Kvalitetssikret av Faglig råd for håndverk, design og produktutvikling 21. februar 2022

Kjole- og draktsyar

Ein kjole- og draktsyar syr klede til enkeltkundar eller til små kolleksjonar.

Arbeidsoppgaver

Kjole- og draktsyaren lager og tilpassar dameklede. Form, farge og material er tilpassa enkeltkunden.

Som kjole- og draktsyar kan du designe klede og antrekk, presentere kolleksjonar og ferdigstille produkta for kunden. Ein kjole- og draktsyar utførar heile prosessen, frå idé til ferdig produkt.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein kjole- og draktsyar:

 • lage idéskisser og arbeidsteikningar
 • kundekontakt
 • ta mål av kunden
 • lage mønster
 • klippe ut mønsterdelar med god materialutnytting
 • sy nye klede og tilpasse dei til kunden
 • reparere klede
 • sy om klede (redesign)

Kjole- og draktsyarfaget er eit gammalt og tradisjonsrikt yrke, som hele tida er i utvikling. Moter og trendar endres. Nye kulturar, teknikkar og material endrar også behovet for og etterspørsel etter kjolar, drakter og andre typar antrekk. Som kjole- og draktsyar er det derfor viktig å halde seg oppdatert på fagfeltet.

Hvor jobber kjole- og draktsyarar ?

Kjole- og draktsyarar kan jobbe i systover, hos ein skreddar eller i små bedrifter som saum- og stoffbutikkar eller klesbutikkar. Som syar kan du også jobbe innan teater, film og TV.

Intervjuer

Kjole- og draktsyer Otilje Strandkås smiler mens hun ser i kameraet. Hun har den ene armen i siden, og den andre hengende ned. Hun har på seg en sort hettejakke, og deler av håret er satt opp i en strikk.

Kjole- og draktsyer

Otilje Strandkås

Jeg elsker før- og etterbilder, sier Otilje Strandkås som gjerne syr en gardin om til en glitrende cocktailkjole, eller trekker om en 50-tallsbil innvendig.

Viktige egenskaper

Som kjole- og draktsyar må du vere kreativ, og du må ha god sans for form og farge. Nøyaktigheit og presisjon er viktig i faget. Du må like å vere rundt menneske og flink til å kommunisere med kundar. 

Lønn

Utdanning

Utdanning til fagarbeidar er eit yrkesfaglig løp i vidaregåande opplæring.

Etter- og vidareutdanning
Du kan ta meisterbrev i faget. Les meir om meisterutdanning.

De som jobber som kjole- og draktsyarar har som oftest studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021.

De vanligste jobbene blant kjole- og draktsyarutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 416616 - Kjole- og draktsyerfaget, Vg3
 • 416607 - Kjole- og draktsyerfaget, Vg3 (gammel ordning)

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med kjole- og draktsyarar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 7432119 - FORMANN (SKREDDER)
 • 7432117 - FAGARBEIDER (SKREDDER)
 • 7432113 - SKREDDER
 • 7432109 - KJOLE- OG DRAKTSYERMESTER
 • 7432106 - SKREDDERMESTER
 • 7432105 - DAMESKREDDER
 • 7432102 - KJOLE- OG DRAKTSYER
 • 7431106 - SYER (HÅNDSØM)

Andre yrke

En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handlar om å skape liv og rørsle. Som animatør bør du vere kreativ og ha interesse for film og skodespel.
En arkitekt ser på tegninger av et hus på en datamaskin

Arkitekt

Arkitekten utformar hus og bygningar.
Blomsterdekoratør velger ut blomster

Blomsterdekoratør

Ein blomsterdekoratør lager blomsterarbeidar til arrangement og hendingar.
Børsemaker jobber med rifle

Børsemakar

Børsemakaren arbeider hovudsakleg med å reparere og tilpasse våpendelar og våpen.
Båtbygger jobber på båt.

Båtbyggar

Båtbyggarar produserer, reparerer og held ved like båtar.
Designer ser på forskjellige stoffprøver

Designar

Som designar jobbar du med å gi gjenstandar eller produkt form og funksjon.
En grafisk produksjonstekniner står ved en stor printer

Fagoperatør i grafisk produksjonsteknikk

Som fagoperatør i grafisk produksjonsteknikk produserer du ulike grafiske produkt.
Grafisk designer designer reklame på desktop

Grafisk designar

Som grafisk designar arbeider du med visuell kommunikasjon og formidlar idear gjennom bilete og tekst.
Gullsmed i arbeid

Gullsmed

Som gullsmed skapar du smykke og andre gjenstandar av edle metall.
Hovslager skor hest

Hovslagar

Hovslagarar arbeider med å sko hestar.
Mann som tegner en illustrasjon

Illustratør

Som illustratør arbeider du med visuell kommunikasjon og lagar illustrasjonar med teknikkar som teikning, akvarell, collage eller foto.
Industridesigner

Industridesignar

Industridesignarar utformar produkt, tenester, programvarer og system for privat næringsliv og offentleg sektor.