Kvalitetssikret av Fagforbundet, seksjon kirke, kultur og oppvekst 12. mars 2021

Barnehageassistent

Som barnehageassistent hjelper du til med de daglege aktivitetane og gjeremåla i ein barnehage.

Arbeidsoppgaver

Som barnehageassistent arbeider du i barnehage. Saman med de andre tilsette gir du barna ein god og trygg barnehagedag. 

Vanlege arbeidsoppgåver for ein barnehageassistent:

  • planlegge og gjennomføre leirkar og aktivitetar, både innandørs og utandørs
  • oppgåver knytt til de daglege arbeidsoppgåvene i barnehagen, slik som måltid, stell og påkledning
  • vere med på frileik og andre pedagogiske aktivitetar.

For å arbeide som barnehageassistent må du leggje fram gyldig politiattest. 

Hvor jobber barnehageassistentar ?

Barnehageassistentar arbeider i offentlege eller private barnehagar.

Intervjuer

Barnehageassistent Sondre Stølhaug i barnehagen han jobber.

Barnehageassistent

Sondre Stølhaug

Barnehageassistent Sondre Stølhaug synes noe av det beste med jobben er å få bidra til at barn utvikler seg og opplever mestring.

Viktige egenskaper

Barnehageassistentar arbeider tett med barna, og det er viktig at du er glad i born og at du har evne til å arbeide med barna. Du må òg vera flink til å kommunisera og ha gode samarbeidsevner.

Lønn

Utdanning

Mange barnehageassistentar har inga formell utdanning. Viss du ønsker å formalisere din praksis, kan du ta fagbrev som barne- og ungdomsarbeid. 

Du kan òg ta fagskuleutdanning i oppvekstfag for barnehagetilsette, som blir tatt på deltid over to år og utgjer 60 studiepoeng. For å ta denne utdanninga som ufaglært, må du ha minst fem års erfaring frå arbeid med barn.

Etter- og vidareutdanning

Etter fullført fagbrev som barne- og ungdomsarbeidar, er det mogleg med vidareutdanning på fagskole eller utdanning vidare til barnehagelærar. Nokre av desse utdanningane kan takast på deltid, slik at du samtidig kan vere i jobb. 

I tillegg tilbyr universitets- og høgskolesektoren kompetansehevingstiltak for barnehageassistentar, eit studietilbod på 15 studiepoeng. Det finst også andre kurstilbod for barnehageassistentar. 

 

De som jobber som barnehageassistentar har som oftest studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021.

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med barnehageassistentar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 5131127 - ASSISTENT (BARNEPARK)
  • 5131115 - ASSISTENT (SKOLEFRITIDSORDNING)
  • 5131109 - ASSISTENT (BARNEHAGE)
  • 5131103 - FAMILIEBARNEHAGEASSISTENT
  • 5131101 - BARNEHAGEASSISTENT

Andre yrke

Kvinnelig adjunkt som underviser i klasserom

Adjunkt

Ein adjunkt er ein lærer med ein fireårig lærarutdanning eller som har ein bachelorgrad og praktisk pedagogisk utdanning. Som lærer arbeider adjunktar med barn, unge og vaksne i skolen.
Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren legg til rette for aktivitetar for ulike brukargrupper.
Barne- og ungdomsarbeider leker med barn.

Barne- og ungdomsarbeidar

Ein barne- og ungdomsarbeidar arbeider med pedagogiske tilbod for born og ungdom.
Barnehagelærar saman med barn.

Barnehagelærar

Som barnehagelærar er du med på å skapa eit trygt og omsorgsfullt miljø for barn gjennom leik, læring, omsorg og danning.
EN sykepleier snakker med et barn og faren

Barnesjukepleiar

Ein barnesjukepleiar pleier nyfødde, barn og unge som er alvorleg sjuke eller skadd.
Barnevernspedagog snakker med barn.

Barnevernspedagog

Barnevernspedagogar førebyggjer, løyser konfliktar og gir omsorg til barn og unge.
Faglærer i musikk.

Faglærar

Ein faglærar er ein lærar og pedagog med spesiell kompetanse innanfor eit fagfelt.
Hundeskolen Veiviseren i Vestby trener førerhunder og servicehunder.

Førarhundtrenar

Førarhundtrenaren trenar opp førarhundar til blinde og svaksynte.
Grunnskolelærer underviser barn i klasserom

Grunnskolelærar

Ein grunnskolelærar arbeidar med elevar frå 1–10. klasse.
Helsesykepleier måler hodeomkretsen til nyfødt baby.

Helsesjukepleiar

Som helsesjukepleiar gjer du eit viktig arbeid med å ta vare på den fysiske og psykiske helsa til barn og unge.
Idrettstrener sekunderer svømmer i bassenget

Idrettstrenar

Ein idrettstrenar planlegg og legg til rette for trening og konkurranse.
Illustrasjonsbilde av jordmor ved siden av mor og nyfødt barn.

Jordmor

Som jordmor hjelper du til under fødselen, og tar deg av mora og det nyfødde barnet. Jordmødrer utfører også svangerskapskontrollar og oppfølging i barseltida.