Kvalitetssikret av Norsk Bibliotekforening, Bibliotekarforbundet, 13. mai 2019

Bibliotekar

Bibliotekarar hjelper dei som brukar biblioteket til å finne informasjonen dei leitar etter.

Arbeidsoppgaver

Ein av dei viktigaste oppgåvene til bibliotekaren er å skaffa kvalitetssikret informasjon som brukarane av biblioteket spør etter. Bibliotekaren har god kjennskap til søkesystemene som gjer det mogleg å finna fram i store mengder informasjon.

Bibliotekaren skal òg formidla fag- og skjønnlitteratur gjennom arrangement, utstillingar og rettleiing.

Det finst ulike typar bibliotek med ulike brukargrupper. Eit folkebibliotek er for alle innbyggarar. Eit skulebibliotek er for elevar og lærarar, medan fag- og forskingsbibliotek er ein del av eit universitet eller ein høgskule, eit forskingsinstitutt eller ein annan offentleg eller privat institusjon. Der er det studentar, tilsette og forskarar som er primærbrukere.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein bibliotekar: 

 • hjelpa dei som besøker biblioteket med å finna informasjon og skaffa dokument frå inn- og utland
 • finna igjen og søka i databasar og andre nettbaserte kjelder
 • stå for innkjøp til biblioteket
 • bygga opp og organisera samlinga av litteratur og andre medium
 • følgje opp utlån og tilbakelevering av bøker og andre medium
 • arrangera forfattarmøte, lesesirklar, foredrag og kurs (til dømes datakurs og norsktreningskurs) 
 • undervisning i databasesøk, kjeldekritikk og informasjonskompetanse (korleis ein søker i ulike databasar, korleis ein vurderer ulike typar kjelder og truverdet til kjeldene)
 • skrankevakt
 • samlingspleie (kassering)

Ei viktig oppgåve for ein bibliotekar er òg å skapa leselyst, ved å finna riktig bok til riktig lesar.

Arbeidsoppgåvene vil variera etter kva slags bibliotek du er tilsett i, og etter storleiken på biblioteket. Jo større bibliotek du arbeider i, desto meir spesialiserte er gjerne oppgåvene. I eit lite bibliotek gjer bibliotekaren som regel alle oppgåvene.

I dette yrket er det viktig å vera oppdatert på utgivingar av bøker og tidsskrift, både trykte og digitale.

På eit folkebibliotek er det mange ulike brukarar, både barn, ungdom og vaksne. Det har vorte stadig vanlegare at folkebiblioteka gjennomfører ulike typar arrangement der ulike målgrupper besøker biblioteket og får tilrettelagde opplegg. Som bibliotekar kan du vera med på å arrangera alt frå debattar til eventyrlesning for barn og omvising på biblioteket for elevar.

Hvor jobber bibliotekarar ?

Bibliotekaren arbeider i ulike typar bibliotek, både i offentlege og private verksemder. Bibliotekarutdanninga kvalifiserer òg til jobb innan ulike typar arkiv, kulturforvalting, forlag og i bokhandel. Det er òg mogleg å arbeide med informasjonsformidling og forsking.

Intervjuer

Portrett av bibliotekar Olav Tore Eika i biblioteket.

Bibliotekar

Olav Tore Eika

– Før var bibliotek mest et boklager med ansatte. Nå har bibliotek spennende arrangementer, streaminger og på mange måter har det blitt et møtested, sier Olav Tore Eika.
Portrett av smilende bibliotekar Kari inne i biblioteket

Bibliotekar

Kari Tverelv Angelsen

Kari jobber som bibliotekar på en videregående skole, og mye av jobben er rettet mot studiene til elevene.

Viktige egenskaper

Som bibliotekar må du vera interessert i å formidla informasjon, kunnskap og litteratur. Du må og vera samfunnsinteressert. Bibliotekaryrket er eit serviceyrke med mykje publikumskontakt. Det er vanleg at bibliotekaren har skrankevakt. Du bør ferfor vera imøtekommande og serviceorientert. Du må og vera systematisk anlagt. 

Lønn

Utdanning

De som jobber som bibliotekarar har som oftest studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021.

