Therese Bohne er legemiddelkonsulent.

YrkesintervjuLegemiddelkonsulent favoritt ikon

Therese Bohne reiser Norge rundt for å snakke med helsepersonell om legemidler mot lungekreft. Jobben krever at hun er omgjengelig, utadvendt og faglig oppdatert.

Therese Bohne
33 år
Legemiddelkonsulent
Roche Norge AS, Oslo
Vær oppmerksom på at dette intervjuet er over to år gammelt. Det kan ha skjedd endringer i yrket etter at intervjuet ble gjennomført.

Hvorfor valgte du dette yrket?

– Jeg utdannet meg til farmasøyt og visste fra tidlig i studietiden at jeg ville inn i legemiddelindustrien. Jeg var fascinert av hvordan legemidler fungerer og hva de gjør med kroppen. Det er spennende å jobbe i et firma som forsker frem nye legemidler og får dem ut i markedet. Jeg har vært i legemiddelfirmaet Roche i syv år og har hatt flere ulike stillinger. Nå jobber jeg som selger av lungekreftmedisin, og reiser land og strand rundt i Norge for å snakke med helsepersonell. Det som er sikkert er at det er en jobb som min krever at du er omgjengelig, utadvendt og er faglig sterk.  

img_9796.jpg

Therese Bohne forklarer om bruk av medisiner mot lungekreft.
Lisens: 
All rights reserved.

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Jeg sprer kunnskap om legemidler mot lungekreft. Hovedoppgaven min er å ha møter på sykehus og informere om medisinene jeg jobber med. Jeg er på reise omtrent halvparten av arbeidstiden. Det er for det meste dagsturer, og jeg er stadig oppe før fuglene! På reisen, enten i bil eller med fly, forbereder jeg meg til møtene jeg skal holde. Jeg møter først og fremst leger og sykepleiere, men også annet helsepersonell. Jeg har som regel halvtimesmøter hvor jeg deler informasjon om legemidlene. På store sykehus kan det være opptil 20 leger som møter opp, og mange stiller spørsmål eller har lyst til å diskutere litt etterpå. En stor del av informasjonen jeg gir er oppdateringer på ny forskning, effekt og bivirkninger.

De dagene jeg ikke er på reise booker jeg nye møter og forbereder meg. Jeg bruker mye tid på å lese og holde meg faglig oppdatert. Bransjen er i stor utvikling, og det er pasientbehandlingen også. Du må ha en sterk faglig bakgrunn for å kunne forstå nye forskningsstudier, og ikke minst kunne presentere resultatene for spesialister.

Jeg deltar på kongresser om kreft og andre faglige arrangementer. Vi har ofte en stand på arrangementer, hvor helsepersonell kan henvende seg til oss om de har spørsmål om våre legemidler eller ønsker å slå av en prat. Jeg motiveres av å vite at medisinene jeg jobber med bidrar til ny og bedre behandling til pasienter. At de faktisk kan utgjøre en forskjell i enkeltmenneskers liv.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– Jeg har en femårig mastergrad i farmasi. Mange produktspesialister har samme utdanning som meg, men flere av mine kollegaer er sykepleiere. Dette er et yrke hvor du bør ha helsefaglig bakgrunn.

For å jobbe som legemiddelkonsulent må du i tillegg ha et lov- og bransjekurs, som holdes i regi av bransjeforeningen Legemiddelindustrien. Firmaet du jobber for sørger også for god opplæring på det sykdomsområdet du jobber innen. Du må hele tiden må være åpen for å lære mer, og like å sette deg inn i ny vitenskap. Du må også være strukturert som person, særlig hvis du skal kombinere jobben med familie og barn.

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Det passer ikke for dem som ikke liker forandringer. Det skjer mange omstillinger og omprioriteringer i et legemiddelfirma. Plutselig må du jobbe med en ny sykdom, eller nye produkter som har større prioritet for firmaet. Det er veldig mye reising, så det må du like. Er du ikke selvgående og strukturert så passer heller ikke denne jobben for deg. Er du veldig innesluttet er det nok heller ikke dette jobben for deg.

Hva liker du best med yrket ditt?

– Det beste med jobben er at jeg bidrar med ny og bedre behandling til pasienter. Jeg liker de faglige utfordringene og det positive samarbeidet vi har med helsepersonell. Som farmasøyt har jeg et iboende behov for å finne løsninger og kartlegge hva kunden trenger. Det behovet får jeg tilfredsstilt i denne jobben.  

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Når det er mye reising savner jeg jo innimellom kollegene og fellesskapet på kontoret. Samtidig er dette en jobb med veldig stor frihet. Med frihet følger stort ansvar.

img_9779.jpg

Therese Bohne i diskusjon med en kollega på kontoret.
Lisens: 
All rights reserved.

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Du må først og fremst være glad i å videreformidle kunnskap, være strukturert, sosial og selvgående. Du må alltid være oppdatert faglig. Du må kunne bygge relasjoner. En annen forutsetning er å være god på vinterføre! Som legemiddelkonsulent sitter du mange timer bak rattet i all slags vær.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Det er mange muligheter som farmasøyt i legemiddelbransjen. Jeg har selv hatt flere ulike roller internt i firmaet, og det er farmasøyter innen de fleste type avdelingene innad i et legemiddelfirma. For eksempel innen helseøkonomi, kliniske studier, bivirkninger, regulatorisk eller som medisinske rådgiver, for å nevne noen. Det er jobbmuligheter i alt fra små nasjonale gründerselskaper til store, internasjonale selskaper. Det å jobbe i et internasjonalt firma gir også store muligheter til å jobbe i andre land.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Det varierer veldig med tanke på erfaring og bakgrunn. I tillegg til grunnlønnen får du for eksempel diettpenger og bilgodtgjørelse.

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– Legemiddelindustrien er ingen stor industri i Norge. Det er ikke flust av jobber, hvis du ikke har erfaring fra før. Min inngangsport var å jobbe deltid i et legemiddelfirma i studietiden. Det ga meg erfaring da jeg skulle ut på jobbmarkedet. Jeg begynte i et vikariat, og det er ofte begynnelsen til en karriere for mange. Med erfaring blir det lettere å få jobb.

 

Tekst: Bente Haraldstad Delmas

    • Det beste med jobben er at jeg bidrar med ny og bedre behandling til pasienter.
    • Dette er et yrke hvor du bør ha helsefaglig bakgrunn.
    • Jeg bruker mye tid på å lese og holde meg faglig oppdatert.

Yrkesbeskrivelser