Bilete
Spillprogrammerer skriver kode.

Yrkesbeskrivelse

Spelprogrammerar

Ein spelprogrammerar jobbar med å lage spelopplevingar.

Som spelprogrammerar planlegg, utviklar og programmerer du spelopplevingar.

Spelopplevingar kan vere dataspel, men også spel-liknande verktøy som simulerer verkelegheita. Det kan for eksempel vere verktøy for kartlegging, opplæring, simulering og liknande. 

Vanlege arbeidsoppgåver for ein spelprogrammerar:

 • bygge kunstig intelligens for spel (AI) og matematikk som byggjast opp til 3D-grafikk
 • jobbe med simuleringsløysingar, for eksempel å få karakterane i spelet til å bevege seg naturleg 
 • samarbeide med speldesignarar, utviklarar og andre

Du programmerer programvara som driv spelet og verktøya speldesignaren treng for å utvikle spelet vidare. Du er ansvarleg for kjernen i spelet, spelmotoren, som påverkar kvaliteten og levetida til spelet.

Som spelprogrammerar må du ha god forståing for teknologien som vert nytta innan spel. Du må også ha kunnskap om ulike sjangrar og ulike typar spel.

Hvor jobber spelprogrammerarar ?

Som spelprogrammerar kan du jobbe innan spelindustrien, i IT-bedrifter eller media. Du kan også jobbe innan bransjar som olje, kraft, mobiltelefoni og Forsvaret. 

Personlige egenskaper

Som spelprogrammerar må du vere interessert i teknologi. Du må kunne jobbe strukturert og planmessig.

Utdanning

Det er mange vegar til å bli spelprogrammerar. Mange er utdanna innanfor informatikk eller anna datateknisk utdanning. Fleire institusjonar i Noreg tilbyr eigne spelrelaterte utdanningar. 

Hva jobber dataprogrammerar som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

 • 554141 - Fagskoleutdanning, spillutvikling, toårig
 • 754115 - Master, informatikk, toårig
 • 654120 - Bachelor, informasjons- og kommunikasjonsteknologi, treårig
 • 654121 - Bachelor, informatikk, treårig
 • 654122 - Bachelor, ingeniørfag, data, treårig
 • 654134 - Bachelor, spillteknologi og simulering, treårig

Bedrifter

Spelprogrammerar i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 2130158 - DATASPILLPROGRAMMERER
 • 2130102 - PROGRAMMERER (DATA)

Sist kvalitetssikret den 25. april 2019, av Abelia, Westerdals Oslo ACT