Nøkkelinformasjon

Utdanninger innen fiskeri- og havbruk gir kunnskap om hvilke utfordringer og muligheter som ligger i næringen. Utdanningene omfatter blant annet fiskeri, oppdrett og marin bioteknologi.

Marine ressurser og utvikling av marin sektor er viktig i utviklingen av samfunns- og næringsliv i Norge. Utdanninger innen fiskeri- og havbruksvitenskap er flerfaglig og næringsrettet.

Utdanninger

Det finnes 15 utdanninger innen dette feltet.
Tittel Sorter synkende Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Akvafleks Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Akvakultur Bachelor, 3 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Akvamedisin - master Master, 5 år UiT Norges arktiske universitet REALFA 48.60 53.10
Bachelor i Biomarin Innovasjon Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Akvakultur REALFA Nytt Nytt
Biomarin innovasjon Generell studiekompetanse 46.70 49.50
Bachelor i Bioteknologi Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet REALFA 50.30 50.40
Bachelor i havbruksdrift og ledelse Bachelor, 3 år Nord universitet Generell studiekompetanse 44.20 49.40
Bachelor i ingeniørfag, havbruk Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet HING 49.00 53.50
Fiskeri- og havbruksvitenskap - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet Generell studiekompetanse 45.50 50.00
Fiskeri- og havbruksvitenskap - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Integrert masterprogram i havbruk og sjømat (sivilingeniør) Master, 5 år Universitetet i Bergen SIVING Alle 52.60
Integrert masterprogram i havteknologi (sivilingeniør) Master, 5 år Universitetet i Bergen SIVING 50.10 54.20
Kurs i fiskehelse Lavere nivå NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master of Science in Health Management in Aquaculture Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Profesjonsstudium i fiskehelse Master, 5 år Universitetet i Bergen REALFA 47.20 52.80

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

  • Fiske og havbruk (8711)
  • Fiske og havbruk (7711)
  • Fiske og havbruk (6711)
  • Fiske og havbruk, andre (6719)
  • Fiske og havbruk, andre (7719)
  • Fiske og havbruk, andre (8719)
  • Marin- og ferskvannsbiologi (6515)
  • Master, teknologi, havteknologi, femårig (752904)
  • Master, havbruk og sjømat, femårig (751513)
  • Marin- og ferskvannsbiologi, uspesifisert, høyere nivå (751599)