Regnskapsfører sitter med en kalkulator i den ene hånden og ei penn i den andre, og noterer på et ark.
Yrkesskildring

Rekneskapsførar

favoritt ikon

Ein rekneskapsførar si viktigaste oppgåve er å hjelpe bedrifter med rekneskapen.

Rekneskapsføraren jobbar med å føre rekneskap i ei bedrift, eller arbeider i ein rekneskapsbedrift som fører rekneskap for andre bedrifter. Det er rekneskapsføraren sitt ansvar å sørge for at alle relevante opplysningar takast inn i rekneskapen slik at det blir både riktig og fullstendig.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein rekneskapsførar:

  • betale bedriftas rekningar
  • sende ut fakturaer
  • syrgje for at dei tilsette får lønn
  • føre rekneskap ved å registrere og dokumentere pengeoverføringar i bedrifta

Ein rekneskap skal gi eit samla oversyn over den økonomiske situasjonen i ei bedrift. Det er viktig at ein bedrift har god og relevant rekneskap. Då kan leiarane og styret i bedrifta få vite om dei lukkast innanfor sine forretningsområde. Det finst òg andre som er interesserte i rekneskapen, til dømes eigarar, myndigheitene, investorar og bankar.

Med tilstrekkeleg utdanning og erfaring kan ein rekneskapsførar få autorisasjon. Då kan du føre rekneskap for og gi råd til andre bedrifter enn den du er tilsett i. Ein autorisert rekneskapsførar kan starte sitt eige rekneskapsbyrå og ta på seg oppdrag frå kundane sine.

Det er hovudsakleg små og mellomstore bedrifter som overlèt økonomi- og rekneskapsfunksjonen til ein profesjonell rekneskapsbedrift. Stadig fleire større bedrifter set òg ut rekneskapstenester, i staden for å tilsette eigen rekneskapsførarar. 

Kvar arbeider rekneskapsførarar?

Ein autorisert rekneskapsførar arbeider i ein rekneskapsbedrift, økonomi- eller rekneskapsavdelinga i ei bedrift, eller driv sitt eiga føretak som sjølvstendig næringsdrivande. Rekneskapsførarar jobbar i både privat og offentleg sektor. Nokre vel ei karriere i ein rekneskapsbedrift, andre innan økonomi- og rekneskapsfunksjonar elles i næringslivet.

Personlege eigenskapar

For å bli rekneskapsførar bør du vere analytisk, nøyaktig, interessert i tal og kunne sette deg inn i lovar og reglar. Du bør like å bruke ulike IT-program og -system og du bør ha interesse for korleis teknologi kan gjere rekneskapsproduksjonen meir effektivt.

Mykje kundekontakt gjer at du bør vere flink til å kommunisere med menneske. 

Utdanning

Det finst fleire andre utdanningsløp som kan gi deg autorisasjon innan rekneskap. For å oppnå autorisasjon frå Finanstilsynet, må du som minimum ha ein bachelorgrad.

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Etter- og vidareutdanning
Dersom du har autorisasjon er det obligatorisk med etterutdanning. I dei fleste tilfelle dekkjer arbeidsgivaren dei kursa du treng for å halde oppe autorisasjonen.

Kva jobbar økonomi og administrasjonsutdanna som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Hva er de vanligste utdanningene for rekneskapsførarar?

