Fakta

Sted:
Studiested Pilestredet
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2022:
  • 36.70 (primær)
  • 43.00 (ordinær)
Studieplasser: 45
Søknadskode (SO): 215439

Informasjon er oppdatert av OsloMet – storbyuniversitetet

4. januar 2023.

Om studiet

Drama og teater er estetiske og praktiske studier som er forankret både i teaterkunsten og pedagogikken.

I drama og teater bruker du egen kropp og stemme som dramatiske virkemidler i samspill med andre. Kunnskap om drama og teater er noe du kan få bruk for på mange andre arenaer enn på en teaterscene – og studiet gir store muligheter for personlig utvikling. Gjennom bachelorstudiet i drama- og teaterkommunikasjon lærer du om teatrets historie, dramapedagogikk, scenekunstens formspråk, dramaturgiske virkemidler, framføringsteknikker og forestillingsarbeid.

Opptakskrav

Informasjon om opptakskrav finner du her

Alle utdanninger innen