Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Studiested Pilestredet

Nivå

Årsstudium

Studiepoeng

60.00

Semester

2

Organisering

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

15. april

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2020

  • 48.50 (primær)
  • 58.40 (ordinær)

Studieplasser

18

Søknadskode (SO)

215618

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

I løpet av et årsstudium i drama- og teaterkommunikasjon får du innblikk i scenekunstfeltets ulike pedagogiske perspektiver og praksiser. Kompetansen du tilegner deg kan gi deg muligheten til å arbeide innenfor kreative næringer, formidling og undervisning.

Drama og teater er estetiske og praktiske studier som er forankret både i teaterkunsten og pedagogikken. I løpet av årsstudiumet vil du lære om denne kombinasjonen gjennom kunnskap om temaer som dramapedagogikk, teaterhistorie og forestillingsarbeid.

Gjennom drama som lek og skapende aktiviteter knyttes den pedagoiske forankringen av studiet opp mot barns utvikling i læringssituasjoner.

Årsstudium i drama- og teaterkommunikasjon er både et teoretisk og praktisk studie. Du vil blant annet lære å benytte dramatiske uttrykksmidler gjennom egen kropp og stemme i samspill med andre, noe som kan bidra til å fremme utviklingen av kreativitet, samarbeidsevne og fantasi.

Karrieremuligheter