Fast tilsette i Noreg med dette yrket har følgjande utdanningar:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Revisor eller regnskapsrådgiver
Deltid
Alle sektorer
1 428 personer
1 013 personer
415 personer
Ca 295 kr
Ca 290 kr
Ca 311 kr
47 860 kr
47 010 kr
50 380 kr
574 320 kr
564 120 kr
604 560 kr
Ca 295 kr
Ca 290 kr
Ca 311 kr
47 860 kr
47 010 kr
50 380 kr
574 320 kr
564 120 kr
604 560 kr
Ca 320 kr
Ca 311 kr
Ca 345 kr
51 820 kr
50 370 kr
55 960 kr
621 840 kr
604 440 kr
671 520 kr
Ca 320 kr
Ca 311 kr
Ca 345 kr
52 350 kr
50 860 kr
56 600 kr
628 200 kr
610 320 kr
679 200 kr
Revisor eller regnskapsrådgiver
Heltid
Alle sektorer
12 768 personer
6 686 personer
6 082 personer
Ca 327 kr
Ca 304 kr
Ca 360 kr
52 950 kr
49 230 kr
58 330 kr
635 400 kr
590 760 kr
699 960 kr
Ca 327 kr
Ca 304 kr
Ca 360 kr
52 950 kr
49 230 kr
58 330 kr
635 400 kr
590 760 kr
699 960 kr
Ca 358 kr
Ca 329 kr
Ca 390 kr
58 010 kr
53 340 kr
63 150 kr
696 120 kr
640 080 kr
757 800 kr
Ca 358 kr
Ca 329 kr
Ca 390 kr
59 440 kr
54 580 kr
64 790 kr
713 280 kr
654 960 kr
777 480 kr
Revisor eller regnskapsrådgiver
Kommunal
791 personer
589 personer
202 personer
Ca 265 kr
Ca 258 kr
Ca 298 kr
43 000 kr
41 740 kr
48 330 kr
516 000 kr
500 880 kr
579 960 kr
Ca 265 kr
Ca 258 kr
Ca 298 kr
43 000 kr
41 740 kr
48 330 kr
516 000 kr
500 880 kr
579 960 kr
Ca 276 kr
Ca 266 kr
Ca 304 kr
44 700 kr
43 060 kr
49 290 kr
536 400 kr
516 720 kr
591 480 kr
Ca 276 kr
Ca 266 kr
Ca 304 kr
45 450 kr
43 790 kr
50 080 kr
545 400 kr
525 480 kr
600 960 kr
Revisor eller regnskapsrådgiver
Deltid
Kommunal
135 personer
119 personer
Ca 249 kr
Ca 249 kr
Ca
40 340 kr
40 310 kr
484 080 kr
483 720 kr
Ca 249 kr
Ca 249 kr
Ca
40 340 kr
40 310 kr
484 080 kr
483 720 kr
Ca 257 kr
Ca 254 kr
Ca
41 690 kr
41 070 kr
500 280 kr
492 840 kr
Ca 257 kr
Ca 254 kr
Ca
41 890 kr
41 290 kr
502 680 kr
495 480 kr
Revisor eller regnskapsrådgiver
Heltid
Kommunal
656 personer
470 personer
186 personer
Ca 267 kr
Ca 260 kr
Ca 298 kr
43 230 kr
42 070 kr
48 330 kr
518 760 kr
504 840 kr
579 960 kr
Ca 267 kr
Ca 260 kr
Ca 298 kr
43 230 kr
42 070 kr
48 330 kr
518 760 kr
504 840 kr
579 960 kr
Ca 278 kr
Ca 268 kr
Ca 305 kr
45 070 kr
43 370 kr
49 380 kr
540 840 kr
520 440 kr
592 560 kr
Ca 278 kr
Ca 268 kr
Ca 305 kr
45 890 kr
44 180 kr
50 210 kr
550 680 kr
530 160 kr
602 520 kr
Revisor eller regnskapsrådgiver
Privat
10 581 personer
5 237 personer
5 344 personer
Ca 358 kr
Ca 334 kr
Ca 383 kr
57 920 kr
54 030 kr
62 010 kr
695 040 kr
648 360 kr
744 120 kr
Ca 358 kr
Ca 334 kr
Ca 383 kr
57 920 kr
54 030 kr
62 010 kr
695 040 kr
648 360 kr
744 120 kr
Ca 381 kr
Ca 354 kr
Ca 408 kr
61 800 kr
57 380 kr
66 040 kr
741 600 kr
688 560 kr
792 480 kr
Ca 381 kr
Ca 354 kr
Ca 408 kr
63 370 kr
58 750 kr
67 810 kr
760 440 kr
705 000 kr
