Kvalitetssikret av Legemiddelindustrien, Rådet for legemiddelinformajson 20. mai 2019

Legemiddelkonsulent

Ein legemiddelkonsulent sel og marknadsfører legemiddel til legar, apotek og sjukehus.

Arbeidsoppgaver

Som legemiddelkonsulent sel og marknadsfører du legemiddel for legemiddelprodusentar. Ofte vil legemiddelkonsulenten ha ansvar for eit særskilt produkt eller ein produkttype, og gjerne eit geografisk område. Du skal marknadsføre, tilrå og selje produkta.

Vanlege arbeidsoppgåver for legemiddelkonsulenten:

  • planlegge og gjennomføre marknadsplanar og aktivitetar for å selje produktet
  • oppsøke legar, apotek og sjukehus for å marknadsføre og selje produktet
  • bruke/lage kampanjar
  • arrangere fagmøte og seminar

Arbeidsdagen til legemiddelkonsulenten kan vere hektisk, og du må vere førebudd på kvelds- og helgearbeid, samt mykje reising. Legemiddelkonsulenten må ha inngåande kunnskap om produkta han eller ho sel, samt kunnskap om marknaden for legemiddel generelt.

Ein del legemiddelkonsulentar har bakgrunn som legar, farmasøytar eller anna helsepersonell. Mange har utdanning innan økonomi, marknadsføring eller sal. For mange er òg stillinga som legemiddelkonsulent ein inngangsport til farmasibransjen.

Legemiddelindustrien (LMI) administrerer eit register over legemiddelkonsulentar. Alle legemiddelkonsulentar tilsette i LMI sine medlemsverksemder må vere registrerte og godkjende.

Hvor jobber legemiddelkonsulentar ?

Legemiddelkonsulentar er tilsette i legemiddelfirma og arbeider som regel sjølvstendig eller i små team.

Intervjuer

En kvinne med lyst hår smiler mot kamera. Hun sitter inne i en bil. Hun har på seg en svart jakke. Ut av bilvinduet kan man se flere biler.

Legemiddelkonsulent

Silje Alsterberg

– Jeg jobber med livsviktige medisiner, og jeg må vite hva jeg snakker om, forteller Silje.

Viktige egenskaper

Du bør vere strukturert, serviceinnstilt og ha gode kommunikasjonsevner. Du må òg vere i stand til å arbeide både sjølvstendig og i team.

Lønn

Utdanning

Utdanninga for legemiddelkonsulentar omfattar to delar: éin medisinsk del og éin om lov- og bransjekunnskap.

I delen om lov- og bransjekunnskap, lærer du om lovar og reglar rundt forsking, distribusjon og marknadsføring av medisinar i Noreg. Lov- og bransjekunnskapkurset er obligatorisk for alle som skal arbeide som legemiddelkonsulentar. 

Dersom du ikkje er utdanna lege, tannlege, veterinær, farmasøyt, reseptarfarmasøyt eller sjukepleiarmå du også ta den medisinske delen. Denne utdanninga finst ikkje i Noreg, men kan tas i Danmark.

Finn meir informasjon om utdanningen hos Legemiddelindustrien

Etter- og vidareutdanning
Det er legemiddelfirma som tilbyr etter- og vidareutdanning. Ofte sørger dei for å vidareutdanne legemiddelkonsulentar i særskilde fagområde eller produktområde.

De som jobber som legemiddelkonsulentar har som oftest studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021.

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med legemiddelkonsulentar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 3415109 - REGISTRERT LEGEMIDDELKONSULENT
  • 3415101 - LEGEMIDDELKONSULENT

Andre yrke

Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren legg til rette for aktivitetar for ulike brukargrupper.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobbar som fastlege.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeidar

Som ambulansearbeidar arbeider du med akuttmedisin i ambulansetenesta, og rykker ut ved akutt sjukdom eller skade..
Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisjukepleiar

Som anestesisjukepleiar tar du vare på og bedøver pasienten under operasjonar, undersøkingar og akutte situasjonar.
En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotekteknikar

Apotekteknikaren ekspederer legemiddel og informerer om trygge og rette måtar å bruke legemiddel på.
Pasient tar hørselstest

Audiograf

Som audiograf er du ekspert på høyrsel og hjelper menneske som har problem med å høyra.
Ung mannlig baker setter bakverk i ovnen

Bakar

Bakarar arbeider med å laga brød, bagettar, kaker og anna bakverk.
EN sykepleier snakker med et barn og faren

Barnesjukepleiar

Ein barnesjukepleiar pleier nyfødde, barn og unge som er alvorleg sjuke eller skadd.
En kvinnelig bartender lager en drink til en gjest på baren

Bartender

Bartenderar arbeider med å gjere klar og servere drikkevarer.
 Bibliotekar og bruker ved utlånsskranke.

Bibliotekar

Bibliotekarar hjelper dei som brukar biblioteket til å finne informasjonen dei leitar etter.
Billakkerer Tore Linna spraylakkerer en bildør, i lakkeringsverkstedet Harald Rømcke i Oslo.

Billakkerar

Ein billakkerar reparerer eller endrar lakken på bilar.
Bilselger overleverer nøkler til kjøper av ny bil.

Bilseljar

Bilseljarar seljar bilar, gjerne frå ei avgrensa mengd bilmerke som dei kjenner godt.