Fakta

Sted:
Studiested Pilestredet
Studietype:
Årsstudium
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
60
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2022:
  • 46.90 (primær)
  • 50.60 (ordinær)
Studieplasser: 12
Søknadskode (SO): 215618

Informasjon er oppdatert av OsloMet – storbyuniversitetet

13. mars 2023.

Om studiet

Drama- og teaterkommunikasjon tilbyr mange valgmuligheter innenfor scenekunstfeltets ulike praksiser og pedagogiske perspektiver.

Drama og teater er estetiske og praktiske studier som er forankret både i teaterkunsten og pedagogikken. Denne kombinasjonen kommer til uttrykk gjennom kunnskap om temaer som teaterets historie, dramapedagogikk, scenekunstens formspråk, dramaturgiske virkemidler, framføringsteknikker og forestillingsarbeid.

Opptakskrav

Du kan lese mer om studiet og opptakskrav her.

Alle utdanninger innen