813 720 kr
Revisor eller regnskapsrådgiver
Deltid
Privat
1 088 personer
722 personer
366 personer
Ca 314 kr
Ca 311 kr
Ca 323 kr
50 830 kr
50 330 kr
52 310 kr
609 960 kr
603 960 kr
627 720 kr
Ca 314 kr
Ca 311 kr
Ca 323 kr
50 830 kr
50 330 kr
52 310 kr
609 960 kr
603 960 kr
627 720 kr
Ca 338 kr
Ca 331 kr
Ca 355 kr
54 760 kr
53 600 kr
57 460 kr
657 120 kr
643 200 kr
689 520 kr
Ca 338 kr
Ca 331 kr
Ca 355 kr
55 410 kr
54 210 kr
58 190 kr
664 920 kr
650 520 kr
698 280 kr
Revisor eller regnskapsrådgiver
Heltid
Privat
9 493 personer
4 515 personer
4 978 personer
Ca 360 kr
Ca 334 kr
Ca 385 kr
58 330 kr
54 170 kr
62 430 kr
699 960 kr
650 040 kr
749 160 kr
Ca 360 kr
Ca 334 kr
Ca 385 kr
58 330 kr
54 170 kr
62 430 kr
699 960 kr
650 040 kr
749 160 kr
Ca 384 kr
Ca 356 kr
Ca 410 kr
62 270 kr
57 750 kr
66 370 kr
747 240 kr
693 000 kr
796 440 kr
Ca 384 kr
Ca 356 kr
Ca 410 kr
63 910 kr
59 190 kr
68 180 kr
766 920 kr
710 280 kr
818 160 kr
Revisor eller regnskapsrådgiver
Statlig
2 824 personer
1 873 personer
951 personer
Ca 272 kr
Ca 265 kr
Ca 293 kr
44 050 kr
42 900 kr
47 460 kr
528 600 kr
514 800 kr
569 520 kr
Ca 272 kr
Ca 265 kr
Ca 293 kr
44 050 kr
42 900 kr
47 460 kr
528 600 kr
514 800 kr
569 520 kr
Ca 282 kr
Ca 274 kr
Ca 299 kr
45 730 kr
44 350 kr
48 400 kr
548 760 kr
532 200 kr
580 800 kr
Ca 282 kr
Ca 274 kr
Ca 299 kr
46 520 kr
45 110 kr
49 260 kr
558 240 kr
541 320 kr
591 120 kr
Revisor eller regnskapsrådgiver
Deltid
Statlig
205 personer
172 personer
Ca 259 kr
Ca 257 kr
Ca
41 960 kr
41 710 kr
503 520 kr
500 520 kr
Ca 259 kr
Ca 257 kr
Ca
41 960 kr
41 710 kr
503 520 kr
500 520 kr
Ca 273 kr
Ca 271 kr
Ca
44 200 kr
43 860 kr
530 400 kr
526 320 kr
Ca 273 kr
Ca 271 kr
Ca
44 350 kr
44 040 kr
532 200 kr
528 480 kr
Revisor eller regnskapsrådgiver
Heltid
Statlig
2 619 personer
1 701 personer
918 personer
Ca 275 kr
Ca 265 kr
Ca 293 kr
44 480 kr
42 900 kr
47 460 kr
533 760 kr
514 800 kr
569 520 kr
Ca 275 kr
Ca 265 kr
Ca 293 kr
44 480 kr
42 900 kr
47 460 kr
533 760 kr
514 800 kr
569 520 kr
Ca 283 kr
Ca 274 kr
Ca 299 kr
45 810 kr
44 380 kr
48 450 kr
549 720 kr
532 560 kr
581 400 kr
Ca 283 kr
Ca 274 kr
Ca 299 kr
46 640 kr
45 180 kr
49 330 kr
559 680 kr
542 160 kr
591 960 kr
Revisor eller regnskapsrådgiver
Alle sektorer
14 196 personer
7 699 personer
6 497 personer
Ca 324 kr
Ca 303 kr
Ca 360 kr
52 560 kr
49 100 kr
58 330 kr
630 720 kr
589 200 kr
699 960 kr
Ca 324 kr
Ca 303 kr
Ca 360 kr
52 560 kr
49 100 kr
58 330 kr
630 720 kr
589 200 kr
699 960 kr
Ca 356 kr
Ca 328 kr
Ca 388 kr
57 620 kr
53 080 kr
62 900 kr
691 440 kr
636 960 kr
754 800 kr
Ca 356 kr
Ca 328 kr
Ca 388 kr
58 990 kr
54 250 kr
64 500 kr
707 880 kr
651 000 kr
774 000 kr
Regnskapsfører
Deltid
Alle sektorer
4 627 personer
3 490 personer
1 137 personer
Ca 266 kr
