Bilete
Mann testar spilldesign på Game Design Expo 2009.

Yrkesbeskrivelse

Speldesignar

Ein speldesignar lagar dataspel.

Eit profesjonelt spel er laga av eit team av speldesignarar, utviklarar og programmerarar. Speldesignarar si oppgåve er å skildre og formidle idéane sine vidare slik at dei kan realiserast, ikkje ulikt ein regissør.

Faget speldesign ligg i grenseområdet mellom kunst, teknologi og leiing.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein speldesignar:

  • utvikle idéar til nye spel
  • forklare idéane og diskutere dei med utviklarar og programmerarar
  • følge opp arbeidet med spelet
  • teste ut spelet
  • følge med på marknaden og trendar innan spelverda

Spelindustrien er i dag større enn filmindustrien måla i omsetning. Sjølv om jobbmarknaden for speldesignarar ikkje er så stor i Noreg, kan du med utdanning som speldesignar få arbeid innanfor nærliggjande område som spelifisering og opplevingsdesign. 

Spelifisering vil seie spel-baserte teknikkar, estetikk og design som kan gjere folk engasjerte, motivere dei til handling, fremje læring og evna til å løyse problem. Opplevingsdesign inneber å designe produkt med fokus på brukaranes erfaringar og kultur, slik at brukaren vert engasjert når han eller ho bruker produktet.

Spelifisering og opplevingsdesign blir stadig meir brukt i andre medium enn spel, til dømes i mobiltelefonar, i undervising, TV og internett.

Med ein bachelor i speldesign kan du mellom anna få jobbar med titlar som: system/economy designar, gameplay scriptar/designar, content/level designar, art production manager/technical artist, technical/mechanics designar og QA (Quality Assessment)/Playtesting.

Hvor jobber speldesignarar ?

Speldesignaren jobbar for det meste innan underhaldningsindustrien. Du kvalifiserer deg òg for arbeid innan nærliggande bransjar som opplevingsdesign og produktdesign eller som prosessanalytikar. 

Mange med utdanning innan speldesign arbeider med andre former for digital media- og interaksjonsdesign, til dømes innanfor mobiltelefoni, TV-produksjon og internett.

Sidan dette er ein etter måten liten, men veksande, industri i Noreg, må du vere open for ein internasjonal karriere.

Personlige egenskaper

Ein speldesignar må vere kreativ og ha interesse for teknologi. Du bør ha analytiske evner, for å kunne vurdere målgrupper, marknadspotensial og liknande, og vere god til å formidle. Som speldesignar må du både kunne arbeide sjølvstendig og saman med andre.

Utdanning

Speldesignarar kan ha svært ulik utdanningsbakgrunn. Mange er sjølvlærte eller har ei eller anna form for IT-utdanning. Det finst òg spesialiserte utdanningstilbod innan speldesign.

Sjå oversikt over relevante utdanningar

 

De som har utdanning for yrket jobber som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

  • 554141 - Fagskoleutdanning, spillutvikling, toårig
  • 7541 - Informasjons- og datateknologi
  • 6541 - Informasjons- og datateknologi

Hva er de vanligste utdanningene for speldesignarar ?

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019.

Lønn

For dette yrket finst det ikkje tilgjengeleg lønnsdata. Les meir om korleis utdanning.no samlar inn lønnsstatistikk.

Bedrifter

Speldesignar i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

Sist kvalitetssikret den 21. februar 2019, av Westerdals Oslo ACT