Kvalitetssikret av Faglig råd for bygg og anleggsteknikk 01. mars 2022

Asfaltør

Ein asfaltør lagar, legg og held ved like asfaltdekke.

Arbeidsoppgaver

Ein asfaltør arbeider med asfaltering av vegar og uteområde. Asfaltør går også under titlane asfaltarbeidar og asfaltleggar.

Som asfaltør jobbar du med å lage, leggje og halde ved like asfalt. Asfaltøren vil også kunne ha arbeidsoppgåver innanfor laboratorie- og kontrollarbeid.

Asfaltøren kan jobbe på stader som motorvegar, riks- og fylkesvegar, flyplassar, parkeringsplassar, idrettsplassar, skulegardar, industriområde og uteanlegg i bustadområde.

Vanlege arbeidsoppgåver:

 • produksjon og utlegging av asfalt
 • bruka og halda ved like maskiner og utstyr
 • utføra enklare stikkings- og oppmålingsarbeid
 • planering av underlag før legging av fast dekke
 • dokumentera og rapportera når arbeidet er utført
 • laboratoriearbeid
 • arbeidsplanlegging, arbeidsvarsling og kvalitetssikring

Asfaltøren samarbeider ofte med andre yrkesgrupper, mellom anna anleggsmaskinførararfjell- og bergverksarbeidararveg- og anleggsfagarbeidararanleggsgartnarar og betongfagarbeidarar.

Hvor jobber asfaltører ?

Ein asfaltør kan arbeide i små og store verksemder over heile landet, både offentlege og private.

Intervjuer

Kristian Allertsen i orange arbeidsklær. Han er på en parkeringsplass hvor det står tunge kjøretøy.

Asfaltør

Kristian Allertsen

Det beste med å jobbe som asfaltør er at vi ikke jobber på samme sted hele tiden. Det å se forskjellige deler av landet synes jeg er veldig fint, sier asfaltør Kristian Allertsen

Viktige egenskaper

For å bli asfaltør må du ha godt handlag. Du må ha gode arbeidsrutinar med fokus på helse, miljø og trygging. Du må like å jobba sjølvstendig og i team. Du må like å vera mykje ute uansett vêr.

Lønn

Utdanning

Etter- og vidareutdanning

Etter fagbrevet kan du ta toårig teknisk fagskole. I tillegg er det mogleg å ta ingeniørutdanning via y-vegen.

De vanligste jobbene blant asfaltfagutdannede

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 457901 - Anleggsmaskinførerfaget, Vg3
 • 457131 - Vei- og anleggsfaget, Vg3
 • 457102 - Asfaltfaget, Vg3

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med asfaltører

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 9310107 - HJELPEARBEIDER (VEI)
 • 9310106 - ASFALTARBEIDER
 • 8331124 - ASFALTVERKSFØRER
 • 8331114 - ASFALTØR
 • 8331106 - ASFALTMASKINKJØRER
 • 8159142 - ASFALTVERKARBEIDER
 • 7126119 - ARBEIDSLEDER (VEI- OG ANLEGGSARBEID)
 • 7126115 - ASFALTLEGGER
 • 7126111 - FAGARBEIDER (VEI- OG ANLEGGSARBEID)
 • 7126110 - SPESIALARBEIDER (VEI- OG ANLEGGSARBEID)
 • 7126103 - VEIARBEIDER

Andre yrke

AFIS-fullmektig på jobb i tårn.

AFIS-fullmektig

Ein AFIS-fullmektig gir informasjon til fly og helikopter på flyplassen, og har oversikt over bakketrafikken.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeidar

Som ambulansearbeidar arbeider du med akuttmedisin i ambulansetenesta, og rykker ut ved akutt sjukdom eller skade..
Menneske som ruller ferdigplen.

Anleggsgartnar

Anleggsgartnarar byggar, driftar og held ved like uteområde.
Ein anleggsmaskinfører står ved gravemaskinen sin.

Anleggsmaskinførar

Som anleggsmaskinførar køyrer du maskiner som gravemaskin, hjullastar, anleggsdumpar, dosar, veghøvlar og traktorgravar.
Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekanikar

Anleggsmaskinmekanikarar reparerer og held ved like anleggsmaskiner.
En arkitekt ser på tegninger av et hus på en datamaskin

Arkitekt

Arkitekten utformar hus og bygningar.
Avioniker i arbeider.

Avionikar

Ein avionikar arbeider på luftfarføyets elektriske, elektroniske og digitale systemar og komponentar.
Betongarbeider støper gulv

Betongfagarbeidar

Ein betongfagarbeidar produserer betongkonstruksjonar til bygg- og anleggsverksemd.
Billakkerer Tore Linna spraylakkerer en bildør, i lakkeringsverkstedet Harald Rømcke i Oslo.

Billakkerar

Ein billakkerar reparerer eller endrar lakken på bilar.
En kvinne rep

Bilmekanikar (lette køyretøy)

Ein bilmekanikar for lette køyretøy reparerer og held ved like bilar.
Bilmekaniker jobber med motor til trailer

Bilmekanikar (tunge køyretøy)

Ein bilmekanikar for tunge køyretøy arbeider med lastebilar, varebilar, bussar og andre køyretøy som veg meir enn 3500 kilo.
Bilselger overleverer nøkler til kjøper av ny bil.

Bilseljar

Bilseljarar seljar bilar, gjerne frå ei avgrensa mengd bilmerke som dei kjenner godt.