Ca 264 kr
Ca 278 kr
43 050 kr
42 710 kr
45 000 kr
516 600 kr
512 520 kr
540 000 kr
Ca 266 kr
Ca 264 kr
Ca 278 kr
43 050 kr
42 710 kr
45 000 kr
516 600 kr
512 520 kr
540 000 kr
Ca 282 kr
Ca 276 kr
Ca 302 kr
45 610 kr
44 770 kr
48 970 kr
547 320 kr
537 240 kr
587 640 kr
Ca 282 kr
Ca 276 kr
Ca 302 kr
45 930 kr
45 090 kr
49 290 kr
551 160 kr
541 080 kr
591 480 kr
Regnskapsfører
Heltid
Alle sektorer
14 363 personer
9 515 personer
4 848 personer
Ca 283 kr
Ca 275 kr
Ca 309 kr
45 860 kr
44 630 kr
50 000 kr
550 320 kr
535 560 kr
600 000 kr
Ca 283 kr
Ca 275 kr
Ca 309 kr
45 860 kr
44 630 kr
50 000 kr
550 320 kr
535 560 kr
600 000 kr
Ca 305 kr
Ca 290 kr
Ca 336 kr
49 470 kr
46 910 kr
54 490 kr
593 640 kr
562 920 kr
653 880 kr
Ca 305 kr
Ca 290 kr
Ca 336 kr
50 570 kr
48 010 kr
55 590 kr
606 840 kr
576 120 kr
667 080 kr
Regnskapsfører
Kommunal
1 479 personer
1 151 personer
328 personer
Ca 252 kr
Ca 250 kr
Ca 267 kr
40 900 kr
40 420 kr
43 310 kr
490 800 kr
485 040 kr
519 720 kr
Ca 252 kr
Ca 250 kr
Ca 267 kr
40 900 kr
40 420 kr
43 310 kr
490 800 kr
485 040 kr
519 720 kr
Ca 263 kr
Ca 258 kr
Ca 277 kr
42 530 kr
41 860 kr
44 880 kr
510 360 kr
502 320 kr
538 560 kr
Ca 263 kr
Ca 258 kr
Ca 277 kr
42 940 kr
42 280 kr
45 230 kr
515 280 kr
507 360 kr
542 760 kr
Regnskapsfører
Deltid
Kommunal
253 personer
207 personer
Ca 245 kr
Ca 245 kr
Ca
39 690 kr
39 690 kr
476 280 kr
476 280 kr
Ca 245 kr
Ca 245 kr
Ca
39 690 kr
39 690 kr
476 280 kr
476 280 kr
Ca 251 kr
Ca 250 kr
Ca
40 640 kr
40 420 kr
487 680 kr
485 040 kr
Ca 251 kr
Ca 250 kr
Ca
40 690 kr
40 460 kr
488 280 kr
485 520 kr
Regnskapsfører
Heltid
Kommunal
1 226 personer
944 personer
282 personer
Ca 254 kr
Ca 250 kr
Ca 269 kr
41 170 kr
40 540 kr
43 520 kr
494 040 kr
486 480 kr
522 240 kr
Ca 254 kr
Ca 250 kr
Ca 269 kr
41 170 kr
40 540 kr
43 520 kr
494 040 kr
486 480 kr
522 240 kr
Ca 264 kr
Ca 260 kr
Ca 279 kr
42 760 kr
42 050 kr
45 140 kr
513 120 kr
504 600 kr
541 680 kr
Ca 264 kr
Ca 260 kr
Ca 279 kr
43 210 kr
42 520 kr
45 510 kr
518 520 kr
510 240 kr
546 120 kr
Regnskapsfører
Privat
17 183 personer
11 610 personer
5 573 personer
Ca 284 kr
Ca 277 kr
Ca 309 kr
46 000 kr
44 890 kr
50 000 kr
552 000 kr
538 680 kr
600 000 kr
Ca 284 kr
Ca 277 kr
Ca 309 kr
46 000 kr
44 890 kr
50 000 kr
552 000 kr
538 680 kr
600 000 kr
Ca 306 kr
Ca 291 kr
Ca 337 kr
49 560 kr
47 100 kr
54 620 kr
594 720 kr
565 200 kr
655 440 kr
Ca 306 kr
Ca 291 kr
Ca 337 kr
50 600 kr
48 130 kr
55 690 kr
607 200 kr
577 560 kr
668 280 kr
Regnskapsfører
Deltid
Privat
4 347 personer
3 258 personer
1 089 personer
Ca 268 kr
Ca 266 kr
Ca 282 kr
43 430 kr
43 120 kr
45 660 kr
521 160 kr
517 440 kr
547 920 kr
Ca 268 kr
Ca 266 kr
Ca 282 kr
43 430 kr
43 120 kr
45 660 kr
521 160 kr
517 440 kr
547 920 kr
Ca 284 kr
Ca 278 kr
Ca 305 kr
