Kvalitetssikret av Westerdals institutt for film og medier, Høyskolen Kristiania 17. januar 2022

Speldesignar

Ein speldesignar lagar dataspel.

Arbeidsoppgaver

Eit profesjonelt spel er laga av eit team av speldesignarar, utviklarar og programmerarar. Speldesignarar si oppgåve er å skildre og formidle idéane sine vidare slik at dei kan realiserast, ikkje ulikt ein regissør.

Faget speldesign ligg i grenseområdet mellom kunst, teknologi og leiing.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein speldesignar:

  • utvikle idéar til nye spel
  • forklare idéane og diskutere dei med utviklarar og programmerarar
  • følge opp arbeidet med spelet
  • teste ut spelet
  • følge med på marknaden og trendar innan spelverda

Speldesignarar kan òg jobba innanfor liknande område, som til dømes innan spelifisering og opplevingsdesign.

Spelifisering vil seie spel-baserte teknikkar, estetikk og design som kan gjere folk engasjerte, motivere dei til handling, fremje læring og evna til å løyse problem. Opplevingsdesign inneber å designe produkt med fokus på brukaranes erfaringar og kultur, slik at brukaren vert engasjert når han eller ho bruker produktet.

Spelifisering og opplevingsdesign blir stadig meir brukt i andre medium enn spel, til dømes i mobiltelefonar, i undervising, TV og internett.

Med ein bachelor i speldesign kan du mellom anna få jobbar med titlar som: system/economy designar, gameplay scriptar/designar, content/level designar, art production manager/technical artist, technical/mechanics designar og QA (Quality Assessment)/Playtesting.

Hvor jobber speldesignarar ?

Speldesignaren jobbar for det meste innan underhaldningsindustrien. Du kvalifiserer deg òg for arbeid innan nærliggande bransjar som opplevingsdesign og produktdesign eller som prosessanalytikar. 

Mange med utdanning innan speldesign arbeider med andre former for digital media- og interaksjonsdesign, til dømes innanfor mobiltelefoni, TV-produksjon og internett.

Sidan dette er ein etter måten liten, men veksande, industri i Noreg, må du vere open for ein internasjonal karriere.

Intervjuer

Portrettbilde av spilldesigner Maria Engell

Spilldesigner

Maria Engell

– Jeg former innhold til spillene vi lager, forteller spilldesigner Maria Engell. Hun valgte dette yrket fordi hun var fascinert av spill og ville jobbe med noe kreativt.

Viktige egenskaper

Ein speldesignar må vere kreativ og ha interesse for teknologi. Du bør ha analytiske evner, for å kunne vurdere målgrupper, marknadspotensial og liknande, og vere god til å formidle. Som speldesignar må du både kunne arbeide sjølvstendig og saman med andre.

Lønn

For dette yrket finst det ikkje tilgjengeleg lønnsdata. Les meir om korleis utdanning.no samlar inn lønnsstatistikk.

Utdanning

Speldesignarar kan ha svært ulik utdanningsbakgrunn. Mange er sjølvlærte eller har ei eller anna form for IT-utdanning. Det finst òg spesialiserte utdanningstilbod innan speldesign.

Sjå oversikt over relevante utdanningar

 

De som jobber som speldesignarar har som oftest studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021.

Dei som har utdanning for yrket jobbar som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
  • 7541 - Informasjons- og datateknologi
  • 6541 - Informasjons- og datateknologi
  • 554141 - Fagskoleutdanning, spillutvikling, toårig

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med speldesignarar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

Andre yrke

En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handlar om å skape liv og rørsle. Som animatør bør du vere kreativ og ha interesse for film og skodespel.
En arkitekt ser på tegninger av et hus på en datamaskin

Arkitekt

Arkitekten utformar hus og bygningar.
Blomsterdekoratør velger ut blomster

Blomsterdekoratør

Ein blomsterdekoratør lager blomsterarbeidar til arrangement og hendingar.
Dataelektroniker hjelper noen over skype

Dataelektronikar

Ein dataelektroniker installerer, kontrollerer, held ved like og reparerer elektroniske installasjonar og utstyr.
Dataingeniør som jobbar på datamaskin.

Dataingeniør

Som dataingeniør jobbar du med systemutvikling og drift av maskiner eller system.
Designer ser på forskjellige stoffprøver

Designar

Som designar jobbar du med å gi gjenstandar eller produkt form og funksjon.
En grafisk produksjonstekniner står ved en stor printer

Fagoperatør i grafisk produksjonsteknikk

Som fagoperatør i grafisk produksjonsteknikk produserer du ulike grafiske produkt.
Illustrasjonsbilde av fysiker i arbeid

Fysikar

Som fysikar arbeider du med alt frå studiet av små partiklar til korleis universet fungerer.
Forsker studerer isformasjon i en hule

Geofysikar

Geofysikarar skal forklare, og nokon gangar føresjå, det som skjer i jorda sitt indre og ytre.
Grafisk designer designer reklame på desktop

Grafisk designar

Som grafisk designar arbeider du med visuell kommunikasjon og formidlar idear gjennom bilete og tekst.
Gullsmed i arbeid

Gullsmed

Som gullsmed skapar du smykke og andre gjenstandar av edle metall.
Ung IKT-servicemedarbeidar jobbar på PC.

IKT-servicemedarbeidar

Ein IKT-servicemedarbeidar jobbar med drift og vedlikehald av nettverk og programvare, brukarstøtte og service.