Gjennomgått i samarbeid med Faglig råd for salg, service og reiseliv 09. februar 2022

Resepsjonist

Resepsjonisten er ansiktet til hotellet utover, og sørger for at gjestene får eit flott opphald ved å gi dei god service, og god informasjon.

Arbeidsoppgaver

Vanlege arbeidsoppgåver:

 • betena resepsjonar
 • sjekka inn og ut gjestar (booking)
 • yta god service til gjestene og svara på spørsmål til alle gjester
 • gi god og oppdatert informasjon til gjestene om nærmiljøet
 • sal og booking via telefon, e-post og andre portalar
 • administrative oppgåver bidra med marknadsføring

Kor jobbar resepsjonistar?

Vanlege arbeidsplassar for ein resepsjonist er hotell og andre overnattingsstader, båt- og cruisetrafikk, konferansesenter og større arbeidsplassar, både private og offentlege.

Hvordan er det å jobbe som resepsjonist?

Intervjuer

En kvinne kledd i mørk uniform står bak en pc-skjerm på en skranke. Hun ser mot kamera. Veggen bak henne er fargerik.

Resepsjonist

Julie Wirkola Berg

Et smil og serviceinnstilling er Julies viktigste verktøy for å gjøre en god jobb.

Passer jeg til å bli resepsjonist?

Ein resepsjonist må vera serviceinnstilt og glad i å omgåast menneske. Du bør ha eit auge for detaljar., og dessutan eit overordna blikk, vera trygg og handlekraftig om uønskte situasjonar oppstår. Som resepsjonist bør du òg vera tilpasningsdyktig og kunne arbeida effektivt og systematisk. Du må òg ha gode språkkunnskapar, munnleg og skriftleg.

Hva tjener resepsjonistar?

Hvordan utdanner du deg til resepsjonist?

Utdanning til fagarbeidar er eit yrkesfagleg løp i vidaregåande opplæring.

Videreutdanning

Med fagbrev i resepsjonsfag, er det mogleg å ta enkelte bachelorutdanningar via y-vegen.

Hvilke utdanninger er vanligst for resepsjonistar?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

Hva jobber resepsjonistutdanna med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 444102 - Reiselivsfaget, Vg3

Bedrifter: Hvor jobber resepsjonistar?

Her finn du ei oversikt over bedrifter som har stillingar i dette yrket eller liknande yrke. Dette kan vere nyttig for den som leitar etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplassar. Oversikta kan også vere nyttig for skular som vil finne bedrifter dei kan samarbeide med.

Bedrifter med resepsjonistar

Vigo

Informasjon om løpande lærekontraktar og godkjende lærebedrifter blir fylkesvis henta frå Vigo. Alle fylka i landet har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no  for å få denne informasjonen presentert nettsidene våre.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi frå Navs Arbeidsgivar- og arbeidstakarregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med rett stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-kodar) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggjarar, og andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil finnast nokre unøyaktigheiter og feilregistreringar.

Me har knytt flest mogleg av Nav sine 9000 stillingstitlar opp mot 600 yrkesskildringar på Utdanning.no . Dette er ein manuell prosess og feil kan finnast. Vi jobbar kontinuerleg med å kvalitetssikre desse koplingane og tek gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret er kopla til meir enn éi yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse enkeltyrka vil det samla stillingstalet bli for høgt.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

 • 4223109 - SENTRALBORDLEDER
 • 4223108 - SENTRALBORDMEDARBEIDER
 • 4223105 - SENTRALBORDOPERATØR
 • 4223104 - SENTRALBORDBETJENT
 • 4223101 - DROSJESENTRALVAKT
 • 4222136 - RESEPSJONSVAKT (EKSKL. HOTELL)
 • 4222134 - RESEPSJONSSEKRETØR (EKSKL. HOTELL)
 • 4222133 - RESEPSJONSMEDARBEIDER (EKSKL. HOTELL)
 • 4222132 - RESEPSJONSFUNKSJONÆR (EKSKL. HOTELL)
 • 4222128 - HOTELLARBEIDER
 • 4222127 - BOOKINGSEKRETÆR
 • 4222124 - BOOKINGMEDARBEIDER
 • 4222123 - BOOKINGANSVARLIG (HOTELL)
 • 4222122 - KUNDEBEHANDLER (UTLEIEVIRKSOMHET)
 • 4222120 - BILUTLEIER
 • 4222118 - KUNDEMOTTAKER (BILVERKSTED)
 • 4222117 - KONFERANSEVERTINNE
 • 4222116 - KONFERANSEVERT
 • 4222113 - RESEPSJONSVAKT (HOTELL)
 • 4222112 - RESEPSJONSSJEF (HOTELL)
 • 4222111 - RESEPSJONSMEDARBEIDER (HOTELL)
 • 4222110 - RESEPSJONSFUNKSJONÆR (HOTELL)
 • 4222109 - RESEPSJONSSEKRETÆR (HOTELL)
 • 4222108 - BOOKINGMEDARBEIDER (HOTELL)
 • 4222106 - RESEPSJONSFULLMEKTIG (EKSKL. HOTELL)
 • 4222105 - RESEPSJONIST (EKSKL. HOTELL)
 • 4222104 - RESEPSJONSLEDER (EKSKL. HOTELL)
 • 4222103 - OPPLYSNINGSMEDARBEIDER
 • 4222102 - NATTPORTIER

Andre yrke

En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotekteknikar

Apotekteknikaren ekspederer legemiddel og informerer om trygge og rette måtar å bruke legemiddel på.
Ung mannlig baker setter bakverk i ovnen

Bakar

Bakarar arbeider med å laga brød, bagettar, kaker og anna bakverk.
En kvinnelig bartender lager en drink til en gjest på baren

Bartender

Bartenderar arbeider med å gjere klar og servere drikkevarer.
 Bibliotekar og bruker ved utlånsskranke.

Bibliotekar

Bibliotekarar hjelper dei som brukar biblioteket til å finne informasjonen dei leitar etter.
Billakkerer Tore Linna spraylakkerer en bildør, i lakkeringsverkstedet Harald Rømcke i Oslo.

Billakkerar

Ein billakkerar reparerer eller endrar lakken på bilar.
Bilselger overleverer nøkler til kjøper av ny bil.

Bilseljar

Bilseljarar seljar bilar, gjerne frå ei avgrensa mengd bilmerke som dei kjenner godt.
Blomsterdekoratør velger ut blomster

Blomsterdekoratør

Ein blomsterdekoratør lager blomsterarbeidar til arrangement og hendingar.
Bussjåfør kjører inn på busstasjon

Bussjåfør

Som bussjåfør er den viktigaste oppgåva di å transportere passasjerar på ein trygg, miljøvennleg og komfortabel måte.
Illustrasjonsbilde av kvinne som står i en butikk og rydder i hyllene.

Butikkmedarbeidar

Butikkmedarbeidaren hjelper kundar og yter service i ulike typar butikkar.
Eiendomsmegler bærer på et visningsskilt foran noen boligblokker

Eigedomsmeklar

Eigedomsmeklaren legger til rette for at kjøp og sal av eigedommar skjer på ein trygg og effektiv måte.
Forsikringsrådgiver snakker med kunde.

Forsikringsrådgivar

Hovudoppgåva til forsikringsrådgivarar er å tilby og gi råd til kundar om kva typar forsikring dei treng.
Frisør klipper kunde.

Frisør

Frisøren klipper, formar, fargar og endrar strukturen til ulike typar hår.