45 960 kr
45 100 kr
49 350 kr
551 520 kr
541 200 kr
592 200 kr
Ca 284 kr
Ca 278 kr
Ca 305 kr
46 300 kr
45 440 kr
49 680 kr
555 600 kr
545 280 kr
596 160 kr
Regnskapsfører
Heltid
Privat
12 836 personer
8 352 personer
4 484 personer
Ca 288 kr
Ca 279 kr
Ca 309 kr
46 580 kr
45 190 kr
50 000 kr
558 960 kr
542 280 kr
600 000 kr
Ca 288 kr
Ca 279 kr
Ca 309 kr
46 580 kr
45 190 kr
50 000 kr
558 960 kr
542 280 kr
600 000 kr
Ca 310 kr
Ca 294 kr
Ca 341 kr
50 220 kr
47 550 kr
55 190 kr
602 640 kr
570 600 kr
662 280 kr
Ca 310 kr
Ca 294 kr
Ca 341 kr
51 390 kr
48 730 kr
56 340 kr
616 680 kr
584 760 kr
676 080 kr
Regnskapsfører
Statlig
328 personer
244 personer
Ca 265 kr
Ca 256 kr
Ca
42 940 kr
41 490 kr
515 280 kr
497 880 kr
Ca 265 kr
Ca 256 kr
Ca
42 940 kr
41 490 kr
515 280 kr
497 880 kr
Ca 274 kr
Ca 265 kr
Ca
44 340 kr
43 000 kr
532 080 kr
516 000 kr
Ca 274 kr
Ca 265 kr
Ca
45 020 kr
43 700 kr
540 240 kr
524 400 kr
Regnskapsfører
Heltid
Statlig
301 personer
219 personer
Ca 268 kr
Ca 259 kr
Ca
43 380 kr
41 920 kr
520 560 kr
503 040 kr
Ca 268 kr
Ca 259 kr
Ca
43 380 kr
41 920 kr
520 560 kr
503 040 kr
Ca 275 kr
Ca 267 kr
Ca
44 600 kr
43 220 kr
535 200 kr
518 640 kr
Ca 275 kr
Ca 267 kr
Ca
45 310 kr
43 960 kr
543 720 kr
527 520 kr
Regnskapsfører
Alle sektorer
18 990 personer
13 005 personer
5 985 personer
Ca 281 kr
Ca 273 kr
Ca 305 kr
45 500 kr
44 200 kr
49 340 kr
546 000 kr
530 400 kr
592 080 kr
Ca 281 kr
Ca 273 kr
Ca 305 kr
45 500 kr
44 200 kr
49 340 kr
546 000 kr
530 400 kr
592 080 kr
Ca 302 kr
Ca 287 kr
Ca 333 kr
48 890 kr
46 530 kr
53 970 kr
586 680 kr
558 360 kr
647 640 kr
Ca 302 kr
Ca 287 kr
Ca 333 kr
49 870 kr
47 500 kr
54 990 kr
598 440 kr
570 000 kr
659 880 kr
Regnskapsmedarbeider
Deltid
Alle sektorer
6 889 personer
5 732 personer
1 157 personer
Ca 244 kr
Ca 245 kr
Ca 237 kr
39 580 kr
39 690 kr
38 320 kr
474 960 kr
476 280 kr
459 840 kr
Ca 244 kr
Ca 245 kr
Ca 237 kr
39 580 kr
39 690 kr
38 320 kr
474 960 kr
476 280 kr
459 840 kr
Ca 252 kr
Ca 252 kr
Ca 254 kr
40 870 kr
40 830 kr
41 140 kr
490 440 kr
489 960 kr
493 680 kr
Ca 252 kr
Ca 252 kr
Ca 254 kr
41 140 kr
41 100 kr
41 420 kr
493 680 kr
493 200 kr
497 040 kr
Regnskapsmedarbeider
Heltid
Alle sektorer
13 385 personer
10 221 personer
3 164 personer
Ca 257 kr
Ca 255 kr
Ca 262 kr
41 650 kr
41 250 kr
42 500 kr
499 800 kr
495 000 kr
510 000 kr
Ca 257 kr
Ca 255 kr
Ca 262 kr
41 650 kr
41 250 kr
42 500 kr
499 800 kr
495 000 kr
510 000 kr
Ca 268 kr
Ca 264 kr
Ca 279 kr
43 340 kr
42 780 kr
45 170 kr
520 080 kr
513 360 kr
542 040 kr
Ca 268 kr
Ca 264 kr
Ca 279 kr
44 880 kr
43 960 kr
47 880 kr
538 560 kr
527 520 kr
574 560 kr
Regnskapsmedarbeider
Kommunal
253 personer
210 personer
Ca 244 kr
Ca 243 kr
Ca
39 560 kr
39 380 kr
474 720 kr
472 560 kr
Ca 244 kr
Ca 243 kr
Ca
39 560 kr
