Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Studiested Pilestredet

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180.00

Semester

6

Organisering

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

15. april

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2020

  • 35.20 (primær)
  • 46.80 (ordinær)

Studieplasser

12

Søknadskode (SO)

215439

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Drama- og teaterkommunikasjon er et bachelorstudium som tilbyr mange valgmuligheter innenfor scenekunstfeltets ulike praksiser og pedagogiske perspektiver. Studiet er praktisk og teoretisk og gir deg muligheten til blant annet å prøve å være dramalærer og til å delta aktivt "på gulvet".

 

Bachelorprogrammet i drama- og teaterkommunikasjon består av estetiske og praktiske studier som er forankret både i teaterkunsten og pedagogikken. Du får kunnskap om temaer som teaterhistorie, dramapedagogikk, dramaturgiske virkemidler, scenekunstens formspråk, framføringsteknikker og forestillingsarbeid.

Den pedagogiske forankringen vises ved at drama knytter lærings- og oppdragelsesarbeid opp mot barns utvikling gjennom lek og andre skapende aktiviteter.

Noe av det spesielle ved drama er at man benytter egen kropp og stemme som dramatiske uttrykksmidler i samspill med andre. Ved å bruke fantasi og kreativitet både alene og i samarbeid med andre får du kunnskap som gjør at du kan jobbe både innenfor kreative næringer, formidling og i skolen.

Studiet består av emnene drama- og teaterkommunikasjon, dramaturgi og valgemnene fortellerkunst, maskespill, figurteater og regi.