Fakta

Sted:
Kunsthøgskolen i Oslo
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 1. februar

Informasjon oppdatert

12. august 2022.

Om studiet

Studentane ved det treårige bachelorstudiet i skodespelarfag skal utdannast til sjølvstendige, skapande kunstnarar på høgt nivå, som gjennom erfaring med ulike metodar skal utvikle det personlege uttrykket sitt.

Utdanninga gir studentane solide føresetnader for å gjere profesjonelt skodespelararbeid i sceniske produksjonar, så vel som på film, tv og radio. Teater er ein kollektiv kunstart, og studenten skal også lære å arbeide med eit ensemble og å samarbeide med andre kunstnarlege og scenetekniske yrkesgrupper.

Opptakskrav

Opptak skjer på bakgrunn av beståtte opptaksprøver og generell studiekompetanse (GSK). Unntak fra krav om GSK kan gjøres for søkere som gjennom opptaksprøver dokumenterer spesielle faglige kvalifikasjoner.

Opptaket skjer gjennom opptaksprøver med jury. Årlig blir det oppnevnt ny opptakskomité med interne og eksterne medlemmer. 

Meir informasjon om opptak og opptakprøver finner du her.

Alle utdanninger innen