Nøkkelinformasjon

Utdanninger innen fiskeri- og havbruk gir kunnskap om hvilke utfordringer og muligheter som ligger i næringen. Utdanningene omfatter blant annet fiskeri, oppdrett og marin bioteknologi.

Marine ressurser og utvikling av marin sektor er viktig i utviklingen av samfunns- og næringsliv i Norge. Utdanninger innen fiskeri- og havbruksvitenskap er flerfaglig og næringsrettet.

Utdanninger

Det finnes 14 utdanninger innen dette feltet.
Tittel Sorter synkende Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Akvakultur Bachelor, 3 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Akvamedisin - master Master, 5 år UiT Norges arktiske universitet REALFA 50.50 54.10
Bachelor i Biomarin Innovasjon Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Akvakultur REALFA Nytt Nytt
Biomarin innovasjon Generell studiekompetanse 44.00 47.50
Bachelor i Bioteknologi Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet REALFA 49.50 48.50
Bachelor i havbruksdrift og ledelse Bachelor, 3 år Nord universitet Generell studiekompetanse 43.50 49.60
Bachelor i ingeniørfag, havbruk Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet HING 49.20 56.40
Fiskeri- og havbruksvitenskap - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet Generell studiekompetanse 45.20 50.00
Fiskeri- og havbruksvitenskap - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Integrert masterprogram i havbruk og sjømat (sivilingeniør) Master, 5 år Universitetet i Bergen SIVING 42.40 49.20
Integrert masterprogram i havteknologi (sivilingeniør) Master, 5 år Universitetet i Bergen SIVING 49.20 50.40
Kurs i fiskehelse Lavere nivå NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master of Science in Health Management in Aquaculture Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Profesjonsstudium i fiskehelse Master, 5 år Universitetet i Bergen REALFA 45.50 49.70

  • Fiske og havbruk (8711)
  • Fiske og havbruk (7711)
  • Fiske og havbruk (6711)
  • Fiske og havbruk, andre (6719)
  • Fiske og havbruk, andre (7719)
  • Fiske og havbruk, andre (8719)
  • Marin- og ferskvannsbiologi (6515)
  • Master, teknologi, havteknologi, femårig (752904)
  • Master, havbruk og sjømat, femårig (751513)
  • Marin- og ferskvannsbiologi, uspesifisert, høyere nivå (751599)