Mann testar spilldesign på Game Design Expo 2009.
Yrkesskildring

Speldesignar

favoritt ikon

Ein speldesignar lagar dataspel.

Eit profesjonelt spel er laga av eit team av speldesignarar, utviklarar og programmerarar. Speldesignarar si oppgåve er å skildre og formidle idéane sine vidare slik at dei kan realiserast, ikkje ulikt ein regissør.

Faget speldesign ligg i grenseområdet mellom kunst, teknologi og leiing.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein speldesignar:

  • utvikle idéar til nye spel
  • forklare idéane og diskutere dei med utviklarar og programmerarar
  • følge opp arbeidet med spelet
  • teste ut spelet
  • følge med på marknaden og trendar innan spelverda

Spelindustrien er i dag større enn filmindustrien måla i omsetning. Sjølv om jobbmarknaden for speldesignarar ikkje er så stor i Noreg, kan du med utdanning som speldesignar få arbeid innanfor nærliggjande område som spelifisering og opplevingsdesign. 

Spelifisering vil seie spel-baserte teknikkar, estetikk og design som kan gjere folk engasjerte, motivere dei til handling, fremje læring og evna til å løyse problem. Opplevingsdesign inneber å designe produkt med fokus på brukaranes erfaringar og kultur, slik at brukaren vert engasjert når han eller ho bruker produktet.

Spelifisering og opplevingsdesign blir stadig meir brukt i andre medium enn spel, til dømes i mobiltelefonar, i undervising, TV og internett.

Med ein bachelor i speldesign kan du mellom anna få jobbar med titlar som: system/economy designar, gameplay scriptar/designar, content/level designar, art production manager/technical artist, technical/mechanics designar og QA (Quality Assessment)/Playtesting.

Kvar arbeider speldesignarar?

Speldesignaren jobbar for det meste innan underhaldningsindustrien. Du kvalifiserer deg òg for arbeid innan nærliggande bransjar som opplevingsdesign og produktdesign eller som prosessanalytikar. 

Mange med utdanning innan speldesign arbeider med andre former for digital media- og interaksjonsdesign, til dømes innanfor mobiltelefoni, TV-produksjon og internett.

Sidan dette er ein etter måten liten, men veksande, industri i Noreg, må du vere open for ein internasjonal karriere.

Personlege eigenskapar

Ein speldesignar må vere kreativ og ha interesse for teknologi. Du bør ha analytiske evner, for å kunne vurdere målgrupper, marknadspotensial og liknande, og vere god til å formidle. Som speldesignar må du både kunne arbeide sjølvstendig og saman med andre.

Utdanning

Speldesignarar kan ha svært ulik utdanningsbakgrunn. Mange er sjølvlærte eller har ei eller anna form for IT-utdanning. Det finst òg spesialiserte utdanningstilbod innan speldesign.

Sjå oversikt over relevante utdanningar

 

Kva jobbar denne utdanningsgruppen som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Hva er de vanligste utdanningene for speldesignarar?

Fast tilsette i Noreg med dette yrket har følgjande utdanningar:

Lønn

For dette yrket finst det ikkje tilgjengeleg lønnsdata. Les meir om korleis utdanning.no samlar inn lønnsstatistikk.