De vanligste jobbene blant bibliotekarutdannede

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 712202 - Master, bibliotek- og informasjonsvitenskap, toårig
 • 7122 - Bibliotekutdanninger
 • 613421 - Bachelor, medie- og dokumentasjonsvitenskap, treårig
 • 612299 - Bibliotekutdanning, uspesifisert, lavere nivå
 • 612206 - Bachelor, bibliotek- og informasjonsvitenskap, treårig
 • 612204 - Bibliotekarutdanning
 • 612201 - Bibliotekfaglige emner, lavere nivå
 • 6122 - Bibliotekutdanninger

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med bibliotekarar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 4141111 - BIBLIOTEKFULLMEKTIG
 • 4141109 - BOKBUSSASSISTENT (BIBLIOTEK)
 • 4141108 - BIBLIOTEKASPIRANT
 • 4141107 - FULLMEKTIG (BIBLIOTEK)
 • 4141105 - FØRSTEFULLMEKTIG (BIBLIOTEK)
 • 4141103 - BIBLIOTEKMEDARBEIDER
 • 3493115 - KONSULENT (BIBLIOTEK)
 • 3493113 - FYLKESBIBLIOTEKAR
 • 3493112 - DISTRIKTSBIBLIOTEKAR
 • 3493111 - BIBLIOTEKLEDER
 • 3493110 - BIBLIOTEKKONSULENT
 • 3493109 - BEDRIFTSBIBLIOTEKAR
 • 3493108 - BARNEBIBLIOTEKAR
 • 3493107 - AVDELINGSLEDER (BIBLIOTEK)
 • 3493106 - AVDELINGSBIBLIOTEKAR
 • 3493105 - FØRSTEKONSULENT (BIBLIOTEK)
 • 3493104 - SKOLEBIBLIOTEKAR
 • 3493103 - FAGBIBLIOTEKAR (BEDRIFT MV)
 • 3493102 - BIBLIOTEKAR
 • 3493101 - OVERBIBLIOTEKAR
 • 2532102 - FØRSTEBIBLIOTEKAR
 • 2532101 - UNIVERSITETSBIBLIOTEKAR
 • 1229118 - HOVEDBIBLIOTEKAR
 • 1229117 - BIBLIOTEKSJEF
 • 1227220 - FYLKESBIBLIOTEKSJEF
 • 1210185 - NASJONALBIBLIOTEKAR
 • 1210117 - BIBLIOTEKSDIREKTØR
 • 1210109 - RIKSBIBLIOTEKAR

Andre yrke

En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handlar om å skape liv og rørsle. Som animatør bør du vere kreativ og ha interesse for film og skodespel.
En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotekteknikar

Apotekteknikaren ekspederer legemiddel og informerer om trygge og rette måtar å bruke legemiddel på.
Ung mannlig baker setter bakverk i ovnen

Bakar

Bakarar arbeider med å laga brød, bagettar, kaker og anna bakverk.
En kvinnelig bartender lager en drink til en gjest på baren

Bartender

Bartenderar arbeider med å gjere klar og servere drikkevarer.
Billakkerer Tore Linna spraylakkerer en bildør, i lakkeringsverkstedet Harald Rømcke i Oslo.

Billakkerar

Ein billakkerar reparerer eller endrar lakken på bilar.
Bilselger overleverer nøkler til kjøper av ny bil.

Bilseljar

Bilseljarar seljar bilar, gjerne frå ei avgrensa mengd bilmerke som dei kjenner godt.
Blomsterdekoratør velger ut blomster

Blomsterdekoratør

Ein blomsterdekoratør lager blomsterarbeidar til arrangement og hendingar.
Bussjåfør kjører inn på busstasjon

Bussjåfør

Som bussjåfør er den viktigaste oppgåva di å transportere passasjerar på ein trygg og komfortabel måte.
Illustrasjonsbilde av kvinne som står i en butikk og rydder i hyllene.

Butikkmedarbeidar

Butikkmedarbeidaren hjelper kundar og yter service i ulike typar butikkar.
To dansarar dansar moderne dans

Dansar

Som dansar brukar du kroppen til å uttrykke deg gjennom rørsler. Ein dansar må ha rørsleglede, god fysikk, musikalitet og uthald. I tillegg må du vere kreativ og like å samarbeide.
Bilde av Statsminister Erna Solberg og Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide sit i ein sal saman med fleire andre menneske.

Diplomat

Diplomatar arbeidar for å skape og halde oppe eit godt forhold mellom Noreg og landet ein er stasjonert i.
Eiendomsmegler bærer på et visningsskilt foran noen boligblokker

Eigedomsmeklar

Eigedomsmeklaren legger til rette for at kjøp og sal av eigedommar skjer på ein trygg og effektiv måte.