Barnehageassistent

Barnehageassistent Sondre Stølhaug synes noe av det beste med jobben er å få bidra til at barn utvikler seg og opplever mestring.
Barnehageassistent Sondre Stølhaug i barnehagen han jobber.
Sondre Stølhaug, 24 år
Barnehageassistent
Læringsverkstedet Hammersborg barnehage, Trondheim.
Intervjuet er mer enn to år gammelt. Det kan ha skjedd endringer i yrket etter intervjuet ble publisert.
«Det er viktig å være en aktiv voksen så barna kan stole på deg.»
― Sondre Stølhaug
Intervju:
Eva Hilde Murvold
Publisert: 15.04.2021
«Det er viktig å være en aktiv voksen så barna kan stole på deg.»
― Sondre Stølhaug
«I barnehage skjer ting ofte plutselig, og det krever at vi må være fleksible og trø til i situasjoner som oppstår.»
― Sondre Stølhaug

Hvorfor valgte du dette yrket?

– Jeg har alltid likt unger, og har brukt mye tid sammen med barn også før jeg begynte å jobbe i barnehage. Gjennom det fikk jeg også mange tilbakemeldinger på at jeg er flink med barn. Så jeg har alltid visst at jeg ville jobbe med unger. Jeg er målbevisst, og valgte derfor å søke meg inn på barne- og ungdomsarbeider på videregående, rett etter ungdomsskolen. Jeg er i mitt fjerde år her, og stortrives med jobben.

Image
Barnehageassistent Sondre Stølhaug er i aktivitetsrommet hvor tall og matte er fokus i barnehagen han jobber.

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Dagene er veldig forskjellige. Nå jobber jeg på en avdeling for 3–5 åringer, med 17 barn totalt. Barnehager kan ha ulike fokusområder, som musikk, friluftsliv eller annet. Vi har mat og kosthold som fokusområde, og barna får all mat i barnehagen. Litt av tanken er at barna skal delta aktivt på kjøkkenet i matlagingen. Vi har også en egen kokk i barnehagen som sørger for at ungene får varmmat hver dag.

Hva vi gjør kan variere fra dag til dag. Vanligvis er vi to dager i uka på tur. I området rundt barnehagen er det mange fine turområder. Om vi ser eller opplever noe spesielt på tur, kan det bli tema for en samlingsstund eller aktivitet senere. For eksempel så vi en ravn på tur denne uka, da ble det tema på dagens samlingsstund. Det kan også variere hvordan vi gjennomfører samlingsstundene. Noen dager er det samlingsstund for hele avdelingen, andre ganger deler vi i mindre grupper. Vi prøver å legge opp aktivitetene etter barnas behov.

Vi er også opptatt av at ungene skal ha tid for frilek. Det er veldig viktig for barns utvikling. Gjennom dette stimuleres kreativitet, barna sosialiseres og de lærer samspill med andre. Vi voksne følger på sidelinja og kan veilede og gripe inn i situasjoner om det er behov for det. Vi prøver å vektlegge at barna skal løse situasjoner selv, det er mye læring i det, men av og til må vi hjelpe til.

Vi deltar også mye i aktiviteter sammen med barna. Det kan være brettspill, lego, lesing eller andre ting. Det er viktig å være en aktiv voksen så barna kan stole på deg.

Vi har i tillegg et pedagogisk opplegg som vi trekker inn i aktivitetene vi gjør. For eksempel har vi det vi kaller "fagvenner". Gjennom dette lærer barna om språk, kreativitet, vennskap og tall. Vi har også egne rom dedikert hver av fagvennene i barnehagen.

En annen veldig viktig del av jobben er foreldresamarbeid. Vi møter foreldrene bare kort tid ved henting og bringing av barna, og det er superviktig at vi har en god dialog med dem i de få minuttene vi får til rådighet. Noen ganger er det vanskelig å rekke alle, men alle er jo opptatt av å få vite hvordan barnet deres har hatt det i løpet av dagen i barnehagen.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– Det er ikke krav om utdanning for å jobbe som barnehageassistent, men det er veldig anbefalt. Sammenlignet med for få år siden, er det mange som søker utlyste assistentstillinger. Med utdanning eller erfaring, står man sterkere om man ønsker en slik jobb.

Jeg har utdanning som barne- og ungdomsarbeider, og har da to år på videregående og to år som lærling før jeg tok fagbrevet. Lærlingtiden kan man ta enten på SFO eller i barnehage.

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Som barnehageassistent går det ikke å komme i finskjorta på jobb. Det er ikke for dem som vil ha en sånn jobb.

Hva liker du best med yrket ditt?

– Her vil jeg helst si alt, men om jeg skal trekke frem noe så er det kvalitetstiden med barna. Det kan være at vi sitter i lesekroken, gjerne med ett eller to barn, og får ei god stund sammen. Det er også flott å se hvordan barna utvikler seg og mestrer ting, og vite at jeg har fått bidra til dette.

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Noen dager går klokka for fort, og vi rekker ikke over alt vi ønsker. Det kan gå ut over tid med enkeltbarn eller samtaler med foreldre. I barnehage skjer ting ofte plutselig, og det krever at vi må være fleksible og trø til i situasjoner som oppstår. Da hender det vi ikke får tid til alt vi ønsker.

Image
Barnehageassistent Sondre Stølhaug står i garderoben i barnehagen han jobber.

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Skal man jobbe i barnehage må man selvsagt være glad i barn, og være forberedt på intense dager. Her går det i ett, og man må like å omgås mange folk, både store og små, hver dag. I løpet av en dag på jobb møter jeg sikkert 50–100 ulike personer. Det hjelper også om man er en tålmodig type. Barna er ikke alltid samarbeidsvillige, og man må ikke gi opp så lett. På jobb i barnehagen må man også kunne by på seg selv og delta aktivt sammen med barna.

Utover det jeg allerede har nevnt, vil jeg gjerne oppfordre menn til å søke jobb i barnehager. Her hvor jeg jobber er vi nå cirka 50/50 menn og kvinner, men generelt er det flere kvinner enn menn i barnehagene.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Man kan jobbe på SFO. Det kan også være mulig å få jobb på institusjoner for barn med ekstra behov. Selv ønsker jeg etter hvert å ta videreutdanning slik at jeg kan jobbe med barn fra familier med rusproblematikk eller med utagerende barn. Da kan en vei være for eksempel å ta videreutdanning som barnevernspedagog.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Det kan variere litt om man jobber i privat eller kommunal barnehage. Vanligvis ligger de private barnehagene litt høyere i lønn. Jeg har en årslønn på cirka 400.000 kroner.

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– Det er mange søkere på assistentstillinger for tiden, så det kan være lurt å være frampå og by på seg selv. Å melde seg som vikar gjennom vikarbyråer kan være en mulighet, men mitt beste tips vil være å ta med CV i baklommen og oppsøke barnehager hvor man ønsker jobb. Da får man bedre mulighet til å presentere seg selv.

Tilhørende utdanninger

Barne- og ungdomsarbeiderfag

Du lærer å tilrettelegge aktivitet for å bedre fysisk og psykisk helse hos barn og unge.

Finn studier