Fakta

Sted:
Trondheim
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: HING
Poenggrenser 2023:
  • 49.80 (primær)
  • 53.20 (ordinær)
Studieplasser: 45
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 194021

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

9. februar 2024.

Om studiet

Hvordan kan teknologiske og biologiske prosesser skape best mulig vilkår, for både fisk og miljø? FN peker på mat fra havet som en av løsningene for å mette en stadig voksende verdensbefolkning. NTNUs havbruksutdanning er utviklet i dialog med havbruksnæringen. Studiet har et fokus på prosjektering og drift av havbruksanlegg i sjø og på land. Havbruksingeniør er en ingeniørutdanning på bachelornivå. Du får verdifull innsikt i biologi og havbruksteknologi for å sikre god fiskevelferd og miljømessig bærekraft. Dette gjør Havbruksingeniør til et unikt studieprogram i Norge.

Havbruksingeniørstudiet er en god blanding av teoretisk og praktisk læring. Havbruksingeniør er et nytt studium fra 2020, som kan gi deg spennende jobbmuligheter innen akvakultur. Bachelorutdanningen som havbruksingeniør fokuserer på hvordan tekniske anlegg driftes og utvikles i kystnære strøk, både på land og til havs.

​​​​Havbruksingeniør er et sterkt driftsteknisk ingeniørstudium, hvor vi gjennom studiet vil besøke ulike oppdrettsanlegg. Her vil du se hvordan havbruksanlegg fungerer og driftes rent teknisk, og du lærer riktig fiskehåndtering i ulike driftsfaser. Det blir også bedriftsbesøk hos de som bygger og leverer anlegg, havbruksteknologi og utstyr til oppdrettsindustrien. Innholdet i studiet bidrar til et integrert fokus på etikk, innovasjon og digitalisering.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i ingeniørfag

Alle utdanninger innen