Kvalitetssikret av Virke Gravferd 10. desember 2021

Gravferdskonsulent

Ein gravferdskonsulent hjelper pårørande i samband med dødsfall og gravferder. Gravferdskonsulenten ordnar det praktiske, og vil vere ein støtte for pårørande ved dødsfall.

Arbeidsoppgaver

Som gravferdskonsulent hjelpe pårørande i samband med dødsfall og gravferder.

Det er dei etterlatne som bestemmer kor mykje hjelp dei vil ha til praktiske ting i etterkant av eit dødsfall. Gravferdskonsulentane skal informere om ulike løysingar ved gravferd og leggje til rette slik at dei etterlatne kan gjere sine personlege val.

Vanlege arbeidsoppgåver for gravferdskonsulenten:

 • gi råd og rettleiing om kva ein skal gjere i samband med eit dødsfall
 • sende inn meldingar om dødsfall til dei rette instansane
 • organisere det dei pårørande tykker dei treng hjelp til i samband med gravferda
 • stelle den avdøde
 • ha ansvar for å pynte og gjennomføre seremoniar i kyrkje og andre lokale ein brukar til gravferder
 • køyre bårebilen
 • båretransport inn- og utland
 • delta i vaktordning (byrå er tilgjengelege 24 timar i døgnet, 365 dagar i året)
 • ha ansvar for inskripsjonen på gravsteinen 

Hvor jobber gravferdskonsulentar ?

Gravferdskonsulentar arbeider oftast i gravferdsbyrå. Dette er ofte små eller mellomstore verksemder, og ofte familieverksemder. Mange gravferdsbyrå går i arv, og borna overtek verksemda etter foreldra. I Noreg finst det i dag om lag 350 gravferdsbyrå. 

Intervjuer

Portrett av gravferdskonsulent André Klausen

Gravferdskonsulent

André Klausen

– Å vere gravferdskonsulent er eit veldig meiningsfullt yrke, og du møter mykje takknemlegheit, seier André Klausen. Han skal gjere gravferda enklast mogleg for dei pårørande.

Viktige egenskaper

Du må vere empatisk, flink til å kommunisere og møte pårørande med respekt og omtanke. Som gravferdskonsulent bør du ha ein viss ordenssans og vere ryddig. Du skal kunne utføre alle oppgåver knytt til eit gravferdsoppdrag, og må ha førarkort klasse B for vanleg personbil.

Lønn

Utdanning

Det er ingen krav til formell utdanning for å bli gravferdskonsulent. Gravferdsbyrå som er medlem av Virke Gravferd har diverse kurstilbod til sine tilsette gjennom Virke Gravferd. Virke har òg utvikla grunnkurs for gravferdkonsulentar, som er ei nettutdanning.

De som jobber som gravferdskonsulentar har som oftest studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021.

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med gravferdskonsulentar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 5142106 - BEGRAVELSESBYRÅSJÅFØR
 • 5142103 - GRAVFERDSKONSULENT
 • 5142102 - BEGRAVELSESBYRÅASSISTENT
 • 5142101 - BEGRAVELSESBYRÅMEDARBEIDER

Andre yrke

Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren legg til rette for aktivitetar for ulike brukargrupper.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobbar som fastlege.
Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisjukepleiar

Som anestesisjukepleiar tar du vare på og bedøver pasienten under operasjonar, undersøkingar og akutte situasjonar.
En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotekteknikar

Apotekteknikaren ekspederer legemiddel og informerer om trygge og rette måtar å bruke legemiddel på.
Pasient tar hørselstest

Audiograf

Som audiograf er du ekspert på høyrsel og hjelper menneske som har problem med å høyra.
Ung mannlig baker setter bakverk i ovnen

Bakar

Bakarar arbeider med å laga brød, bagettar, kaker og anna bakverk.
En kvinnelig bartender lager en drink til en gjest på baren

Bartender

Bartenderar arbeider med å gjere klar og servere drikkevarer.
 Bibliotekar og bruker ved utlånsskranke.

Bibliotekar

Bibliotekarar hjelper dei som brukar biblioteket til å finne informasjonen dei leitar etter.
Billakkerer Tore Linna spraylakkerer en bildør, i lakkeringsverkstedet Harald Rømcke i Oslo.

Billakkerar

Ein billakkerar reparerer eller endrar lakken på bilar.
Bilselger overleverer nøkler til kjøper av ny bil.

Bilseljar

Bilseljarar seljar bilar, gjerne frå ei avgrensa mengd bilmerke som dei kjenner godt.
Blomsterdekoratør velger ut blomster

Blomsterdekoratør

Ein blomsterdekoratør lager blomsterarbeidar til arrangement og hendingar.
Bussjåfør kjører inn på busstasjon

Bussjåfør

Som bussjåfør er den viktigaste oppgåva di å transportere passasjerar på ein trygg og komfortabel måte.

Relaterte lenker