39 380 kr
474 720 kr
472 560 kr
Ca 247 kr
Ca 247 kr
Ca
40 000 kr
39 950 kr
480 000 kr
479 400 kr
Ca 247 kr
Ca 247 kr
Ca
40 470 kr
40 340 kr
485 640 kr
484 080 kr
Regnskapsmedarbeider
Heltid
Kommunal
189 personer
155 personer
Ca 247 kr
Ca 244 kr
Ca
40 000 kr
39 570 kr
480 000 kr
474 840 kr
Ca 247 kr
Ca 244 kr
Ca
40 000 kr
39 570 kr
480 000 kr
474 840 kr
Ca 250 kr
Ca 250 kr
Ca
40 550 kr
40 420 kr
486 600 kr
485 040 kr
Ca 250 kr
Ca 250 kr
Ca
41 120 kr
40 890 kr
493 440 kr
490 680 kr
Regnskapsmedarbeider
Privat
19 889 personer
15 645 personer
4 244 personer
Ca 253 kr
Ca 252 kr
Ca 259 kr
41 060 kr
40 860 kr
42 000 kr
492 720 kr
490 320 kr
504 000 kr
Ca 253 kr
Ca 252 kr
Ca 259 kr
41 060 kr
40 860 kr
42 000 kr
492 720 kr
490 320 kr
504 000 kr
Ca 265 kr
Ca 262 kr
Ca 276 kr
42 880 kr
42 370 kr
44 750 kr
514 560 kr
508 440 kr
537 000 kr
Ca 265 kr
Ca 262 kr
Ca 276 kr
44 180 kr
43 350 kr
47 200 kr
530 160 kr
520 200 kr
566 400 kr
Regnskapsmedarbeider
Deltid
Privat
6 800 personer
5 656 personer
1 144 personer
Ca 244 kr
Ca 245 kr
Ca 238 kr
39 600 kr
39 760 kr
38 480 kr
475 200 kr
477 120 kr
461 760 kr
Ca 244 kr
Ca 245 kr
Ca 238 kr
39 600 kr
39 760 kr
38 480 kr
475 200 kr
477 120 kr
461 760 kr
Ca 253 kr
Ca 252 kr
Ca 255 kr
40 920 kr
40 870 kr
41 250 kr
491 040 kr
490 440 kr
495 000 kr
Ca 253 kr
Ca 252 kr
Ca 255 kr
41 200 kr
41 150 kr
41 530 kr
494 400 kr
493 800 kr
498 360 kr
Regnskapsmedarbeider
Heltid
Privat
13 089 personer
9 989 personer
3 100 personer
Ca 257 kr
Ca 255 kr
Ca 262 kr
41 670 kr
41 300 kr
42 500 kr
500 040 kr
495 600 kr
510 000 kr
Ca 257 kr
Ca 255 kr
Ca 262 kr
41 670 kr
41 300 kr
42 500 kr
500 040 kr
495 600 kr
510 000 kr
Ca 268 kr
Ca 264 kr
Ca 279 kr
43 380 kr
42 820 kr
45 210 kr
520 560 kr
513 840 kr
542 520 kr
Ca 268 kr
Ca 264 kr
Ca 279 kr
44 940 kr
44 020 kr
47 950 kr
539 280 kr
528 240 kr
575 400 kr
Regnskapsmedarbeider
Statlig
132 personer
Ca 260 kr
Ca
Ca
42 120 kr
505 440 kr
Ca 260 kr
Ca
Ca
42 120 kr
505 440 kr
Ca 266 kr
Ca
Ca
43 050 kr
516 600 kr
Ca 266 kr
Ca
Ca
43 600 kr
523 200 kr
Regnskapsmedarbeider
Heltid
Statlig
107 personer
Ca 263 kr
Ca
Ca
42 620 kr
511 440 kr
Ca 263 kr
Ca
Ca
42 620 kr
511 440 kr
Ca 269 kr
Ca
Ca
43 570 kr
522 840 kr
Ca 269 kr
Ca
Ca
44 180 kr
530 160 kr
Regnskapsmedarbeider
Alle sektorer
20 274 personer
15 953 personer
4 321 personer
Ca 253 kr
Ca 252 kr
Ca 259 kr
41 030 kr
40 830 kr
42 000 kr
492 360 kr
489 960 kr
504 000 kr
Ca 253 kr
Ca 252 kr
Ca 259 kr
41 030 kr
40 830 kr
42 000 kr
492 360 kr
489 960 kr
504 000 kr
Ca 264 kr
Ca 261 kr
Ca 276 kr
42 840 kr
42 330 kr
44 700 kr
514 080 kr
507 960 kr
536 400 kr
Ca 264 kr
Ca 261 kr
Ca 276 kr
44 120 kr
43 300 kr
47 120 kr
529 440 kr
519 600 kr
565 440 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Andre yrker

