Fakta

Lærested:
Sted:
Oslo
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. februar

Informasjon er oppdatert av Kristiania

20. september 2022.

Om studiet

Bli skuespiller innen teater, film, TV, performance og reklame. Du får praktisk og teoretisk undervisning og inspirasjon fra fagfolk som er aktive i bransjen.

Gjennom studiet får du opplæring i skuespillerteknikker og -metoder, tale, stemmebruk, sang og bevegelsesfag.

I samarbeid med film- og teaterbransjen og studenter fra de andre studieprogrammene jobber du med prosjekter og i workshops. Hit hentes høyt profilerte gjestelærere fra inn- og utland. Tredje året velger du fordypning innen film, teater eller performance. Arbeidet du gjør her resulterer i visninger, filmer og forestillinger.

 

Undervisningsopplegg

Dagens skuespiller er en multikunstner som henter impulser fra både eget og andres fagfelt. Derfor er teaterhistorie, kunsthistorie, samtidskultur og diskusjoner om kunstnerisk etikk og filosofi en viktig del av undervisningen.

Vi vektlegger også moderne metoder og teknikker, i hovedsak Stanislavskij, men også Brecht, Grotowski, Michael Tsjekhov og Anne Bogarth’s Viewpoint.

Opptakskrav

For å kunne søke på studiet må du ha ett av punktene nedenfor:

Sammen med søknaden din skal du levere en opptaksprøve. Se opptaksprøven og vurderingskriteriene for opptak her.

Generell studiekompetanse er det normale kravet for opptak, men ved dette programmet kan unntak gis for søkere som tilfredsstiller spesielle faglige krav. Ta kontakt om du vil vite mer.

Læringsutbytte

Med denne utdanningen får du opplæring i skuespillerteknikker og -metoder, tale, stemmebruk, sang og bevegelsesfag.

I samarbeid med film- og teaterbransjen og studenter fra de andre studieprogrammene jobber du med prosjekter og i workshops. Hit hentes høyt profilerte gjestelærere fra inn- og utland. Tredje året velger du fordypning innen film, teater eller performance. Arbeidet du gjør hos oss resulterer i visninger, filmer og forestillinger.

Samarbeid med nasjonale og internasjonale regissører, skuespillerer og pedagoger aktualiserer studiet og gir studentene en bransjenær tilnærming til teater, samtidskunst og film på et internasjonalt nivå.

Videre studier

Dette studiet gjør deg kvalifisert til videre mastergradsstudier både i inn- og utland.

Karrieremuligheter

Kristiania gir deg et verdifullt nettverk med kommende kolleger og arbeidsgivere. Du knytter kontakter med framtidige samarbeidspartnere innenfor bransjen.

Men en bachelor i skuespill kan du bl.a jobbe med:

  • Scene
  • Film
  • TV
  • Lydmedier
  • Eventer
  • Opplesning
  • Spill

Du kan lage film med venner, eller knytte internasjonale kontakter. Du kan spille teater for barn, eller delta i tverrfaglige eksperimenter. Du lærer å øke dine egne muligheter i arbeidslivet, f.eks. gjennom å utvikle egne forestillinger, presentere deg for bransjefolk og få en oversikt over fagfeltet.

Tidligere studenter har blant annet fått jobb på Nationalteateret, Det Norske teater, Nordland teater og på Haugesund teater.

Utveksling

På dette studiet har du muligheten til å søke om utveksling til disse samarbeidspartnerne i utlandet:

Kvalifikasjon/tittel

Skuespiller

Alle utdanninger innen