Spillprogrammerer skriv kode.
Yrkesskildring

Spelprogrammerar

favoritt ikon

Ein spelprogrammerar jobbar med å lage spelopplevingar.

Som spelprogrammerar planlegg, utviklar og programmerer du spelopplevingar. Spelopplevingar kan vere både dataspel, men også spel-liknande verktøy som simulerer verkelegheita. Det kan for eksempel verktøy for kartlegging, opplæring, simulering og liknande. 

Vanlege arbeidsoppgåver for ein spelprogrammerar:

  • bygge kunstig intelligens for spel (AI) og matematikk som byggjast opp til 3D-grafikk
  • jobbe med simuleringsløysingar, for eksempel å få karakterane i spelet til å bevege seg naturleg 
  • samarbeide med speldesignarar, utviklarar og andre

Du programmerer programvara som driver spelet og verktøya speldesignaren treng for å utvikle spelet vidare. Du er ansvarleg for spelets kjerne, spelmotoren, som påverkar spelets kvalitet og levetid.

Som spelprogrammerar må du ha god forståing for teknologien som vert nytta innan spel. Du må også ha kunnskap om ulike sjangrar og ulike typar spel.

Kvar arbeider spelprogrammerarar?

Som spillprogrammerer kan du jobbe innan spelindustrien, i IT-bedrifter eller media. Du kan også jobbe innan bransjar som olje, kraft, mobiltelefoni og Forsvaret. 

Personlege eigenskapar

Som spillprogrammerer må du vere interessert i teknologi. Du må kunne jobbe strukturert og planmessig.

Utdanning

Det er mange vegar til å bli spelprogrammerar. Mange er utdanna innanfor informatikk eller anna datateknisk utdanning. Fleire institusjonar i Noreg tilbyr eigne spelrelaterte utdanningar. 

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Kva jobbar dataprogrammerar som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Programvareutvikler
Deltid
Alle sektorer
386 personer
337 personer
Ca 294 kr
Ca
Ca 291 kr
47 700 kr
47 080 kr
572 400 kr
564 960 kr
Ca 294 kr
Ca
Ca 291 kr
47 700 kr
47 080 kr
572 400 kr
564 960 kr
Ca 317 kr
Ca
Ca 319 kr
51 350 kr
51 650 kr
616 200 kr
619 800 kr
Ca 317 kr
Ca
Ca 319 kr
51 580 kr
51 910 kr
618 960 kr
622 920 kr
Programvareutvikler
Heltid
Alle sektorer
4 181 personer
405 personer
3 776 personer
Ca 343 kr
Ca 321 kr
Ca 347 kr
55 530 kr
52 080 kr
56 190 kr
666 360 kr
624 960 kr
674 280 kr
Ca 343 kr
Ca 321 kr
Ca 347 kr
55 530 kr
52 080 kr
56 190 kr
666 360 kr
624 960 kr
674 280 kr
Ca 361 kr
Ca 335 kr
Ca 364 kr
58 440 kr
54 210 kr
58 900 kr
701 280 kr
650 520 kr
706 800 kr
Ca 361 kr
Ca 335 kr
Ca 364 kr
58 900 kr
54 460 kr
59 380 kr
706 800 kr
653 520 kr
712 560 kr
Programvareutvikler
Privat
4 537 personer
447 personer
4 090 personer
Ca 341 kr
Ca 321 kr
Ca 345 kr
55 280 kr
52 080 kr
55 830 kr
663 360 kr
624 960 kr
669 960 kr
Ca 341 kr
Ca 321 kr
Ca 345 kr
55 280 kr
52 080 kr
55 830 kr
663 360 kr
624 960 kr
669 960 kr
Ca 359 kr
Ca 333 kr
Ca 362 kr
58 140 kr
53 950 kr
58 590 kr
697 680 kr
647 400 kr
703 080 kr
Ca 359 kr
Ca 333 kr
Ca 362 kr
58 590 kr
54 190 kr
59 060 kr
703 080 kr
650 280 kr
708 720 kr
Programvareutvikler
Deltid
Privat
384 personer
336 personer
Ca 294 kr
Ca
Ca 291 kr
47 670 kr
47 080 kr
572 040 kr
564 960 kr
Ca 294 kr
Ca
Ca 291 kr
47 670 kr
47 080 kr
572 040 kr
564 960 kr
Ca 317 kr
Ca
Ca 319 kr
51 330 kr
51 650 kr
615 960 kr
619 800 kr
Ca 317 kr
Ca
Ca 319 kr
51 560 kr
51 910 kr
618 720 kr
622 920 kr
Programvareutvikler
Heltid
Privat
4 153 personer
399 personer
3 754 personer
Ca 343 kr
Ca 321 kr
Ca 347 kr
55 620 kr
52 080 kr
56 220 kr
667 440 kr
624 960 kr
674 640 kr
Ca 343 kr
Ca 321 kr
Ca 347 kr
55 620 kr
52 080 kr
56 220 kr
667 440 kr
624 960 kr
674 640 kr
Ca 361 kr
Ca 335 kr
Ca 364 kr
58 480 kr
54 280 kr
58 920 kr
701 760 kr
651 360 kr
707 040 kr
Ca 361 kr
Ca 335 kr
Ca 364 kr
58 940 kr
54 540 kr
59 400 kr
707 280 kr
654 480 kr
712 800 kr
Programvareutvikler
Alle sektorer
4 567 personer
454 personer
4 113 personer
Ca 341 kr
Ca 321 kr
Ca 345 kr
55 250 kr
51 930 kr
55 830 kr
663 000 kr
623 160 kr
669 960 kr
Ca 341 kr
Ca 321 kr
Ca 345 kr
55 250 kr
51 930 kr
55 830 kr
663 000 kr
623 160 kr
669 960 kr
Ca 359 kr
Ca 333 kr
Ca 361 kr
58 110 kr
53 900 kr
58 560 kr
697 320 kr
646 800 kr
702 720 kr
Ca 359 kr
Ca 333 kr
Ca 361 kr
58 560 kr
54 140 kr
59 030 kr
702 720 kr
649 680 kr
708 360 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold