Mann testar spilldesign på Game Design Expo 2009.
Yrkesskildring

Speldesignar

favoritt ikon

Ein speldesignar lagar dataspel.

Eit profesjonelt spel er laga av eit team av speldesignarar, utviklarar og programmerarar. Speldesignarar si oppgåve er å skildre og formidle idéane sine vidare slik at dei kan realiserast, ikkje ulikt ein regissør.

Faget speldesign ligg i grenseområdet mellom kunst, teknologi og leiing.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein speldesignar:

  • utvikle idéar til nye spel
  • forklare idéane og diskutere dei med utviklarar og programmerarar
  • følge opp arbeidet med spelet
  • teste ut spelet
  • følge med på marknaden og trendar innan spelverda

Spelindustrien er i dag større enn filmindustrien måla i omsetning. Sjølv om jobbmarknaden for speldesignarar ikkje er så stor i Noreg, kan du med utdanning som speldesignar få arbeid innanfor nærliggjande område som spelifisering og opplevingsdesign. 

Spelifisering vil seie spel-baserte teknikkar, estetikk og design som kan gjere folk engasjerte, motivere dei til handling, fremje læring og evna til å løyse problem. Opplevingsdesign inneber å designe produkt med fokus på brukaranes erfaringar og kultur, slik at brukaren vert engasjert når han eller ho bruker produktet.

Spelifisering og opplevingsdesign blir stadig meir brukt i andre medium enn spel, til dømes i mobiltelefonar, i undervising, TV og internett.

Med ein bachelor i speldesign kan du mellom anna få jobbar med titlar som: system/economy designar, gameplay scriptar/designar, content/level designar, art production manager/technical artist, technical/mechanics designar og QA (Quality Assessment)/Playtesting.

Kvar arbeider speldesignarar?

Speldesignaren jobbar for det meste innan underhaldningsindustrien. Du kvalifiserer deg òg for arbeid innan nærliggande bransjar som opplevingsdesign og produktdesign eller som prosessanalytikar. 

Mange med utdanning innan speldesign arbeider med andre former for digital media- og interaksjonsdesign, til dømes innanfor mobiltelefoni, TV-produksjon og internett.

Sidan dette er ein etter måten liten, men veksande, industri i Noreg, må du vere open for ein internasjonal karriere.

Personlege eigenskapar

Ein speldesignar må vere kreativ og ha interesse for teknologi. Du bør ha analytiske evner, for å kunne vurdere målgrupper, marknadspotensial og liknande, og vere god til å formidle. Som speldesignar må du både kunne arbeide sjølvstendig og saman med andre.

Utdanning

Speldesignarar kan ha svært ulik utdanningsbakgrunn. Mange er sjølvlærte eller har ei eller anna form for IT-utdanning. Det finst òg spesialiserte utdanningstilbod innan speldesign.

Sjå oversikt over relevante utdanningar

 

Kva jobbar denne utdanningsgruppen som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Hva er de vanligste utdanningene for speldesignarar?

Fast tilsette i Noreg med dette yrket har følgjande utdanningar:

Lønn

For dette yrket finst det ikkje tilgjengeleg lønnsdata. Les meir om korleis utdanning.no samlar inn lønnsstatistikk.

Andre yrker

Webdesigner foran dataskjerm med kolleger i bakgrunnen.

Webdesignar

Som webdesignar lagar du internettsider og kan arbeide med både innhald og design.

En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handlar om å skape liv og rørsle. Som animatør bør du vere kreativ og ha interesse for film og skodespel.

Illustrasjonsbilde av en mann foran en datamaskin.

Interaksjonsdesignar

Interaksjonsdesignaren lagar brukargrensesnitt for nettstader, programvare og andre tekniske system vi nyttar i kvardagen.

Grafisk designer designer reklame på desktop

Grafisk designar

Som grafisk designar arbeider du med visuell kommunikasjon og formidlar idear gjennom bilete og tekst.

Illustrasjonsbilde av et designmøbel.

Møbeldesignar

Møbeldesignaren designar møblar og interiør.

Fagoperatør i grafisk produksjonsteknikk

Fag­operatør i grafisk produksjonsteknikk

Som fag­operatør i grafisk produksjonsteknikk produserer du ulike grafiske produkt.

Forsker studerer isformasjon i en hule

Geofysikar

Geofysikarar skal forklare, og nokre gonger føresjå, det som skjer i jorda sitt indre og ytre.

Kjole- og draktsyar

Ein kjole- og draktsyar syr klede til enkeltkundar eller til små kolleksjonar.

Mann som tegner en illustrasjon

Illustratør

Som illustratør arbeider du med visuell kommunikasjon og lagar illustrasjonar med teknikkar som teikning, akvarell, collage eller foto.

En arkitekt ser på tegninger av et hus på en datamaskin

Arkitekt

Arkitekten utformar hus og bygningar.

Supportkonsulent tar imot kunde på telefon.

Support­konsulent

Ein support­konsulent gir teknisk støtte til kundar eller tilsette internt i bedrifta.

Ung IKT-servicemedarbeidar jobbar på PC.

IKT-servicemedarbeidar

Ein IKT-servicemedarbeidar jobbar med drift og vedlikehald av nettverk og programvare, brukarstøtte og service.