Kvalitetssikret av Norges flygelederforening, Avinor 18. oktober 2022

AFIS-fullmektig

Ein AFIS-fullmektig gir informasjon til fly og helikopter på flyplassen, og har oversikt over bakketrafikken.

Arbeidsoppgaver

Som AFIS-fullmektig jobbar du i tårnet eller tårnsenteret på ein av flyplassane i Noreg. AFIS er ei forkorting for "Aerodrome flight information service", som betyr lokal flygeinformasjonsteneste på norsk. AFIS-fullmektigen jobbar i tårnet på ein av flyplassane i Noreg.

Vanlege arbeidsoppgåver for AFIS-fullmektigen:

  • utøve flygeinformasjonsteneste overfor fly innanfor ei avgrensa sone rundt flyplassen som vedkomande jobbar ved
  • halde den lokale flytrafikken informert om alle forhold som er viktige for ei trygg og effektiv flyging
  • formidle vidare instruksjonar om mellom anna spesifikke flygenivå og ruteføringar
  • vêrobservasjonsteneste
  • alarmteneste og hjelp til redningsteneste når dette er nødvendig

Som AFIS-fullmektig har du ansvaret for sikkerheita til mange menneske, og du må til kvar tid vere fokusert og nøyaktig.

Hvor jobber AFIS-fullmektigar ?

AFIS-fullmektige i Noreg jobbar i tårna eller tårnsenter ved dei lokale lufthamnene og to regionale lufthamner.

Intervjuer

 Andrine Edøy Jensen i flytårnet i Båtsfjord. Hun snakker via en mikrofon med pilotene som er på vei inn for landing..

AFIS-fullmektig

Andrine Edøy Jensen

Cirka 70.6 grader nord, nærmere bestemt i Båtsfjord, står Andrine i flytårnet og har et stort ansvar for flysikkerheten.

Viktige egenskaper

For å bli AFIS-fullmektig må du vere sjølvstendig, kunne ta initiativ og ha god samarbeidsevne. Du må hugse godt, vere nøyaktig og handlekraftig. Du må ha ei godt utvikla logisk evne og god romforståing. 

Lønn

Utdanning

AFIS-utdanninga er sett saman av eit grunnkurs i lufttrafikkteneste og eit AFIS-teori-/simulatortreningskurs med etterfølgande praksisperiode ved ei lufthamn, totalt om lag 10 månader. 

Praksisperioden vil bli avvikla ved ein av Avinors godkjente AFIS-opplæringsenheter, lokalisert på ein av de regionale lufthamnene.

Les meir om utdanningen på avinor.no

Opptakskrav

Du må gjennom to opptaksprøver for å komme inn på utdanninga. For å bli innkalla til opptaksprøve må du tilfredsstille ein del krav:

  • Du må ha fylt 19 år
  • Du må ha avklara verneplikt
  • Du må ha generell studiekompetanse med gjennomsnittskarakter frå vidaregåande skule på 3,5 eller betre, med gode norsk- og engelskkunnskapar.
  • Du må også ha tryggingsklarering, og uttømmande politiattest og tilfredsstille fastsette helsekrav til AFIS-tenesta.

 

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med AFIS-fullmektigar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 4133101 - AFIS-FULLMEKTIG

Andre yrke

Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeidar

Som ambulansearbeidar arbeider du med akuttmedisin i ambulansetenesta, og rykker ut ved akutt sjukdom eller skade..
Ein anleggsmaskinfører står ved gravemaskinen sin.

Anleggsmaskinførar

Som anleggsmaskinførar køyrer du maskiner som gravemaskin, hjullastar, anleggsdumpar, dosar, veghøvlar og traktorgravar.
Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekanikar

Anleggsmaskinmekanikarar reparerer og held ved like anleggsmaskiner.
Asfaltører lager vegdekke

Asfaltør

Ein asfaltør lagar, legg og held ved like asfaltdekke.
Avioniker i arbeider.

Avionikar

Ein avionikar arbeider på luftfarføyets elektriske, elektroniske og digitale systemar og komponentar.
Billakkerer Tore Linna spraylakkerer en bildør, i lakkeringsverkstedet Harald Rømcke i Oslo.

Billakkerar

Ein billakkerar reparerer eller endrar lakken på bilar.
En kvinne rep

Bilmekanikar (lette køyretøy)

Ein bilmekanikar for lette køyretøy reparerer og held ved like bilar.
Bilmekaniker jobber med motor til trailer

Bilmekanikar (tunge køyretøy)

Ein bilmekanikar for tunge køyretøy arbeider med lastebilar, varebilar, bussar og andre køyretøy som veg meir enn 3500 kilo.
Bilselger overleverer nøkler til kjøper av ny bil.

Bilseljar

Bilseljarar seljar bilar, gjerne frå ei avgrensa mengd bilmerke som dei kjenner godt.
Bilskadereperatør pusser lakk på bil

Bilskadereparatør

Ein bilskadereparatør rettar opp skadar i karosseriet på skadde køyretøy.
Bussjåfør kjører inn på busstasjon

Bussjåfør

Som bussjåfør er den viktigaste oppgåva di å transportere passasjerar på ein trygg og komfortabel måte.
Flygeleiar på jobb i tårnet på ein flyplass.

Flygeleiar

Ein flygeleiar overvaker og dirigerer flytrafikken i og rundt Noreg.

Relaterte lenker