Spillprogrammerer skriver kode.
Yrkesskildring

Spelprogrammerar

favoritt ikon

Ein spelprogrammerar jobbar med å lage spelopplevingar.

Som spelprogrammerar planlegg, utviklar og programmerer du spelopplevingar.

Spelopplevingar kan vere dataspel, men også spel-liknande verktøy som simulerer verkelegheita. Det kan for eksempel vere verktøy for kartlegging, opplæring, simulering og liknande. 

Vanlege arbeidsoppgåver for ein spelprogrammerar:

  • bygge kunstig intelligens for spel (AI) og matematikk som byggjast opp til 3D-grafikk
  • jobbe med simuleringsløysingar, for eksempel å få karakterane i spelet til å bevege seg naturleg 
  • samarbeide med speldesignarar, utviklarar og andre

Du programmerer programvara som driv spelet og verktøya speldesignaren treng for å utvikle spelet vidare. Du er ansvarleg for kjernen i spelet, spelmotoren, som påverkar kvaliteten og levetida til spelet.

Som spelprogrammerar må du ha god forståing for teknologien som vert nytta innan spel. Du må også ha kunnskap om ulike sjangrar og ulike typar spel.

Kvar arbeider spelprogrammerarar?

Som spelprogrammerar kan du jobbe innan spelindustrien, i IT-bedrifter eller media. Du kan også jobbe innan bransjar som olje, kraft, mobiltelefoni og Forsvaret. 

Personlege eigenskapar

Som spelprogrammerar må du vere interessert i teknologi. Du må kunne jobbe strukturert og planmessig.

Utdanning

Det er mange vegar til å bli spelprogrammerar. Mange er utdanna innanfor informatikk eller anna datateknisk utdanning. Fleire institusjonar i Noreg tilbyr eigne spelrelaterte utdanningar. 

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Kva jobbar dataprogrammerar som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Programvareutvikler
Heltid
Alle sektorer
4 639 personer
483 personer
4 156 personer
Ca 360 kr
Ca 330 kr
Ca 360 kr
58 330 kr
53 380 kr
58 330 kr
699 960 kr
640 560 kr
699 960 kr
Ca 360 kr
Ca 330 kr
Ca 360 kr
58 330 kr
53 380 kr
58 330 kr
699 960 kr
640 560 kr
699 960 kr
Ca 373 kr
Ca 349 kr
Ca 376 kr
60 460 kr
56 520 kr
60 920 kr
725 520 kr
678 240 kr
731 040 kr
Ca 373 kr
Ca 349 kr
Ca 376 kr
60 990 kr
56 860 kr
61 480 kr
731 880 kr
682 320 kr
737 760 kr
Programvareutvikler
Deltid
Alle sektorer
452 personer
383 personer
Ca 283 kr
Ca
Ca 278 kr
45 800 kr
45 000 kr
549 600 kr
540 000 kr
Ca 283 kr
Ca
Ca 278 kr
45 800 kr
45 000 kr
549 600 kr
540 000 kr
Ca 320 kr
Ca
Ca 323 kr
51 770 kr
52 330 kr
621 240 kr
627 960 kr
Ca 320 kr
Ca
Ca 323 kr
51 980 kr
52 560 kr
623 760 kr
630 720 kr
Programvareutvikler
Heltid
Privat
4 609 personer
476 personer
4 133 personer
Ca 360 kr
Ca 331 kr
Ca 360 kr
58 330 kr
53 650 kr
58 330 kr
699 960 kr
643 800 kr
699 960 kr
Ca 360 kr
Ca 331 kr
Ca 360 kr
58 330 kr
53 650 kr
58 330 kr
699 960 kr
643 800 kr
699 960 kr
Ca 374 kr
Ca 349 kr
Ca 376 kr
60 510 kr
56 590 kr
60 960 kr
726 120 kr
679 080 kr
731 520 kr
Ca 374 kr
Ca 349 kr
Ca 376 kr
61 040 kr
56 930 kr
61 510 kr
732 480 kr
683 160 kr
738 120 kr
Programvareutvikler
Deltid
Privat
450 personer
382 personer
Ca 283 kr
Ca
Ca 278 kr
45 800 kr
45 000 kr
549 600 kr
540 000 kr
Ca 283 kr
Ca
Ca 278 kr
45 800 kr
45 000 kr
549 600 kr
540 000 kr
Ca 319 kr
Ca
Ca 323 kr
51 740 kr
52 310 kr
620 880 kr
627 720 kr
Ca 319 kr
Ca
Ca 323 kr
51 950 kr
52 540 kr
623 400 kr
630 480 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken