Kvalitetssikret av Norske Dansekunstnere 08. november 2022

Dansar

Som dansar brukar du kroppen til å uttrykke deg gjennom rørsler. Ein dansar må ha rørsleglede, god fysikk, musikalitet og uthald. I tillegg må du vere kreativ og like å samarbeide.

Arbeidsoppgaver

Dans er ei sjølvstendig og mangfaldig kunstform. Dansefeltet rommar mange sjangrar, og samtidsdans er ein av dei mest sentrale. Dans kan òg vere del av skodespel, musikalar, revyinnslag eller operaar og operettar. 

Dei tre hovudformene innan scenisk dans er:

 • klassisk ballett
 • jazzdans
 • moderne dans/samtidsdans

Dei fleste dansarar har dansa sidan dei var små, og dans er naturlegvis ikkje eit yrke du utdannar deg til berre på skolen. Treningsvilje og stor interesse for dans er naudsynte føresetnader. Det blir stadig vanlegare at dansarar også lager sine eigne prosjekt, og dermed er både utøvande og skapande dansekunstnarar. 

Hvor jobber dansarar ?

Dansarar kan arbeide som korttidstilsette i frie danseprosjekt eller ved teatera i dei store musikalane. Mange er sjølvstendig næringsdrivande. Den Norske Opera og Ballett i Oslo og Carte Blanche i Bergen har faste danseensembler.

Intervjuer

Portrettbilde av Jazzy. Han smiler i kameraet, han har brunt hår og har på seg hvit skjorte og sort dressjakke.

Danser

Jazzy Ruiz

Jazzy Ruiz kom til Norge på ferie når han var 19 år, og ble igjen fordi han ble tilbydd plass på Balletthøyskolen og jobb som danselærer. Siden det har han fått nasjonal og internasjonal anerkjennelse for sin kunst.

Viktige egenskaper

Å vere dansar er eit fysisk krevjande yrke, så det er viktig at du er uthaldande, er i god fysisk og psykisk form og at du toler mykje trening. Du må vere fokusert og målretta. For å vere dansar er det også viktig med god rytmesans og musikalitet, og du må like å samarbeide og ta del i kreative prosessar.

Lønn

Utdanning

Etter og vidareutdanning

Ved Kunsthøgskolen i Oslo har du høve til å bygge på utdanninga di ved å ta master innan dans eller koreografi. Vidare tilbyr både Kunsthøgskolen og Universitetet i Stavanger praktisk-pedagogisk utdanning. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU, tilbyr også master innan dans.

De som jobber som dansarar har som oftest studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021.

De vanligste jobbene blant ballett- eller dansarutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 715399 - Danse- og ballettutdanning, uspesifisert, høyere nivå
 • 623127 - Bachelor, faglærerutdanning, ballettpedagog, treårig
 • 623102 - Faglærerutdanning, dans, treårig
 • 623101 - Ballettpedagogutdanning, treårig
 • 615399 - Danse- og ballettutdanning, uspesifisert, lavere nivå
 • 615306 - Bachelor, dans, treårig
 • 615304 - Ballettutdanning, dans, treårig
 • 615302 - Ballettutdanning, koreografi, treårig

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med dansarar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 2554109 - ASPIRANT (BALLETTDANSER)
 • 2554104 - DANSER
 • 2554101 - BALLETTDANSER

Andre yrke

En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handlar om å skape liv og rørsle. Som animatør bør du vere kreativ og ha interesse for film og skodespel.
 Bibliotekar og bruker ved utlånsskranke.

Bibliotekar

Bibliotekarar hjelper dei som brukar biblioteket til å finne informasjonen dei leitar etter.
Forfatter i ar­beid på kon­to­ret.

Forfattar

For­fat­ta­rar skriv ro­ma­nar, dikt, tea­ter­styk­ke, fag­bø­ker og lik­nan­de.
Fotballspillere på banen

Fotballspelar

Som profesjonell fotballspelar er du tilsett i ein klubb, og arbeider som fotballspelar på heiltid.
En fotballtrener gir instrukser til en fotballspiller.

Fotballtrenar

Profesjonelle fotballtrenarar arbeider med å utvikle fotballspelarar og fotballag.
Fotograf tar bilete med lang tele under vinterlige forhold på Svalbard.

Fotograf

Ein fotograf tek bilete av hendingar, natur, omgivnader eller menneske.
Historiker studerer bok.

Historikar

Historikarar jobbar med å skape forståing for og kunnskap om den historiske utviklinga til menneska og verda.
Idrettskonsulent i snølek.

Idrettskonsulent

Ein idrettskonsulent legger til rette for idrett og fysisk aktivitet i samfunnet.
Idrettstrener sekunderer svømmer i bassenget

Idrettstrenar

Ein idrettstrenar planlegg og legg til rette for trening og konkurranse.
Friidrettsutøvar løper på bane

Idrettsutøvar

Ein profesjonell idrettsutøvar lever av å trene og delta i konkurransar. Ofte har du mykje kontakt med sponsorar og andre samarbeidspartnarar.
Mann som tegner en illustrasjon

Illustratør

Som illustratør arbeider du med visuell kommunikasjon og lagar illustrasjonar med teknikkar som teikning, akvarell, collage eller foto.
Lydtekniker i arbeid

Lydteknikar

Som lydteknikar er du ansvarleg for at opptak, avspeling og formidling av lyd går føre seg på ein god måte.