Juss

favoritt ikon

Universitet og høgskole

Juss, eller rettsvitenskap, handler om lov, rett og juridisk metode. Store deler av samfunnet er regulert gjennom lover og regler, og juss er dermed et svært variert fagfelt.

Jussen berører mange ulike rettsområder, som for eksempel strafferett, avtalerett, familierett og folkerett. Riktig bruk og tolkning av lover og regler er viktig i utdanningen og man lærer å vurdere på hvilken måte løsningen på en sak kan komme til å påvirke resten av samfunnet. Jusstudiet er en 5-årig mastergrad. Studiet er krevende, og det er vanligvis høye krav til karakterer for å komme inn. Med master i juss kan du etter endt utdanning kalle deg jurist, og har mulighet til å bli for eksempel advokat eller dommer. Du kan også studere juss og andre rettsvitenskapelige fag på et lavere nivå, både enkeltemner, årsstudium og bachelorgrader.

Varighet

Jusstudiet tar 5 år. Bachelor i rettsvitenskap 3 år, årsstudium 1 år.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Lokalt opptak på enkelte utdanninger.

Hvordan lages denne listen?

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne oversikten

 • ... › Juridiske fag › Rettsstudiet (8371)
 • ... › Juridiske fag › Rettsstudiet (7371)
 • ... › Juridiske fag › Juridiske fag, andre (6379)
 • ... › Juridiske fag › Rettsstudiet (6371)

Utdanninger

Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Toårig masterprogram i rettsvitskap Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Rettsvitenskap, bachelorprogram Bachelor, 3 år Universitetet i Agder
 • 50.0
 • 54.2
Rettsvitenskap - master Master, 5 år UiT Norges arktiske universitet
 • 52.8
 • 59.5
Rettsvitenskap - bachelorstudium Bachelor, 3 år Universitetet i Stavanger
 • 49.6
 • 55.0
Rettsvitenskap (jus) Master, 5 år Universitetet i Oslo
Rettsvitenskap (jus), høstGenerell studiekompetanse54.862.2
Rettsvitenskap (jus), vår Generell studiekompetanse53.260.8
Ph.d.-utdanning i rettsvitenskap Forskerutdanning/PhD UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Offentleg rett 2 Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Offentleg rett 1 Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Jusutdanning - 1., 2., 3. og 4. avdeling - innleveringer og kurspakke Jusutdanning AS Lokalt opptak Lokalt opptak
Jusutdanning - 1. avdeling Jusutdanning AS Lokalt opptak Lokalt opptak
Jus: Forretningsjus og økonomi Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • 38.1
 • 39.8
Jus, årsstudium Årsstudium Høgskulen på Vestlandet
 • 33.3
 • 41.5
Jus Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • 46.7
 • 52.5
Forvaltningsarbeid Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Forskerutdanning ved Det juridiske fakultet (ph.d.) Forskerutdanning/PhD Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Femårig masterprogram i rettsvitskap Master, 5 år Universitetet i Bergen
 • 53.2
 • 60.0
Bachelor i rettsvitenskap Bachelor, 3 år Høgskolen i Innlandet
 • 46.3
 • 50.8
Bachelor i juss og administrasjon Bachelor, 3 år Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk
 • Alle
 • Alle
Årsstudium i juss Årsstudium Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk
 • 38.8
 • 38.6
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Rettsvitenskap, bachelorprogram Bachelor, 3 år Universitetet i Agder
 • 50.0
 • 54.2
Rettsvitenskap - bachelorstudium Bachelor, 3 år Universitetet i Stavanger
 • 49.6
 • 55.0
Jus: Forretningsjus og økonomi Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • 38.1
 • 39.8
Jus Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • 46.7
 • 52.5
Bachelor i rettsvitenskap Bachelor, 3 år Høgskolen i Innlandet
 • 46.3
 • 50.8
Bachelor i juss og administrasjon Bachelor, 3 år Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk
 • Alle
 • Alle
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Toårig masterprogram i rettsvitskap Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Rettsvitenskap - master Master, 5 år UiT Norges arktiske universitet
 • 52.8
 • 59.5
Rettsvitenskap (jus) Master, 5 år Universitetet i Oslo
Rettsvitenskap (jus), høstGenerell studiekompetanse54.862.2
Rettsvitenskap (jus), vår Generell studiekompetanse53.260.8
Femårig masterprogram i rettsvitskap Master, 5 år Universitetet i Bergen
 • 53.2
 • 60.0
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Ph.d.-utdanning i rettsvitenskap Forskerutdanning/PhD UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Forskerutdanning ved Det juridiske fakultet (ph.d.) Forskerutdanning/PhD Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Offentleg rett 2 Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Offentleg rett 1 Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Jus, årsstudium Årsstudium Høgskulen på Vestlandet
 • 33.3
 • 41.5
Forvaltningsarbeid Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Årsstudium i juss Årsstudium Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk
 • 38.8
 • 38.6