Nøkkelinformasjon

Utdanninger innen fiskeri- og havbruk gir kunnskap om hvilke utfordringer og muligheter som ligger i næringen.

Utdanningene omfatter blant annet fiskeri, oppdrett og marin bioteknologi.

Marine ressurser og utvikling av marin sektor er viktig i utviklingen av samfunns- og næringsliv i Norge. Utdanninger innen fiskeri- og havbruksvitenskap er flerfaglig og næringsrettet.

Utdanninger

Viser 15 utdanninger
Tittel Studietype Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Akvafleks Årsstudium og kortere Nord universitet
Akvakultur Bachelor og høgskolekandidat NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet REALFA Alle Alle
Akvamedisin - master Master og høyere UiT Norges arktiske universitet REALFA 46.70 51.50
Bachelor i Biomarin Innovasjon Bachelor og høgskolekandidat NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet GENS 49.50 50.50
Bachelor i Bioteknologi Bachelor og høgskolekandidat NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet REALFA 48.20 45.10
Bachelor i havbruksdrift og ledelse Bachelor og høgskolekandidat Nord universitet GENS 42.20 46.60
Bachelor i ingeniørfag - havbruk Bachelor og høgskolekandidat NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet HING 48.70 53.50
Fiskeri- og havbruksvitenskap - bachelor Bachelor og høgskolekandidat UiT Norges arktiske universitet GENS 45.60 49.80
Fiskeri- og havbruksvitenskap - master Master og høyere UiT Norges arktiske universitet
Integrert masterprogram i havbruk (sivilingeniør) Master og høyere Universitetet i Bergen SIVING 47.20 55.70
Integrert masterprogram i havteknologi (sivilingeniør) Master og høyere Universitetet i Bergen SIVING 48.20 51.00
Kurs i fiskehelse Årsstudium og kortere NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Master of Science in Health Management in Aquaculture Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Molecular Biosciences Årsstudium og kortere Nord universitet
Profesjonsstudium i fiskehelse - akvamedisin Master og høyere Universitetet i Bergen REALFA 50.50 57.70

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

  • Fiske og havbruk, andre (8719)
  • Fiske og havbruk (8711)
  • Fiske og havbruk, andre (7719)
  • Fiske og havbruk (7711)
  • Master, teknologi, havteknologi, femårig (752904)
  • Marin- og ferskvannsbiologi, uspesifisert, høyere nivå (751599)
  • Master, havbruk og sjømat, femårig (751513)
  • Fiske og havbruk, andre (6719)
  • Fiske og havbruk (6711)
  • Marin- og ferskvannsbiologi (6515)