Samfunnsøkonom

Samfunns­økonom

Samfunns­økonomar spår den økonomiske utviklinga og gir råd basert på dette.

Eiendomsmegler bærer på et visningsskilt foran noen boligblokker

Eigedomsmeklar

Eigedomsmeklaren sørger for at kjøp og sal av eigedommar skjer på ein trygg og effektiv måte.

Finans

Finansanalytikar

Ein finansanalytikar hentar inn informasjon om finansiering og investering frå ulike firma, for så å gi dei råd og rettleiing.

Ein mann står og peiker på ein graf som er på et stort ark, mens han står framfor sine fire kollegaer.

Marknads­sjef

Marknads­sjefen har ansvaret for marknadsaktivitetane i ei bedrift.

Husøkonom

Hus­økonom

Som hus­økonom har du ansvar for reinhald i større verksemder.

Kostøkonom prater med kokker

Kost­økonom

Kost­økonomar har ansvar for at storkjøkken serverer god og næringsrik mat til ein forsvarleg pris.

Aktuar jobber med analyse.

Aktuar

Ein aktuar reknar ut finansiell risiko, og jobbar som oftast i eit forsikringsselskap.

Økonomikonsulent

Økonomi­konsulent

Økonomi­konsulentar har ansvaret for økonomiske arbeidsoppgåver som budsjettering, saksbehandling, fakturering eller rekneskapsføring.

Siviløkonom

Sivil­økonom

Sivil­økonomar jobbar med leiing og styring av bedrifter og organisasjonar.

To personer analyserer grafer

Marknadsanalytikar

Marknadsanalytikaren jobbar med å analysere marknader, for så å informere om resultata.

Mann i dress står utenfor en høy bygning.

Hotelldirektør

Som hotelldirektør er du hotellet sin leiar og har hovudansvaret for økonomien og dei tilsette på hotellet.

Personalsjef skriver på tavle.

Personal­sjef

Som personal­sjef har du ansvaret for personalsaker og løn i private eller offentlege verksemder.