Fakta

Sted:
Trondheim
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 30
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 194439

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

9. februar 2024.

Om studiet

Har du lyst å lære mer om drama- og teaterfeltet gjennom både teori og praksis? Vil du bli introdusert for forestillingsanalyse, teater- og kulturpolitikk, teaterhistorie, sjangerforståelse, skuespillmetoder, improvisasjon og drama- og teaterpedagogikk? Er du nysgjerrig på dramaturgi og konseptutvikling, og ulike modeller og arbeidsmåter for teaterproduksjon? Kunne du tenke deg å lage og delta i teaterproduksjoner som en del av utdanningen din?

En bachelor i drama og teater ved NTNU gir deg alt dette. Bachelorprogrammet er treårig og består av 180 studiepoeng. Undervisningen består av forelesninger, seminarer, praktiske øvelser og teaterproduksjoner. Du vil også få gjesteforelesninger av relevante bransjefolk, og besøke teaterinstitusjoner og forestillinger. Studiet krever selvstendig arbeid med skriftlige oppgaver og lesing av pensum, men også deltagelse i gruppearbeid med skriftlige og praktiske oppgaver. Tar du en bachelor i drama og teater kan du arbeide som drama- og teaterpedagog, i kultur- og formidlingsorganisasjoner, innen det frivillige kulturlivet, innen kulturadministrasjon og ulike medier. Etter fullført bachelor i drama og teater kan du også søke om opptak på NTNUs masterprogram i drama og teater.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i drama og teater

Alle utdanninger innen