Fakta

Sted:
Ålesund
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • 48.10 (primær)
  • 49.60 (ordinær)
Studieplasser: 40
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 194298

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

9. februar 2024.

Om studiet

Med en Bachelor i biomarin innovasjon, kan du bidra til økt verdiskaping, ny næringsutvikling og egen forretningsdrift. Studiet åpner dører til videre studier, forskning og et spennende arbeidsliv. Du får verdifull erfaring og en variert studiehverdag, takket være feltarbeid og dagstokt med forskningsfartøyet Gunnerus, gjesteforelesere fra lokalt næringsliv, mulighet til å dra på Venture Cup, seks uker med praksis i en relevant bedrift og andre spennende læringsmetoder.

Dette er et tverrfaglig studium som kombinerer biologiske og marine fag med innovasjonskunnskap. Biomarin industri utnytter marine ressurser innen havbruk, fiskeri, matproduksjon, helsekost og eksport, og du har mange jobbmuligheter å velge mellom når du skal ut i arbeidslivet. Studiet er både fremtidsrettet og næringsrettet med gode muligheter for jobb etter endte tre år.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i biomarin innovasjon