Bachelor i skuespillerfag favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Organisering

  • Undervisning ved lærestedet

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Bachelorgradsstudiet i skuespillerfag har som mål å utdanne profesjonelle skuespillere med hovedfokus på filmskuespill. Studiet retter seg også inn mot sceniske produksjoner og prosjekter. 

Studiet er tverrfaglig, og baserer seg på den amerikanske skuespillermetoden Method Acting.

Gjennom tre års fordypning i skuespillerfag får du en grundig opplæring og erfaring med Method Acting som verktøy. Du arbeider med improvisasjoner, monologer, dialoger og scener, både foran kamera og på scenen. I flere av prosjektene jobber du også sammen med registudentene ved skolen.

De teoretiske fagene i kombinasjon med de praktiske vil gi deg en dypere forståelse for skuespillerens arbeid, og gjøre deg i stand til å utnytte ditt kunstneriske potensiale maksimalt i samhandling med regissører, dramatikere og andre aktører. 

Etter endt studie skal kunne arbeide selvstendig, så vel som i gruppe, og beherske faget på et høyt nasjonalt nivå med utgangspunkt i Method Acting. Du skal ha tilstrekkelig kunnskap til å få jobb som utøvende skuespiller i faget, og i tillegg ha kompetanse som gjør deg i stand til å fortsette med videre- eller etterutdanning.

Studiets oppbygging

Studiet er tverrfaglig, og baserer seg på den amerikanske skuespillermetoden Method Acting, en teknikk som ble utviklet i New York på 1930- og 40-tallet.

 

Undervisningsopplegg

Gjennom tre års fordypning i skuespillerfag får studentene en grundig opplæring og erfaring med Method Acting som verktøy. De arbeider med improvisasjoner, monologer, dialoger og scener, både filmatisk og i scenisk format. I flere av prosjektene arbeider de også sammen med registudentene ved skolen.

De teoretiske fagene i kombinasjon med de praktiske, vil gi skuespillerstudentene en dypere forståelse for skuespillerens arbeid, og gjøre dem i stand til å utnytte sitt kunstneriske potensiale maksimalt i samhandling med regissører, dramatikere og andre aktører.

Opptakskrav

For å bli tatt opp til studiet kreves det at søker er over 18 år, har generell studiekompetanse og beståtte opptaksprøver. OBS: Unntak fra krav om generell studiekompetanse gjelder for søkere som gjennom opptaksprøven kan dokumentere spesielle faglige kvalifikasjoner.

Opptaksinformasjon

Til utdanningen tas det opp rundt 20 studenter hvert studieår. Opptak skjer på grunnlag av opptaksprøver. 

Opptaksprøvene er praktiske, og gjennomføres i to omganger: en førsteprøve og en andreprøve.

Førsteprøven består av:

·         Felles fysisk oppvarming

·         Fremføring av en selvvalgt monolog for opptakskomiteen. Vi anbefaler at monologen kommer fra en nyere film eller teaterstykke. 

Dersom du kvalifiserer til andreprøve arrangeres denne senere samme dag.

 

Andreprøven består av:

·         En improvisasjonsoppgave sammen med en av skolens skuespillerstudenter.

·         Personlig samtale.

Læringsutbytte

Etter endt studie skal studenten kunne beherske skuespillerfaget som en helhet. Studenten skal kunne arbeide selvstendig, så vel som i gruppe, og beherske faget på et høyt nasjonalt nivå med utgangspunkt i «Method Acting».  Studentene skal ha tilstrekkelig kunnskap til å få jobb som utøvende skuespiller i faget, og i tillegg ha kompetanse som gjør dem i stand til å fortsette med videre- eller etterutdanning.

Videre studier

Bachelor i skuespillerfag gir grunnlag for å søke seg videre til masterstudier, både i Norge og utenlands.

Utveksling

Det tilbys utveksling i andre studieår til vårt samarbeidsuniversitet i New York, The New School for Drama. I tillegg får 2.årsstudenter mulighet til å gjennomføre et 5 ukers scenisk prosjekt i New York i løpet av vårsemesteret.

Kvalifikasjon/tittel

Skuespiller