Kvalitetssikret av Team models 21. juni 2022

Modell

Ein modell blir engasjert for å vise klede, smykkar eller andre gjenstandar. Modellar jobbar ofte i modellbyrå.

Arbeidsoppgaver

Ein modell viser fram motekolleksjonar, kosmetikk og andre gjenstandar. Modellen poserer i reklamar, på motevisningar og ved fotografering eller filming i kunstnarisk samanheng.

Oppdraga til modellen varierer frå oppdrag som fotomodell til statist i filminnspeling. Under motevisingar går du på ein catwalk og viser fram antrekk og kolleksjonar. Du kan og stå modell for kunstnarar som skaper skulpturar eller måleri.

Det er relativt få som livnærer seg av modellyrket, og det er tøffare enn nokon gong å kome inn på det internasjonale marknaden som modell. Ofte er det snakk om ein biinntekt, eller berre ei mellombels inntekt.

I løpet av ein arbeidsdag som modell samarbeider du gjerne med fotografar, regissørar, stylistar og sminkørar

Hvor jobber modellar ?

Modellar jobbar ofte for oppdragsgivarar i motebransjen eller andre kommersielle aktørar som har behov for å marknadsføre varer.

Nokre modellar jobbar som sjølvstendige næringsdrivande, men dei fleste er engasjerte gjennom modellbyrå. Det er hard konkurranse om modelljobbane, og modellar som er tilknytta eit byrå vil truleg ha større sjanse til å få oppdrag. Nokre, men svært få modellar, får jobb direkte hos større motehus og grossistfirma i motebransjen.

Intervjuer

Modell Eirill DeLonge

Modell

Eirill DeLonge

Å være modell er et uforutsigbart yrke, men Eirill fra Bodø elsker reisingen, spenningen og utfordringene som følger med.

Viktige egenskaper

Modellar bør vere fotogen, og ha eit tiltalande og ofte spesiell utsjånad. Det finst like fullt like forskjellige modellar som det finst ulike klede. Høgde, vekt og andre preferansar varierer alt etter arbeidsgivar og oppdrag. Du bør ha god konsentrasjon, god helse og godt uthald.

Lønn

For dette yrket finst det ikkje tilgjengeleg lønnsdata. Les meir om korleis utdanning.no samlar inn lønnsstatistikk.

Utdanning

Det finst inga formell utdanning for modellar. Opplæringa går ofte føre seg under arbeidet. Oppdragsgivarar ser ofte etter utsjånad, erfaring og talent. Nokre modellar deltar på kurs frå private skolar og modellbyrå.

 

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med modellar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 5210104 - MODELL
  • 5210103 - AKTMODELL
  • 5210102 - MANNEKENG
  • 5210101 - FOTOMODELL

Andre yrke

Flagg frå ulike land.

Ambassadør

Ambassadøren si hovudoppgåve er å ta vare på Noreg sine interesser i landet han eller ho er utsendt til.
Bilde av Statsminister Erna Solberg og Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide sit i ein sal saman med fleire andre menneske.

Diplomat

Diplomatar arbeidar for å skape og halde oppe eit godt forhold mellom Noreg og landet ein er stasjonert i.
Mannleg forskar dypper slangar i reagensglas.

Forskar

Forskaren arbeider systematisk og strukturert med å auke den gjeldande kunnskapen vår og å finne ny kunnskap.
Frisør klipper kunde.

Frisør

Frisøren klipper, formar, fargar og endrar strukturen til ulike typar hår.
En naturguide peker på noe til turfølget

Guide

Som guide leiar du omvisingar for reisande.
Hudpleier gir behandling til kunde.

Hudpleiar

Ein hudpleiar behandlar hud og kropp, og førebygger hudproblem.
Kabinansatt og passasjerer.

Kabintilsett fly

Som kabintilsett har du ansvaret for tryggleiken og servicen til passasjerane under flyreisa.
Kaptein ser på horisonten i kikkert

Kaptein

Ein kaptein er leiaren på eit skip. Han har ansvaret for navigasjonen, sikkerheita og fartøyet.
Kosmetolog sminker en klient.

Kosmetolog

Kosmetologar gir kundar hudpleie og kosmetisk behandling.
Maskinsjef står i hamna og snakker i en mobiltelefon.

Maskinsjef

Som maskinsjef er du teknisk sjef om bord på eit skip eller flyttbar rigg.
Massasjeterapeut masserer nakke

Massasjeterapeut

Ein massasjeterapeut løyser opp og førebygger spenningar i muskulaturen til klientar.
En matros på en supplybåt.

Matros

Matrosar jobbar med vedlikehald, vakthald, lasting og lossing om bord på båtar.