Nøkkelinformasjon

Utdanningene gir innblikk i blant annet dramaturgi, skuespill, film- og teaterhistorie. Du kan velge fag som musikkteater, drama, filmvitenskap og scenografi.

Som teaterstudent vil du kunne utdanne deg til skuespiller. Du kan da jobbe som skuespiller i for eksempel teater, film, revy eller reklame, eller gi regi til andre skuespillere i denne typen produksjoner. Du kan også jobbe med presentasjon og markedsføring, eller med undervisning.

Utdanninger

Det finnes 39 utdanninger innen dette feltet.
Tittel Sorter synkende Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Filmvitenskap - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Generell studiekompetanse 38.60 41.40
Halvårsstudium i figurteater 1 Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Halvårsstudium i regi Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Internasjonal filmhistorie Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Manusutvikling og stemmeskodespel Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i audiovisuell fortelling (Master of Fine Arts) Master, 2 år Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i dramapedagogikk og anvendt teater Master, 2 år Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i teater Master, 2 år Kunsthøgskolen i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i teater - CDPR Master, 2 år Kunsthøgskolen i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Master in Performance (120 ECTS) Master, 2 år Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Master in Scenography (120 ECTS) Master, 2 år Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk filmhistorie Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Performance Master, 2 år Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Samtidsteater, bachelorprogram Bachelor, 3 år Universitetet i Agder Generell studiekompetanse Alle Alle
Scenography (BA) Bachelor, 3 år Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Scenography (MA) Master, 2 år Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Teater og drama Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda Generell studiekompetanse Alle Alle
Teater og drama Årsstudium Høgskulen i Volda Generell studiekompetanse Alle Alle
Teater, opne emne Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak

  • Teater- og filmutdanninger (8152)
  • Teater- og filmutdanninger (7152)
  • Teater- og filmutdanninger (6152)