrettsnæring, og ulike forvaltningsprinsipper knyttet til norsk og internasjonal lovgivning innen fiskeri, havbruk, miljø, dyrevelferd og sykdomsforvaltning.

Progresjonskrav

For å kunne starte på 5. semester (3. år) må følgende emner være bestått:

  • KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi (10 STP)
  • MAT-0001 Brukerkurs i matematikk
    (10 STP)
  • MBI-1002 Celle- og molekylærbiologi (15 STP)
  • BIO-1601 Innføring i mikrobiologi (5 STP)
  • BIO-2506 Introduction to Fish Biology (10 STP)
  • MBI-2001 Biokjemi (10 STP)

Totalt må 170 studiepoeng (STP)  være bestått før arbeidet med selve masteroppgaven kan startes. Det betyr at det kun er tillatt med ett emne (10 STP) som hengefag før oppstart av 7. semester (4. år).

Dersom du ikke oppfyller kravene til å kunne starte på 5. semester vil du få utvidet studieretten med maks ett år. Men hvis emnene KJE-1001, MAT-0001, MBI-1001, BIO-2506  og MBI-2001 ikke er bestått før du starter på ditt 5. semester vil du miste studieretten. Det betyr at du kan ha ett hengefag før du begynner på masteroppgaven, men at ingen av de nevnte emnene kan utgjøre dette hengefaget.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse + REALFA

Opptaksinformasjon

Opptakskravet er generell studiekompetanse og matematikk fra 2. år i videregående skole ( R1/ S1+ S2), og dessuten ett av fagene matematikk ( R2), biologi (1+2), informasjonsteknologi (1+2), geofag (1+2), fysikk (1+2), kjemi (1+2) eller teknologi og forskningslære (1+2) fra videregående skole.

Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse.

Studiet har 20 studieplasser fra høst 2019 og er adgangsregulert.

Poengrensene for opptaket høst 2018 (10 studieplasser):
Hovedopptak 56.3. Ordinær førstegangsvitnemålskvote 53.8 og suppleringsopptak 56.3/52.5. (For høst 2018 var det 10 studieplasser)

Målgruppe:
Akvamedisinstudiet henvender seg til alle som innehar de nødvendige forkunnskapskrav, og har interesse for fiskehelse, biologi, aquakultur, dyrevelferd, miljø, sykdomsforvaltning og operativ fiskehelsetjeneste.

Karrieremuligheter

Profesjonsstudiet i akvamedisin gir mange muligheter innen næring, industri, forskning, og forvaltning. Studiet kvalifiserer til offentlig autorisasjon som Fiskehelsebiolog. Da er du kvalifisert til jobber som nøkkelpersonell innen nasjonal og internasjonal akvakulturnæring, i fiskehelsetjenester og i Mattilsynet. Arbeid i farmasøytisk industri, i fôrfirma og konsulentfirma, som forskere, og som ledere og beslutningstakere i privat og offentlig virksomhet er vanlig. Som fiskehelsebiologer har du dessuten en god faglig plattform til å starte eget firma.

Kvalifikasjon/tittel

MASTER I FISKEHELSE

Tilbys ved:

  • Tromsø

Informasjon fra Samordna Opptak

Opptakskrav

Poenggrenser 2018

52.50 (primær)
56.30 (ordinær)

Studieplasser

20

Søknadskode (SO)

186709