Beskrivelse

Du får kunnskap, ferdigheter og kompetanse til å tilrettelegge og lede ulike deler av en film- og tv-produksjon.

Opptakskrav

Fullført treårig videregående skole eller realkompetanse.

Opptakskrav

Fullført treårig videregående skole eller realkompetanse.

Varighet

1-2 år

Varighet

1-2 år


Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 535910 - Fagskoleutdanning, teknisk medieproduksjon, 1½-årig
 • 535909 - Fagskoleutdanning, produksjonsledelse for film og tv, ettårig
 • 535907 - Fagskoleutdanning, grunnutdanning i film, halvårig
 • 535905 - Fagskoleutdanning, TV-produksjon, ettårig
 • 535904 - Fagskoleutdanning, filmproduksjon 1, ettårig
 • 535903 - Fagskoleutdanning, film, toårig
 • 535901 - Fagskoleutdanning, film
 • 535207 - Fagskoleutdanning, manus og tekst for TV, ettårig
 • 516425 - Fagskoleutdanning, visuelle effekter (VFX), toårig
 • 516305 - Fagskoleutdanning, fotografi og film, toårig
 • 515299 - Teater- og filmutdanning, uspesifisert, påbygging til videregående utdanning

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 535910 - Fagskoleutdanning, teknisk medieproduksjon, 1½-årig
 • 535909 - Fagskoleutdanning, produksjonsledelse for film og tv, ettårig
 • 535907 - Fagskoleutdanning, grunnutdanning i film, halvårig
 • 535905 - Fagskoleutdanning, TV-produksjon, ettårig
 • 535904 - Fagskoleutdanning, filmproduksjon 1, ettårig
 • 535903 - Fagskoleutdanning, film, toårig
 • 535901 - Fagskoleutdanning, film
 • 535207 - Fagskoleutdanning, manus og tekst for TV, ettårig
 • 516425 - Fagskoleutdanning, visuelle effekter (VFX), toårig
 • 516305 - Fagskoleutdanning, fotografi og film, toårig
 • 515299 - Teater- og filmutdanning, uspesifisert, påbygging til videregående utdanning

Innholdet på denne siden lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS).

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne siden

 • Fagskoleutdanning, teknisk medieproduksjon, 1½-årig (535910)
 • Fagskoleutdanning, produksjonsledelse for film og tv, ettårig (535909)
 • Fagskoleutdanning, grunnutdanning i film, halvårig (535907)
 • Fagskoleutdanning, TV-produksjon, ettårig (535905)
 • Fagskoleutdanning, filmproduksjon 1, ettårig (535904)
 • Fagskoleutdanning, film, toårig (535903)
 • Fagskoleutdanning, film (535901)
 • Fagskoleutdanning, manus og tekst for TV, ettårig (535207)
 • Fagskoleutdanning, visuelle effekter (VFX), toårig (516425)
 • Fagskoleutdanning, fotografi og film, toårig (516305)
 • Fagskoleutdanning, fotografi og film, toårig (516305)
 • Teater- og filmutdanning, uspesifisert, påbygging til videregående utdanning (515299)

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.