Kvalitetssikret av NHO transport 23. mars 2021

Bussjåfør

Som bussjåfør er den viktigaste oppgåva di å transportere passasjerar på ein trygg og komfortabel måte.

Arbeidsoppgaver

Ein bussjåfør er ein yrkessjåfør som jobbar med persontransport, og som skal sørge for at passasjerane kjem fram på ein god måte. Som bussjåfør må du vera ansvarsbevisst og omsynsfull i trafikken, og vaken og oppmerksam slik at trafikkuhell blir unngått. 

Vanlege arbeidsoppgåver for bussjåføren:

  • frakte passasjerar så presist og sikkert som mogleg
  • hjelpe passasjerar når dei går av og på bussen
  • vurdere trafikkbiletet og køyre trafikksikkert
  • vurdere den tekniske tilstanden på bussen og få han til service når det er naudsynt

Arbeidskvardagen vil variere avhengig av kvar du arbeider. Dei fleste bussjåførar køyrer rutetrafikk i byar og tettstader. Som bussjåfør kan du òg køyre turtrafikk, flybussar eller andre typar busstrafikk.

Hvor jobber bussjåførar ?

Bussjåførar arbeider for verksemder og selskap over heile landet. Du kan arbeide både på byruter, distriktsruter og regionale ruter, eller på private turbussar. Enkelte busselskap har òg utanlandsruter. 

Intervjuer

Bussjåfør Senay Semere bak rattet i bussen

Bussjåfør

Senay Semere

– Som bussjåfør er du med på å bidra til at samfunnet går rundt, sier Senay Semere.

Viktige egenskaper

Som bussjåfør må du vere serviceinnstilt og oppteken av at passasjerane skal kome fram på ein komfortabel og trygg måte. Du bør vere glad i å køyre og køyre på ein trafikksikker og presis måte.

Du må òg kunne takle stressande situasjonar i trafikken og halde deg roleg når køar eller uføresette hendingar oppstår. 

Lønn

Utdanning

For å bli bussjåfør treng du førarkort klasse D og yrkessjåførkompetanse (YSK).

De som jobber som bussjåførar har som oftest studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021.

De vanligste jobbene blant yrkessjåførutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
  • 481401 - Yrkessjåførfaget, Vg3 (gammel ordning)

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med bussjåførar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 8322110 - RESERVESJÅFØR (BUSS)
  • 8322109 - BUSSFØRER
  • 8322108 - BUSSJÅFØR
  • 8322106 - SJÅFØR (BUSS)
  • 8322105 - RUTEBILSJÅFØR

Andre yrke

AFIS-fullmektig på jobb i tårn.

AFIS-fullmektig

Ein AFIS-fullmektig gir informasjon til fly og helikopter på flyplassen, og har oversikt over bakketrafikken.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeidar

Som ambulansearbeidar arbeider du med akuttmedisin i ambulansetenesta, og rykker ut ved akutt sjukdom eller skade..
Ein anleggsmaskinfører står ved gravemaskinen sin.

Anleggsmaskinførar

Som anleggsmaskinførar køyrer du maskiner som gravemaskin, hjullastar, anleggsdumpar, dosar, veghøvlar og traktorgravar.
Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekanikar

Anleggsmaskinmekanikarar reparerer og held ved like anleggsmaskiner.
En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotekteknikar

Apotekteknikaren ekspederer legemiddel og informerer om trygge og rette måtar å bruke legemiddel på.
Asfaltører lager vegdekke

Asfaltør

Ein asfaltør lagar, legg og held ved like asfaltdekke.
Avioniker i arbeider.

Avionikar

Ein avionikar arbeider på luftfarføyets elektriske, elektroniske og digitale systemar og komponentar.
Ung mannlig baker setter bakverk i ovnen

Bakar

Bakarar arbeider med å laga brød, bagettar, kaker og anna bakverk.
En kvinnelig bartender lager en drink til en gjest på baren

Bartender

Bartenderar arbeider med å gjere klar og servere drikkevarer.
 Bibliotekar og bruker ved utlånsskranke.

Bibliotekar

Bibliotekarar hjelper dei som brukar biblioteket til å finne informasjonen dei leitar etter.
Billakkerer Tore Linna spraylakkerer en bildør, i lakkeringsverkstedet Harald Rømcke i Oslo.

Billakkerar

Ein billakkerar reparerer eller endrar lakken på bilar.
En kvinne rep

Bilmekanikar (lette køyretøy)

Ein bilmekanikar for lette køyretøy reparerer og held ved like bilar.